(Baothanhhoa.vn) - Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để thu hút đầu tư phát triển KKTNS&CKCN. Một số dự án lớn triển khai xây dựng bảo đảm tiến độ và đi vào hoạt động ổn định, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn.

Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để thu hút đầu tư phát triển KKTNS&CKCN. Một số dự án lớn triển khai xây dựng bảo đảm tiến độ và đi vào hoạt động ổn định, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ban Quản lý KKTNS&CKCN tiếp tục thực hiện quyết liệt, bám sát thực hiện tiêu chí “4 tăng, 2 giảm và 3 không” và mục tiêu xây dựng “Cơ quan hành chính phục vụ”, thực hiện giảm từ 30-60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) so với quy định. Trình Chủ tịch UBND tỉnh cho thực hiện cơ chế giải quyết TTHC “Một cửa tại chỗ” tại Ban Quản lý KKTNS&CKCN kể từ ngày 1-1-2019. Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, ban thường xuyên cập nhật thông tin, biên soạn tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ (Việt, Anh, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc và Nga). Ban đã làm việc, trao đổi thông tin với 35 đoàn nhà đầu tư nước ngoài; hướng dẫn và đưa 45 lượt các nhà đầu tư trong, ngoài nước đi khảo sát thực địa để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào KKTNS&CKCN. Sáu tháng đầu năm 2019, đã thu hút mới 41 dự án đầu tư vào KKTNS&CKCN (37 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 7.960 tỷ đồng; 4 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư 10,18 triệu USD). Hoàn thành hồ sơ quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung trình UBND tỉnh; đồng thời, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán khảo sát, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với 11 KCN trong KKTNS. Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cảng biển Nghi Sơn; hoàn thiện hồ sơ 3 phân khu quy hoạch. Công tác quản lý quy hoạch tiếp tục được Ban Quản lý KKTNS&CKCN quan tâm chỉ đạo và đã phê duyệt 8 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho các dự án đầu tư; cấp phép xây dựng cho 14 dự án, công trình; chấp thuận hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật cho 13 dự án, bàn giao mốc giới hạn nghiên cứu cho 16 dự án. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, lập 3 biên bản và đề nghị UBND huyện Tĩnh Gia rà soát, xử lý đối với 179 trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ vi phạm trật tự xây dựng, 180 trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Thực hiện chuẩn bị đầu tư 3 dự án, khởi công 2 dự án, bàn giao đưa vào sử dụng 4 hạng mục, 1 công trình; triển khai 13 dự án chuyển tiếp, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 139,5 tỷ đồng. Ban Quản lý KKTNS&CKCN hoàn chỉnh hồ sơ giao đất cho 12 dự án, với tổng diện tích 43,48 ha; quyết định thuê đất, hợp đồng thuê đất 11 dự án, với diện tích 67,59 ha... Tham gia ý kiến, khảo sát thực địa, đề nghị khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp cho 7 mỏ, gia hạn, nâng công suất, chuyển nhượng 14 khu mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường. Ban đã tổ chức thẩm định 20 báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt 21 báo cáo, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 14 dự án; xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho 4 dự án. Đi đôi với đó, Ban Quản lý KKTNS&CKCN chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phối hợp với Công đoàn KKTNS&CKCN tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 46.000 công nhân, lao động... 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt 97.704 tỷ đồng (KKTNS 85.668 tỷ đồng, CKCN 12.036 tỷ đồng), tăng 185% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu 1,179 tỷ USD, tăng 150% so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban Quản lý KKTNS&CKCN, cho biết: Thời gian tới, ban tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định “4 tăng, 2 giảm, 3 không”, trong giải quyết TTHC cho nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm xây dựng cơ quan hành chính phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung chỉ đạo triển khai lập và trình UBND tỉnh phê duyệt một số đồ án quy hoạch phân khu chức năng chính theo quy hoạch chung xây dựng KKTNS điều chỉnh mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để ưu tiên kêu gọi đầu tư. Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Na Mèo, tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu thực hiện cắm mốc đảo Mê.

Ban Quản lý KKTNS&CKCN tiếp tục đấu mối với các bộ, ngành Trung ương, HĐND, UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách và huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp khác để từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội thiết yếu trong KKTNS. Hỗ trợ, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng KCN số 3 - KKTNS; các KCN Lam Sơn - Sao Vàng, Hoàng Long, Bỉm Sơn đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp. Phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh hoạt động kêu gọi, khuyến khích các dự án đầu tư chế biến sản phẩm sau lọc hóa dầu và các dự án công nghiệp phụ trợ. Tiếp tục rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án được cấp phép đầu tư, giao đất, cho thuê đất; qua đó, chấm dứt, thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư có năng lực triển khai dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ các tuyến đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu tái định cư, các tuyến giao thông trục chính bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp. Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp - dịch vụ. Thường xuyên theo dõi, trao đổi thông tin với doanh nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đấu mối với các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm... Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]