(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ tập trung thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng hàng năm được giao, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương (NHCSXH Quảng Xương) còn luôn tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, tìm mọi biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, hạn chế phát sinh nợ quá hạn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p+G7qGvhu6lwZOG7jeG7g+G7q2Thu41xbOG6tmTFqeG6qMOA4bupcGThurZz4bupZOG7j+G6pOG7qXDhurFkcOG7scODZMODcW3hu6lkcHJoxrBk4bupcHHDqOG7q2TDsuG7m+G7qWRFxJDhu6lwZOG6oGQm4bqyaOG7qXBkMeG6qOG7ueG7qXDhuqUvcWXhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zDtOG7qeG6tsO04bquY+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY+G7j+G6tnHhurLGsMOyZHLhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINkw6plxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2Thurtlw6nDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvZeG7h+G6ueG6vy9l4bq/w6rhu4/hurnDqcSR4bq74bq/4bq9ZeG6tsOpxJHhur/DqcSRxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG6u8SR4bq9Y2Thu4PFqeG6tmFj4buoa+G7qXBk4buN4buD4burZOG7jXFs4bq2ZMWp4bqow4Dhu6lwZOG6tnPhu6lk4buP4bqk4bupcOG6sWRw4buxw4Nkw4NxbeG7qWRwcmjGsGThu6lwccOo4burZMOy4bub4bupZEXEkOG7qXBk4bqgZCbhurJo4bupcGQx4bqo4bu54bupcGNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqfDleG6qMOA4buNZEXhu4PhurpkRXnhu6lk4buN4bqm4buDZOG7qFHhu4w6MVHhurFk4buD4bupcWTFqOG7l2Qgw63hu6lkOuG7ueG7qWThuqBk4bq2cXjhu6lk4bq94bqxZOG6uGlkJuG6smjhu6lwZMWow7nhu6lxZMO1beG6smThurbhuqhkw4Nx4buF4bq2ZOG6tuG6rnLhu6Phu6lk4buncuG7qXFk4bq2xqFkcXLhu53hurJkxILhurJo4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODUcO04buD4buPY+G6p+G7pnF44bupcGThu41xw7pk4bq2bsODZOG6tuG6ruG6suG7qXBk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4buNccO6ZOG6tnLhu5fhurJk4bunxqFkceG7q2fhu41xZOG6tnPhu6lk4buP4bqk4bupcGRxZuG7qXBk4bupw63GsGTDteG6qMOA4buNZHBy4buD4bur4bqxZCpx4but4bupcGRwcuG7g+G7q2Thu4914buNcWThu6hwa+G7qWRxZuG7qXBk4buMcXPhu6lxZOG6sOG7heG7jXFk4bq4aWRx4buzcmRx4bqy4bq64bud4bupZCbhurJo4bupcGQx4bqo4bu54bupcGThurXhu6hR4buMOjFRZCbhurJo4bupcGQx4bqo4bu54bupcMOiZOG7jeG7reG7qWTFqeG6snjhu6lk4bq24bqu4buD4bupcWThurZx4bqmZOG6sENkxILhurLhu4Phu6lk4bq2a8aw4bqxZOG7jXHDumTDtWfhu6tk4buN4bqm4buDZOG7jeG7heG7jWThu41sw4Nk4bqm4bq6ZMO1aOG7qXDhurFk4buNcXPhu6lxZMSC4bqy4bq64bub4bup4bqxZOG6sENkw4NxeXJkccOAw4Nk4buNceG7ieG6tmThu41x4buVZEVBcmThu43hu4Xhu41k4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu41k4buNcXPhu6lxZOG6tuG6rnVkLWThurhpZHHhu7Ny4bqxZOG6tnTGsGTGsOG7r3Jkw7Jy4bud4bupZMODceG7hcODZOG6tnPhu41xZOG7jUPhu41kw7Xhu6Nk4bupa+G7qXBk4buN4buD4burZOG7jXFs4bq2ZMWp4bqow4Dhu6lwZOG6tnPhu6lk4buP4bqk4bupcGThu41xc+G7qXFk4bqw4buF4buNceG6sWRxZ+G7qWThu41xxqFkw4Nx4buF4bq2ZOG6sHLhu6lxZOG7qcOAZMSC4bqy4buFZHFn4bup4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4buoa+G7qXBk4buN4buD4burZOG6vGThurZx4bqq4buN4bqxZOG6tuG6ruG7heG7jXFk4bupcXLhu53GsGThu43huqbhu4Nk4bupcOG6qMOBcmTDteG6qMOA4buNZOG6tnHhuqRkceG6qOG6oOG7qXBk4bqwRGThu4/huqThu6lwZEV54bupZEXhu4Phurpkw7XhurThu6lwZMaw4bqk4buNZMO1c+G7jXHhurFkcXLhu53hurJkxILhurJo4bqxZHDhu7HDg2TDg3Ft4bupZOG7p3F44bupcGThu6lxdmThu41x4burZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZMaw4bqk4buNZOG6tnLhu5fhurJkcHJoxrBk4bupcHHDqOG7q+G6sWTDsmjhu6tkw7VoxrBk4buD4bupZOG6sHLhu6lxZOG6uGlkceG7s3Jk4bq24bqu4buX4bupZMO1deG7g2TDsmbhu6lkceG6suG6uuG7neG7qeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p1By4buDZMO1dOG7qXFk4buD4bupcWTFqOG7l2Qgw63hu6lkOuG7ueG7qWThuqBk4bq2cXjhu6lk4bq94bqxZOG6uGlkJuG6smjhu6lwZMWow7nhu6lxZMWpZmTGsOG7s+G6tmThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qXHEkOG7qXBkw7Vy4buj4bupZHF04bupcWThurZx4bur4buF4bq2ZOG7qXBxw6jhu6tk4bupccOBZOG7qXDhurLDveG7qWRFeeG7qWRF4buD4bq6ZOG6qOG6smTDtWlyZOG7jeG6puG7g2Thu6hR4buMOjFR4bq3ZMOV4bqow4Dhu41kw7JyxqHhurbhurFkRUFyZOG6sHlk4bq2cuG7m+G7qWThur3EkWThurbhuq5y4bud4bqyZMO1w73hu6lwZMO14bqow4Dhu41kReG7g+G6umThurZCZOG7qFHhu4w6MVFkJuG6smjhu6lwZDHhuqjhu7nhu6lwZOG7jcOC4bupcGThu43hu4Xhu41k4bupcOG6ssO94bupZEV54bupZOG7p3Hhu4Xhu41k4bq2QmThu6lw4bqow4FyZOG6tnFr4bup4bqxZOG7g+G7qXFkOuG7ueG7qWTDtWlkxrBn4bupcWThu49n4bupZMO1beG6smThurbhuqhkxrDhurLhu4NkxrDhu4XhurpkxrDhu7Hhu43hurFkxaluw4Nk4bq44bqo4bqg4bupcGTGsOG7s+G7jWThurbhuq7hu5fhu6lk4buNcXPhu6lxZMawaOG7qXFkw7Vs4bq2ZOG7jeG6puG7g2RwcuG7g2TDtXThu6lx4bq3ZDtCZMaw4buz4bq2ZHHhu7Nk4bupcHHDqOG7q2Thu43huqbhu4Nk4bq2cXjhu6nhurFk4bq4aeG6sWRxcuG7neG7qWRwcuG7g2TDtXThu6lxZOG7g+G7qXFkw7VpZOG6tnHhu6vhu4XhurZk4bupcHHDqOG7q2TDsuG7m+G7qWRFxJDhu6lw4bq3ZFBy4buDZMO1dOG7qXFk4buD4bupcWQ64bu54bupZOG7p3F44bupcGThu6lxxJDhu6lwZOG7jeG7sWThurZx4bqyZOG7qXFuw4Nk4bunceG7hWThurZCZOG6uOG6qOG6oOG7qXBkxrDhu7Phu41kxrBmZHFm4bupcGThurZx4buF4bupcGThu4Phu6lxZOG7jeG7reG7qWThurZn4burZEVy4bud4buNZMWpZsawZOG7jXHhu6tkw6lkxanhu4Phu6tkw7Xhu7Phu6lwZEVBcmTGsOG6quG7jWThurZx4bqyZOG7qXFuw4Nk4bq2QmThurtkw7XGoeG7qWThur1k4bq24bqucuG7neG6smTDtcO94bupcC/hu6lw4bqow4FyL+G6tnHhu4Xhu6lw4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnw5XhuqjDgOG7jWTDsnLGoeG6tuG6sWTDteG7o2Thu6lr4bupcGThu43hu4Phu6tk4buNcWzhurZkxanhuqjDgOG7qXBk4bq2c+G7qWThu4/huqThu6lwZOG6qOG6smTDtWly4bqxZHFm4bupcGThu6nDrcaw4bqxZOG7qFHhu4w6MVFkJuG6smjhu6lwZDHhuqjhu7nhu6lwZMO1aWThu41x4bqmZMO14buz4bupcGThurZx4buDxrBkxrDhuqjhurJk4buNceG7q2TDsuG7g+G7qWTDtWdyZOG7j3Lhu53hu6lkceG7s3Jkw7XDveG7qXBkxILhurJo4bupZOG6tuG6rnVk4buoUeG7jDoxUWRx4bqy4bq64bud4bupZMODcWvhu6lkw7Lhu7Vk4bundcODZOG6tnHDgXJk4bupcOG6ssO94bupZEV54bupZEXhu4Phurpkw7XGoeG7qWThu43hu4Xhu41k4bq4aeG6sWThurZxdWThurbhuq5s4bup4bq3ZOG7qHHhu4vGsGThu41x4bqy4bq64buj4bupZOG6tmhyZEV54bupZOG6tnPhu6lk4buP4bqk4bupcGThu41xc+G7qXFk4bqw4buF4buNcWTDteG6tOG7qXBkw7V5cmThurbhuqjDgOG7qXDhurFkceG7t2Thurbhuq7DgGThurZ5cmTDteG7g2Thu41x4burZOG7jeG7heG7jWRx4buzZOG7qXBxw6jhu6vhurFk4buNbuG7qWThu6lwccOo4burZEVmZMO1eXJk4bq24bqow4Dhu6lwZOG7jXFz4bupcWThurDhu4Xhu41xZOG7p3Hhu4Xhu43hurFk4bupcGvhu6lkcWbhu6lwZOG6tnFm4bupcWTFqW7Dg2TDqeG7h2TDtXLhu6PGsGRwcuG7g+G7q2Thu4914buNcWTDteG7ieG6tmThuqBk4buN4buF4buNZOG6uGnhurFk4bq2cXVk4bq24bqubOG7qWThurbhuq7hu5fhu6lkw7V14buDZMOyZuG7qWRx4bqy4bq64bud4bup4bq3ZDtncmThu43hu4Xhu41kw7Vy4bujxrBkcHLhu4Phu6tk4buPdeG7jXFkw7Xhu5vhurJk4bupcuG7l8awZOG6usah4bq2ZOG7jXjhu6lwZOG7p3Hhu4NyZOG7jeG7heG7jWThu41x4bqmZOG6tuG6ruG6qOG7ueG7qXDhurFk4buNcXPhu6lxZOG6sOG7heG7jXFkReG7m2Thu41x4bqo4bu54bupcGThurbhuq504bupcWThurZz4bupZOG7j+G6pOG7qXBk4bqo4bqyZMO1aXLhurFkxalpcmThurDhurJs4bq2ZOG7jXHhu6tkReG7g+G6uuG6r2Thu4144bupcGThu6dx4buDcmThu4/hu4Phu6lxZOG6sOG7heG7jXFkceG7s2RF4buD4bq6ZOG6tuG6ruG7l+G7qWTDtXXhu4Nkw7Jm4bup4bq34bq34bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnw5Lhu5fhu6lk4buNZ+G7qXFkw7Xhu7HhurFk4bupcGvhu6lkcWbhu6lwZMO1aWThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWTDg3Hhuqjhu7nhu6lwZOG6tnHhuqrhu41kxILhurJo4bupZMWp4bq8ZEV54bupZOG6tnF44bupcGTEguG6suG7g2RFcuG7neG7jWThuqbhurpk4bq2ceG7heG7jWRFeeG7qWRF4buD4bq6ZOG7jXHhu6tk4buN4buF4buNZOG6tuG7tWThu41x4bqq4buNZMO14burZuG7qWThurZx4buj4bq3ZDtxw7Thu6tkw7Xhu7HhurFk4buN4buF4buNZOG6uGnhurFk4bq2cXVk4bq24bqubOG7qeG6sWThu43hu4Xhu41kceG7s3Jkw7Xhu6tm4bupZOG6tnHhu6NkceG6qEHhu6lwZOG7j8Oz4bupZOG7p3HhurJk4buPa+G7qWThu43huqjhurFk4bq24bu1ZOG6tnLGoeG6tmThu6dy4budxrBkRWZkReG7g+G6umRFeeG7qWTDsnThu6lxZOG6uOG7keG6tuG6sWTFqW7Dg2Thu4/hu4Phu6lxZOG6sOG7heG7jXFkceG7s2RF4buD4bq64bqxZOG6uGvhurpk4buPQ+G7qXBk4buPQ2Thu4Xhu6lkw7Xhu5tk4bupcHF1ZOG7jXFz4bupcWTEguG6suG6uuG7m+G7qWThurDhuqBk4bq2Z3Jk4bq44buF4buNZOG7qXFu4bupZMO1eXJk4bq24bqow4Dhu6lwZEXhu4PhurrhurdkIOG7m2TDg3Fz4buDZOG7qXBr4bupZHFm4bupcOG6sWThurZz4buNcWThu41D4buNZMODcXlyZHHDgMOD4bqxZHHhuqhB4bupcGThu4/Ds+G7qWRx4burZuG7qWThurZxcuG7neG7qWRxw71k4bqw4bu54bqxZOG6tnHhuqZk4bq24bqk4buN4bqxZOG6tnFvxrBkw7V14bupcWThurZz4bupcWThu6dxaGThurZxcmThu43huqbhu4Nk4buN4buF4buNZOG7j0Nk4buF4bupZEVBcmTEguG6suG6umThurbhuq504bupcWThu41x4burZEXhu4Phurpk4buNceG7ieG6tmThu41x4buV4bqxZOG7p3Hhu6vhu4NkceG7r+G7jeG6sWTDteG6tOG7qXBkxILhurLhurpkw7V14bupceG6t2Thu4zDguG7qXBkRUFyZMO1b+G6umTGsGfhu6lxZOG6tsOt4bupcGThurbhuq7huqjhuqDhu6lwZOG6tnPhu6lk4buP4bqk4bupcOG6sWThu6hR4buMOjFRZCbhurJo4bupcGQx4bqo4bu54bupcGTFqeG6snjhu6lk4buNceG6tGThurbhuq7hu6/hu6lwZEVy4bud4buNZOG7qWvhu6lwZOG7jeG7g+G7q2Thu41xbOG6tmTFqeG6qMOA4bupcGThurZz4bupZOG7j+G6pOG7qXDhurFk4bq2c+G7jXFk4buNQ+G7jWTDg3F5cmRxw4DDg2RFQXJk4buN4buF4buNZOG6uGnhurFk4bq2cXVk4bq24bqubOG7qWRFZmThu43hu4Xhu41k4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu41kw7Xhu6tm4bupZOG6tnHhu6Nk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4buNeOG7qXBk4bq24buF4buNZOG7p3Lhu6PGsGThurbhuq7hu4NkcHLhu4XGsGThurDhu4Xhurbhuq9k4bq2ceG6qMOB4bupcGThurjhurLhurrhu5fhu6lk4buN4bqm4bupcGThu4154bqxZOG7p3Lhu53hu6lk4bq24burZuG7qeG6sWThu6lr4bupcGThu43hu4Phu6tk4buNcWzhurZkxanhuqjDgOG7qXBkceG7q2fhurZkw7Xhu7Phu6lwZOG7jeG6puG7g2Thurbhu7Vk4bq2csah4bq2ZOG7p3Lhu53GsGRFZmRF4buD4bq6ZEV54bup4bq3ZDvhu6tm4bupZHHhurLhurrhu53hu6lk4buN4buxZOG6ueG6uWVk4bq24bu1ZOG6tnLGoeG6tmThu6dy4budxrBkRWZkReG7g+G6umRFeeG7qeG6t2Q74bqu4bur4bupcGTDteG7seG6sWRx4buzcmThu6l44bupcGThu49r4bupZOG7jeG7sWRl4bq54buHZOG6tuG7tWRFQXJk4buP4bqoZOG7qcOAZEV54bupZEXhu4Phurpk4bqm4bq6ZOG6tnHhu4Xhu41kZcOq4bq5ZOG6tuG7gGTDtcO94bupcOG6r2Rx4buzcmTFqXLhu5fhu6lkcXLhu53Dg2TDg3HhuqRk4bupxJBk4buN4buxZGXEkcSRZOG6tuG7teG6sWThu4/huqhk4bupw4BkRXnhu6lkReG7g+G6umThuqbhurpk4bq2ceG7heG7jWRlw6nhurtk4bq24buAZMO1w73hu6lw4bqvZHHhu7NyZOG7jUPhurJk4buNcXLGoeG7qWTDsnLhu6lxZOG7jeG7sWThu4Hhur1k4bq24bu14bqxZOG7j+G6qGThu6nDgGRFeeG7qWRF4buD4bq6ZOG6puG6umThurZx4buF4buNZHBt4bupZOG7h+G6v2Thurbhu4Bkw7XDveG7qXBkRWZkw7Xhu6tm4bupZOG6tnHhu4Phu6lxZOG7qXLhu5fhu6lk4buN4buxZOG6v2Thurbhu7XhurFk4buP4bqoZOG7qcOAZEV54bupZEXhu4Phurpk4bqm4bq6ZOG6tnHhu4Xhu41kcG3hu6lkZcSRZOG6tuG7gGTDtcO94bupcOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G7jMOC4bupcGRFQXJkxrB4ZHF04bupcWThurbhu7Vk4buNceG6quG7jWTDsuG7s2TGsOG7heG6uuG6sWTGsGfhu6lwZMWp4bqoQXJkceG7q2fhurZkw7Xhu7Phu6lwZEVmZOG7qXHEkOG7qXBkcHJocmTDg3Hhu4XDg2Thurbhuq5y4buj4bupZOG7p3Hhu4NyZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZOG6tuG6ruG7q+G7qXBk4bq2ccOBcmRwcuG7g+G7qWTEguG6suG7g2TDtWlkcHLhurTDg2Thu41x4burZHHhu6tn4bq2ZMO14buz4bupcGThurZz4bupZOG7j+G6pOG7qXBk4buNcXPhu6lxZOG6sOG7heG7jXFk4bqo4bqyZMO1aXJk4bq24bqu4buX4bupZMO1deG7g2TDsmbhu6lkceG6suG6uuG7neG7qWQm4bqyaOG7qXBkMeG6qOG7ueG7qXBkxanhurJ44bupZMO1Z+G6tmRxcuG7neG6smTEguG6smhk4buN4buD4bur4bq3ZOG7qHFs4bq2ZMWpZuG6sWThu4144bupcGThurbhu4Xhu41kxILhurJo4bupZMWp4bq8ZOG7qXDhurLDveG7qWRFeeG7qWRF4buD4bq6ZMO14bqow4Dhu41k4buN4buF4buNZOG6uGnhurFk4bq2cXVk4bq24bqubOG7qWTEguG6suG7g+G7qWThurZrxrDhurFk4buNccO6ZMO1Z+G7q2ThurDhu4XhurZk4bqw4buD4burZOG6tkJk4buncWvhurJk4bq2cWbhu6lxZMWpbsODZOG6tuG7tWThurZyxqHhurZk4buncuG7ncawZEVmZEXhu4PhurpkRXnhu6lkw7XGoeG7qWRFcuG7neG7jWTDsnThu6lxZOG6uOG7keG6tmThu41x4burZEXhu4Phurpk4bup4buX4bupZOG7qXDhurLDveG7qWRFeeG7qWThurZz4bupZOG7j+G6pOG7qXBk4bqo4bqyZMO1aXJkw7XhuqjDgOG7jWThurbhuq5y4buj4bupZOG7p3Hhu4NyZOG7qXHhu4Phu6lxZOG7jXHhu7Hhu6lw4bqxZOG7p3XDg2ThurZxw4Fy4bqxZMO14bq04bupcGTDtXlyZOG6tuG6qMOA4bupcOG6sWTDsmjhu6tkw7VoxrBk4buNcWzhurZkxanhuqjDgOG7qXDhurdk4buM4buF4buNZMO1eXJk4bq24bqow4Dhu6lwZOG6tuG6ruG7q+G7qXBk4buPcuG7neG7qWThurZx4bqkZHHhuqjhuqDhu6lwZMO1aWThu43hu7lkw7Jo4bupZMO14bqow4Dhu41k4bq2csahw4Nk4buNbuG7qWRFZmThurBEZOG7j+G6pOG7qXBkw7XhurThu6lwZMaw4bqk4buNZMO1c+G7jXHhurFkw4Nx4buF4bq2ZHHhurLhurpkcXLhu53hurJkxILhurJoZEV54bupZEXhu4PhurrhurdkO3Phu6lxZMO1xqHhu6lkZeG6vS3hu4fhurFk4buoUeG7jDoxUWQm4bqyaOG7qXBkMeG6qOG7ueG7qXBkw7VpZOG6tuG6rnLhu6Phu6lk4bunceG7g3Jk4buNceG7q2RF4buD4bq6ZGXDqmThu41x4bqo4bu54bupcGThurbhuq504bupcWThurZz4bupZOG7j+G6pOG7qXBk4buNcXPhu6lxZOG6sOG7heG7jXFkRUFyZOG6tuG7teG7qXBk4buP4bqoZOG7qcOAZOG6ueG7h+G6u2Thurbhu4Bkw7XDveG7qXBk4buNceG7q2Rl4bq54bq34buBxJHEkWRx4buzZOG7qXBxw6jhu6tkRWZk4buN4buF4buNZMO1eXJk4bq24bqow4Dhu6lwZOG7jXFz4bupcWThurDhu4Xhu41xZOG7p3Hhu4Xhu41kw7XhuqjDgOG7jWRF4buD4bq6ZEV54bupZOG6qOG6smTDtWlyZMO14bujZMODceG7heG6tmThurbhuq5y4buj4bupZOG6sGjhu6lk4bq44bqybOG6tuG6sWThu6dy4bupcWThu4/hu6vhu4Phu6lx4bq3ZDvhuq7hu6vhu6lwZOG7jeG7heG7jWThu41x4bqo4bu54bupcGThurbhuq504bupcWThu41x4burZEXhu4Phurpk4bq2cXRk4buNceG6qOG7ueG7qXBk4bq24bqudOG7qXFk4buNceG7q2RF4buD4bq6ZHHhu7Nk4bupcHHDqOG7q+G6sWThu41u4bupZOG7qXBxw6jhu6vhurFkxrBBcmThurZx4bur4buF4bq2ZOG7qXBxw6jhu6tk4bq2ceG6qMOB4bupcGThurjhurLhurrhu5fhu6lk4buN4buxZOG7j+G6qGThu6nDgGThu43hu4Phu6vhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhu4Lhu6lxZMWo4buXZDHhurJr4bupZFFocuG6sWRQcuG7hcawZMO1eeG7jWThu6hR4buMOjFRZCbhurJo4bupcGQx4bqo4bu54bupcOG6sWThu41x4burZMOycsah4bq2xINkUXLhu53hu6lk4bup4buD4bq64bqxZMawZ+G7qXBkxanhuqhBcmRx4burZ+G6tmTDteG7s+G7qXBk4buN4bqm4buDZOG7qFHhu4w6MVFkceG6suG6uuG7neG7qWTDteG6qMOA4buNZMODceG6pmThuq7hu7Phu6lwZOG7p3HDrMOD4bq3ZCBBcmThurZx4bqmZOG6tuG6pOG7jWThu41x4burZEXhu4Phurpkw7Xhu7nhu6lkcHJo4bup4bqxZHByaHJk4bupcGvhu6lk4bundcODZOG6tnHDgXLhurFk4buncXjhu6lwZOG7jXHDumRw4buxw4Nkw4NxbeG7qWRxZ+G7qWThu41xxqFk4bupZ+G7qWTigJzhurZz4bupZOG7j+G6pOG7qXBkw7XDtOG7qeKAnWTGsGZk4bq2c+G7qWThu4/huqThu6lwZOG7jXFz4bupcWThurDhu4Xhu41xZOG6oGRx4bqy4bq64bud4bupZCbhurJo4bupcGQx4bqo4bu54bupcGThu43hu63hu6lkceG6qEHhu6lwZOG6tkFyZMaw4bqk4buNZOG6tnLhu5fhurJk4buN4buD4burZHHhu7nhu6lkxalmZHBy4bq0w4Nk4bupcOG6qMOBcmThu49r4bupZMODceG7heG6tmThurbhuq5y4buj4bupZOG7p3Lhu6lxZOG6tsah4bqxZHByaMawZOG7qXBxw6jhu6tkw7Lhu5vhu6lkRcSQ4bupcOG6t2Thu4xx4bqo4bu54bupcGThurbhuq504bupcWThurZz4bupZOG7j+G6pOG7qXBk4buNcXPhu6lxZOG6sOG7heG7jXFkw7VpZHBy4bq0w4Nk4bqw4bqq4buNZOG7jXHhu6tkw7V14buDZMODceG6qOG7ueG7qXBkReG7m2Thu4144bupcGThurbhu4Xhu41kcHJoxrBk4bupcHHDqOG7q+G6sWThu4Phu6lk4bqwcuG7qXFk4bq4aWRx4buzcuG6sWThurZC4bupcGTDsuG6qEHhu41k4bqu4bq04bq2ZOG7qXDDrOG7qWThu6dx4buraOG7qXBk4buN4buF4buNcWRwcmbhurJk4bupcHHDqOG7q2RwcsSQ4buDZOG7jeG7heG7jWRFw4Lhu6lwZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkceG6suG6uuG7neG7qeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7guG6suG6tnHhu6vhuq5j4bqn4bumceG7heG7qXFkKnHhuqjhu7nhu6lw4bqlL8OD4bqn

Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]