(Baothanhhoa.vn) - Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết. UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ngành thực hiện các chương trình trọng tâm nghị quyết đề ra: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển công nghiệp; chương trình bảo vệ môi trường; đồng thời, triển khai kế hoạch hành động thực hiện 2 khâu đột phá: Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Triệu Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về lĩnh vực kinh tế

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết. UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ngành thực hiện các chương trình trọng tâm nghị quyết đề ra: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển công nghiệp; chương trình bảo vệ môi trường; đồng thời, triển khai kế hoạch hành động thực hiện 2 khâu đột phá: Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Huyện Triệu Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về lĩnh vực kinh tế

Nhiều hộ dân xã Hợp Lý đầu tư trồng quất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2020, huyện Triệu Sơn đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất 15,3% (đạt kế hoạch); trong đó, nông lâm thủy sản tăng 4,1%, công nghiệp - xây dựng tăng 18,4%, dịch vụ tăng 14,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản chiếm 14,2%, giảm 0,9%; công nghiệp - xây dựng chiếm 50,5%, tăng 1%; dịch vụ chiếm 35,3%, giảm 0,1% so với cùng kỳ... Thu nhập bình quân đầu người 42,6 triệu đồng/năm, vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu là 42 triệu đồng). Thực tế cho thấy; tuy còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID–19, nhưng kết quả đạt được về phát triển kinh tế trong năm qua là tiền đề quan trong để Triệu Sơn đẩy mạnh phát triển kinh tế trong năm 2021, cũng như những năm tới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020–2025 đề ra. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Triệu Sơn đã và đang tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, gắn với nâng cao sức cạnh tranh, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-1-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm nâng cao giá trị, thu nhập trên một đơn vị diện tích. Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2020-2025; chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao, giai đoạn 2021-2025; chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với cải tạo vườn tạp, giai đoạn 2021-2025; cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021–2025. Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp; nghiên cứu, bổ sung quy hoạch 1 đến 2 cụm công nghiệp dọc tuyến đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn (qua địa bàn) phục vụ thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Đồng thời, xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích thành lập doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi... tại các thị trấn, thị tứ, các điểm đô thị, trung tâm cụm xã; đồng thời, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Thu hút nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm để đầu tư Khu di tích núi Nưa - đền Nưa - Am Tiên, phục vụ phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Xây dựng cơ chế hỗ trợ các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn đầu tư cơ sở hạ tầng đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2022 và phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022; đến năm 2025, có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thành đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Sao Mai tại xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, các khu đô thị tại thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, tại các điểm đô thị Thiều, Dân Lực, Đà, Sim. Đồng thời, lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 các khu chức năng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nưa, mở rộng thị trấn Triệu Sơn và các đô thị đã được phê duyệt; thành lập thị trấn Gốm (quy mô 3 xã Đồng Tiến, Đồng Thắng và Đồng Lợi) trước năm 2025; lập đề án công nhận đô thị Đà đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Đi đôi với đó, hoàn thành lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045 và đấu mối với các ngành cấp tỉnh để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm căn cứ kêu gọi, xúc tiến đầu tư. Tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư của tỉnh và của nhà đầu tư cho thực hiện các quy hoạch trên địa bàn... Thực hiện công khai các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư; thực hiện minh bạch trong công tác đấu giá, đấu thầu dự án; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo đúng cam kết với nhà đầu tư. UBND huyện phối hợp với các ban của huyện ủy, chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn. UBND huyện chỉ đạo các phòng, các xã, thị trấn xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm; tập trung lập một số mặt bằng quy hoạch khu dân cư quy mô lớn để đầu tư hạ tầng đồng bộ, khai thác tốt nguồn thu từ đấu giá đất, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Lập quy hoạch sử dụng đất của huyện, giai đoạn 2021-2030; tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, kiên quyết đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các dự án không đưa đất vào sử dụng, các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích... Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; kiên quyết đề nghị UBND tỉnh cho đóng cửa các mỏ vi phạm quy định của pháp luật. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất. Xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và hoàn thành đầu tư, đưa vào hoạt động công trình xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Vân Sơn.

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, cho biết: Thời gian tới, huyện quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, với phương châm “Triệu Sơn bứt phá đi lên”. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Về phát triển kinh tế, huyện tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Trước mắt phấn đấu năm 2021 tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16% trở lên, nâng cao đời sống Nhân dân. Tập trung phát triển nông – lâm - thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, bền vững, gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ về giống, tưới tiêu, công cụ, kỹ thuật sản xuất... để phát triển các sản phẩm nông nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm “Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025”. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực sản xuất hiện có, đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô sản xuất. Khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, như: Điện tử, phụ kiện, phụ trợ; may mặc, giày da, chế biến nông sản để giải quyết việc làm, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

Bài và ảnh: Xuân Hùng


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]