(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-7, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2843/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, thay thế, bổ sung năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thay thế, bổ sung năm 2019

Ngày 17-7, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 2843/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, thay thế, bổ sung năm 2019.

Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thay thế, bổ sung năm 2019

Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Ban (xã Hồi Xuân) Lộc Thị Chinh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (Ảnh: Đình Hợp)

Cụ thể, có tổng số 1.330 người có uy tín/1.330 thôn, bản, khu phố của 199 xã, thị trấn thuộc 11 huyện miền núi và 06 huyện có xã miền núi; giảm so với Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 11-1-2019 là 61 người.

Số người có uy tín thay thế, bổ sung là 121 người. Trong đó, dân tộc Mường là 91 người; dân tộc Thái là 16 người; dân tộc Dao là 1 người; dân tộc Thổ là 1 người; dân tộc Kinh là 12 người.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách người có uy tín được quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ; tổng họp danh sách người có uy tín 5 năm/lần và hàng năm bổ sung, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín theo quy định tại Quyết định sổ 12/2018/QĐ-TTg; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Sở Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phổi hợp với Ban Dân tộc, UBND các huyện và các cơ quan liên quan tố chức quản lý, thực hiện chế độ, chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín do Công an tranh thủ để phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng; phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức thực hiện mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để trang bị kiến thức về an ninh, quốc phòng, cung cấp thông tin cho đội ngũ người có uy tín và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công; phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc và UBND các huyện xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín.

UBND các huyện căn cứ chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và nguồn kinh phí được giao, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định; chủ động rà soát danh sách người có uy tín đưa ra, thay thể, bổ sung hàng năm báo cáo Ban Dân tộc và Công an tỉnh để thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]