(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực, đô thị được chỉnh trang, nhiều dự án, công trình được đầu tư xây dựng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn xảy ra ở một số địa phương, vẫn còn những dự án, công trình và nhà ở riêng lẻ xây dựng không phép, sai phép, sai mặt bằng quy hoạch và thiết kế đô thị được duyệt, vi phạm chỉ giới xây dựng; một số dự án, công trình vi phạm trật tự xây dựng chậm được phát hiện, xử lý; có trường hợp xử lý nhưng chưa kiên quyết xử lý triệt để và mới dừng ở bước xử phạt vi phạm hành chính, công trình vẫn tồn tại; một số nơi, chính quyền địa phương còn có biểu hiện buông lỏng quản lý, nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, quản lý nhà nước kém hiệu lực, hiệu quả, làm ảnh hưởng đến kiến trúc, cảnh quan, an toàn công trình, ảnh hưởng đến các quy hoạch đã được phê duyệt.

Để xảy ra các tồn tại nêu trên ngoài nguyên nhân nhận thức của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng chưa tốt, còn có nguyên nhân thuộc trách nhiệm công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và của tập thể, cá nhân được giao quản lý; công tác lãnh đạo, điều hành chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về xây dựng chưa thường xuyên, liên tục; công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý sai phạm không nghiêm, không thường xuyên, kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình xử lý vi phạm hiệu quả chưa cao; việc xử lý vi phạm chưa triệt để và chưa chỉ rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc khắc phục hậu quả dẫn đến hiện tượng xem nhẹ kỷ cương, pháp luật.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Về thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật về xây dựng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao trách nhiệm công tác quản lý nhà nước và ý thức, nhận thức của nhân dân về chấp hành pháp luật; tăng cường giám sát, phát hiện, đưa tin, kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng; phản ánh kịp thời những việc làm sai trái của tập thể, cá nhân và nêu gương những điển hình tốt về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn đã được phát hiện nhưng chưa được xử lý dứt điểm để khẩn trương đôn đốc, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo xử lý triệt để, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân có vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, nhất là khu vực dọc hai bên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện; bảo đảm mọi công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra, mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện ngay từ đầu, áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật; tránh trường hợp khi vi phạm với quy mô lớn, khó giải quyết thì mới báo cáo và đùn đẩy sự việc lên cấp trên. Chỉ đạo khắc phục tình trạng xử phạt nhưng vẫn để tồn tại, kiên quyết áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật...

Sở Xây dựng rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, điều chỉnh, phân cấp, ủy quyền quản lý cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Tập trung chỉ đạo, đôn đốc UBND cấp huyện rà soát, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn mà chưa xử lý hoặc chưa xử lý dứt điểm; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép, trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tăng cường tổ chức kiểm tra, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã khi các cơ quan này tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự xây dựng thuộc địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp do Ban quản lý. Khi phát hiện hành vi vi phạm trật tự xây dựng, kịp thời thông báo bằng văn bản đề nghị UBND cấp huyện nơi có công trình vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, phối hợp, kịp thời xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng theo lĩnh vực quản lý.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]