(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của UBND huyện Triệu Sơn, năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 15,3%; trong đó, nông, lâm nghiệp,  thủy sản tăng 4,1%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,4%, dịch vụ tăng 14,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng/năm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát triển kinh tế theo hướng bền vững ở huyện Triệu Sơn

Phát triển kinh tế theo hướng bền vững ở huyện Triệu Sơn

Công nhân Công ty TNHH Triệu Thái Sơn, huyện Triệu Sơn trong ca sản xuất.

Theo báo cáo của UBND huyện Triệu Sơn, năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 15,3%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,1%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,4%, dịch vụ tăng 14,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng/năm.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 124,3 triệu đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Huyện liên kết với doanh nghiệp để sản xuất lúa gạo chất lượng cao, diện tích 325,8 ha (vụ chiêm 175,8 ha, vụ mùa 150 ha); một số mô hình mới về tích tụ, tập trung đất đai gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao được triển khai thực hiện hiệu quả. Huyện đã chuyển đổi hơn 405 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác, nuôi trồng thủy sản; tích tụ, tập trung 370 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, bằng 100%. Đồng thời, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, khống chế được bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn, nhất là những tháng cuối năm 2020, bảo đảm chăn nuôi an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh... Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được huyện chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tích cực; năm 2020 có 9 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 27/32 xã, chiếm 84,4% tổng số xã; xã Đồng Tiến đạt chuẩn NTM nâng cao; 7 thôn của xã Thọ Sơn đạt chuẩn NTM; thôn Đồng Xá 1, xã Đồng Tiến đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn huyện đạt 18,3 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2019... Đi đôi với đó, huyện tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai xây dựng nhà máy giầy tại xã Thọ Dân (quy mô 9,3 ha), nhà máy sản xuất gạch không nung và xưởng sản xuất mộc dân dụng tại xã Hợp Thành (quy mô 1,5 ha)... Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được huyện quan tâm và trong năm thành lập mới 90 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 666 doanh nghiệp; trong đó, có 459 doanh nghiệp đang hoạt động. Các ngành dịch vụ tăng 14,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.341 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Hoàn thành xây dựng 21 cửa hàng kinh doanh thực phẩm và công nhận 7 chợ kinh doanh thực phẩm. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chú trọng quản lý các mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Huyện huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 2.264 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công do huyện làm chủ đầu tư có nhiều chuyển biến, giá trị khối lượng thực hiện năm 2020 đạt 166,7 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch. Trong năm, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, như: Xây mới nhà làm việc 3 tầng trụ sở HĐND - UBND huyện; kiên cố kênh Đồng Khang, xã Hợp Thắng; xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến huyện. Lập chủ trương đầu tư xây dựng các công trình: hạ tầng khu xử lý rác thải sinh hoạt 2 xã Vân Sơn và Thái Hòa. UBND tỉnh đã quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thắng, diện tích 70 ha, Cụm công nghiệp liên xã Dân Lực - Dân Lý - Dân Quyền, diện tích 50 ha.

Đồng chí Mai Nhữ Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, cho biết: Huyện ủy Triệu Sơn đã ban hành Nghị quyết số 02–NQ/HU, ngày 14–12–2020 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Mục tiêu của nghị quyết, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh; huy động tối đa vốn đầu tư phát triển và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu năm 2021 tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16%. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện nghị quyết của huyện ủy, UBND huyện đã triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Phấn đấu nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,8%; công nghiệp - xây dựng tăng 19,2%; dịch vụ tăng 15,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 135 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.500 tỷ đồng. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM 100% (thêm 5 xã đạt chuẩn NTM); tỷ lệ số thôn (bản) đạt chuẩn NTM 100%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM nâng cao 6,3% (thêm 1 xã, tổng 2 xã); tỷ lệ số thôn (bản) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 1,3% (thêm 2 thôn); hoàn thành các tiêu chí huyện NTM vào cuối năm 2021 trình các ngành, các cấp quyết định. Phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, bền vững, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng tâm “Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025”. Chuyển đổi 465 ha đất lúa sang trồng cây khác, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn; tích tụ, tập trung 250 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; phấn đấu giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 135 triệu đồng trở lên. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, con nuôi đặc sản theo hướng trang trại, gia trại gắn với an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực sản xuất hiện có, đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô sản xuất. Công khai rộng rãi các quy hoạch, kế hoạch và các cơ chế, chính sách của tỉnh, của huyện, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư. Tuyên truyền, động viên, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể, các chủ trang trại chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, phấn đấu năm 2021 thành lập mới 100 doanh nghiệp trở lên. Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp để huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn... Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, sớm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]