(Baothanhhoa.vn) - Cùng với sự chủ động nhập cuộc của cộng đồng doanh nhân, sự hỗ trợ có hiệu quả của các cấp, ngành, đặc biệt là việc kiến tạo môi trường tốt nhất cho các hoạt động phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cho thấy tỉnh Thanh Hóa đang rất quyết tâm đưa kinh tế của tỉnh sớm phục hồi sau đại dịch.

Thanh Hóa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế

Cùng với sự chủ động nhập cuộc của cộng đồng doanh nhân, sự hỗ trợ có hiệu quả của các cấp, ngành, đặc biệt là việc kiến tạo môi trường tốt nhất cho các hoạt động phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cho thấy tỉnh Thanh Hóa đang rất quyết tâm đưa kinh tế của tỉnh sớm phục hồi sau đại dịch.

Thanh Hóa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế

Một góc Khu kinh tế Nghi Sơn - trái tim công nghiệp của tỉnh. (Ảnh tư liệu Báo Thanh Hóa)

Với tinh thần nỗ lực, quyết tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đã chủ động tập trung cao độ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã tự tin, yên tâm xây dựng kế hoạch sản xuất trung và dài hạn, chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như ký kết đảm bảo đơn hàng cả năm, chí ít cũng hết quý 2-2022. Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thêm nhiều lao động mới… Sự khởi sắc đó đang đem đến những tín hiệu lạc quan, triển vọng hơn cho kinh tế của tỉnh trong năm 2022.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư, trong tháng 2-2022 các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo đó, một số lĩnh vực có bước phát triển, tăng so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,3%; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.270 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 7.786 tỷ đồng, bằng 28% dự toán và tăng 81% so với cùng kỳ.

Với sự khởi sắc trong sản xuất, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới sau tết đã tăng tới 61% so với cùng kỳ năm 2021; số dự án đầu tư trực tiếp được chấp thuận chủ trương đầu tư tăng 71,4% và gấp 3,2 lần về vốn đăng ký.

Thanh Hóa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. (Ảnh tư liệu Báo Thanh Hóa)

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2-2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt kết quả cao, tạo nền tảng quan trọngthúc đẩy quá trình phát triển trong thời gian tới.

Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 đã nêu rõ: Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ trên 4 lĩnh vực để phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế, gồm hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án; đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; cơ cấu lại và sử dụng hiệu quả nguồn lao động. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV; tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành, để nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết việc làm cho lao động trở về từ các tỉnh, thành phố…

Nhiệm vụ quan trong được tỉnh đặt ra trong năm 2022 nữa là điều hành linh hoạt ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19 và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư công, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công để dẫn dắt, thu hút nguồn lực hợp pháp của xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu và khai thác nguồn thu mới, nhất là nguồn thu nội địa từ sản xuất, kinh doanh, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn...

Thanh Hóa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế

Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất dài hơi nhằm phục hồi nhanh sau đại dịch. (Ảnh tư liệu Báo Thanh Hóa)

Ngày 3-3-2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025. Chính sách do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng nhằm mục đích thể chế hóa chủ trương, định hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển doanh nghiệp của tỉnh; qua đó góp phần kiến tạo phong trào khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp cả về số lượng, chất lượng, gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo hướng bền vững, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch CCOVID-19, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển doanh nghiệp và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Thanh Hóa đang đưa ra nhiều giải pháp cả trước mắt và lâu dài để thúc đẩy nhanh hơn việc phục hồi kinh tế. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như tinh thần chỉ đạo tại các văn bản do tỉnh ban hành gần đây để thực hiện một cách hiệu quả, đồng thời cũng đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hơn những cơ chế, chính sách còn bất cập; xây dựng, ban hành các quy định mới, cũng như tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng để cộng đồng doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt là phát hiện kịp thời, xóa bỏ tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong quy định có thể gây ảnh hưởng đến sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp.

Thanh Hóa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế

Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất dài hơi nhằm phục hồi nhanh sau đại dịch. (Ảnh tư liệu Báo Thanh Hóa)

Trên cơ sở yêu cầu đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2022, trong đó yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ; không để xảy ra “khoảng trống pháp luật” khi triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp để tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, các rào cản trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật nhằm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh.

Thanh Hóa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế

Thành phố Thanh Hóa nhìn từ trên cao. (Ảnh tư liệu Báo Thanh Hóa)

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021-2025). Đây cũng là năm tỉnh Thanh Hóa đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,5% trở lên. Với sự chủ động nhập cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và nỗ lực, cố gắng của Nhân dân trong tỉnh, sự hỗ trợ có hiệu quả của các cấp, ngành, đặc biệt là việc kiến tạo môi trường tốt nhất cho các hoạt động phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cho thấy tỉnh Thanh Hóa đang rất quyết tâm, nỗ lực đưa nền kinh tế của tỉnh sớm phục hồi sau đại dịch, phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa nhằm từng bước hiện thực các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]