(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020–2025, huyện đã cụ thể hóa, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể trên từng lĩnh vực, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; kịp thời bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để tất cả các nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thạch Thành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về lĩnh vực kinh tế

Thực hiện của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020–2025, huyện đã cụ thể hóa, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể trên từng lĩnh vực, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; kịp thời bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để tất cả các nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Thạch Thành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về lĩnh vực kinh tế

Nông dân xã Thành Hưng (Thạch Thành) chăm sóc rau an toàn.

Đồng chí Quách Thị Tươi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thành, cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, huyện xác định phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Trọng tâm là tiếp tục xác định thực hiện phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) là nền tảng; phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch là trọng tâm; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống của Nhân dân; bảo đảm ổn định quốc phòng - an ninh; phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 15,1% (trong đó, nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 8%, công nghiệp - xây dựng tăng 16%, dịch vụ tăng 15,9%), thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 73 triệu đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện tập trung xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo tinh thần nghị quyết đại hội, gắn với xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. UBND huyện đã và đang xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện 3 khâu đột phá, gồm đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước đồng bộ theo hướng hiện đại; đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn mới. 4 chương trình trọng tâm, là: chương trình phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị và xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; chương trình phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025; chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025; chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025.

Huyện Thạch Thành tập trung phát triển các trung tâm kinh tế theo các trục Quốc lộ 217B, Quốc lộ 45, đường Hồ Chí Minh và các trục đường tỉnh (516, 516B, 522, 523, 523C), kết nối Thạch Thành với các huyện, các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vân Du; thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Thạch Quảng, Cụm công nghiệp Đồng Khanh (xã Thành Thọ); các dự án phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng. Tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ vào địa bàn; trong đó, ưu tiên thu hút các dự án nhằm phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, chế biến, chế tạo, chế biến nông, lâm sản, dược phẩm, dịch vụ, du lịch, các ngành sử dụng nhiều nguyên liệu, lao động địa phương, có quy mô vốn lớn, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường... Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo sự kết nối giữa các hành lang kinh tế, các phân vùng liên xã để phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng. Tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp tập trung theo vùng, quy mô lớn, công nghệ cao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chăn nuôi lợn ứng dụng công nghệ cao của Công ty NewHope..., thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp. Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, dược liệu; tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất của các doanh nghiệp ngành may mặc xuất khẩu. Phát triển các loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Tập trung phát triển kinh doanh thương mại dịch vụ ở các khu đô thị, các trung tâm xã và dọc các tuyến đường giao thông lớn, quan tâm phát triển các loại dịch vụ mới, dịch vụ cao cấp. Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng kinh doanh thương mại - dịch vụ. Tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh doanh gắn với đầu tư nâng cấp hệ thống chợ, xây dựng các trung tâm thương mại, tổ chức sự kiện, vui chơi giải trí, nâng cấp hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn phục vụ du khách và Nhân dân. Thực hiện lập quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch phát triển du lịch; xây dựng du lịch thực sự là điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện. Rà soát, lập quy hoạch, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, tâm linh và khám phá thiên nhiên dựa trên những tiềm năng du lịch của huyện, như: thác Mây, thác Voi, suối nước nóng làng Luông, hồ Cầu Mùn, hang Con Moong, đền Phố Cát, đình Mường Đòn... Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, phát triển lâm nghiệp và chế biến nông, lâm sản; đẩy mạnh thực hiện cánh đồng lớn, tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất. Thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến nông, hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất. Tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại ứng dụng công nghệ cao; phát triển trang trại vệ tinh phục vụ nguồn nguyên liệu thực phẩm cung cấp cho Công ty NewHope chế biến xuất khẩu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại hai xã Thạch Tượng và Thạch Lâm; phấn đấu nâng tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp lên 50% vào năm 2025. Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế từ rừng; tiếp tục thực hiện trồng rừng gỗ lớn, liên kết với doanh nghiệp chế biến; các tổ chức phi chính phủ, xây dựng, phát triển rừng trồng đủ điều kiện cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp, tạo điều kiện đẩy mạnh liên kết, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất. Phát triển các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP để khẳng định giá trị sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo cơ sở phát triển sản phẩm OCOP. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; chú trọng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng NTM; ưu tiên xây dựng mới, nâng cấp các công trình hạ tầng phát triển kinh tế nhằm làm tăng thu nhập cho người dân.

Bài và ảnh: Xuân Hùng


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]