(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, huyện Thạch Thành tập trung triển khai thực hiện đề án phát triển đô thị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát triển đô thị trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện, nhất là các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Phát triển đô thị ở huyện Thạch Thành

Thời gian qua, huyện Thạch Thành tập trung triển khai thực hiện đề án phát triển đô thị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát triển đô thị trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện, nhất là các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Phát triển đô thị ở huyện Thạch ThànhThị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành.

Để phát triển đô thị trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với UBND thị trấn Kim Tân, UBND thị trấn Vân Du xây dựng 2 đề án, gồm: Đề án xây dựng đô thị Kim Tân đạt chuẩn đô thị văn minh và Đề án xây dựng đô thị Vân Du đạt chuẩn đô thị văn minh. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng 3 chương trình phát triển đô thị Thạch Quảng, Vân Du, Kim Tân, đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đi đôi với đó, công tác lập, điều chỉnh, bổ sung các loại quy hoạch đô thị trên địa bàn được huyện quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý trật tự xây dựng, thu hút các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực đô thị. Hiện trên địa bàn huyện Thạch Thành có 3 đô thị loại V, với tổng diện tích 5.541,67 ha và quy hoạch chung đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt là: Quy hoạch chung xây dựng, cải tạo và mở rộng thị trấn Kim Tân đến năm 2025, diện tích 635 ha; Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vân Du đến năm 2025, diện tích 2.506,67 ha; Quy hoạch chung đô thị Thạch Quảng đến năm 2025, diện tích 2.400 ha.

Đi đôi với đó, để bảo đảm phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, UBND huyện đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép điều chỉnh cục bộ cả 3 quy hoạch chung tại 3 đô thị; đồng thời, triển khai thành lập thị trấn Thạch Quảng. Sau 10 năm triển khai thực hiện quy hoạch chung, Thạch Quảng đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Công tác quy hoạch phát triển các trung tâm cụm xã, thị tứ tạo nền tảng để phát triển thành đô thị trong tương lai cũng được huyện quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Căn cứ Quyết định 35/TTg ngày 13–1-1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã (TTCX) miền núi, vùng cao và quy mô một TTCX có từ 3 - 5 xã. Mục tiêu chính của việc xây dựng TTCX là nhằm tạo ra các cụm kinh tế - xã hội, văn hóa, nơi giao lưu hàng hóa của đồng bào các dân tộc miền núi vùng cao thuộc từng tiểu vùng, từng bước xóa dần sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu về kinh tế - xã hội để đưa nhanh các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, các hoạt động thông tin về kinh tế - xã hội và chính trị đến gần nơi đồng bào các dân tộc đang cư trú. Để tạo nền tảng cho phát triển đô thị, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên địa bàn, trong thời gian qua, UBND huyện Thạch Thành tập trung chỉ đạo huy động các nguồn lực để xây dựng các trung tâm xã, trọng tâm là đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và đến nay, 100% số xã có đường nhựa, bê tông để xe ô tô đi đến trung tâm xã; 99,7% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 23/23 xã có trụ sở làm việc kiên cố; 21/23 xã có nhà văn hóa; 88% trường học được kiên cố (72% đạt chuẩn quốc gia), 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 16/23 xã có chợ (đã đầu tư nâng cấp 12/22 chợ); nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và kinh tế - xã hội khác cũng được quan tâm đầu tư nâng cấp, tạo nền tảng để phát triển đô thị trong tương lai.

Trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thi đua thực hiện xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc cưới, việc tang, lễ hội, về văn minh thương mại, quy tắc ứng xử nơi công cộng, trật tự đô thị; xây dựng hình ảnh người dân đô thị văn minh, lịch sự, thân thiện thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, hộ gia đình đã đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa..., thành lập các tổ an ninh tự quản; tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, xây dựng bộ quy ước tại khu dân cư và duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, các tổ hòa giải trên địa bàn... Từ đó, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các thị trấn tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, nhất là kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã huy động cho xây dựng đô thị từ năm 2016 đến hết tháng 5–2021, khoảng 2.351 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư và hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng đã phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp, như: Nâng cấp Quốc lộ 45, Quốc lộ 217B, đường tỉnh 16B, đường tỉnh 523 đoạn qua đô thị; các tuyến đường giao thông nội thị; trồng hoa, cây xanh, lát vỉa hè, xây dựng rãnh thoát nước các tuyến đường; hệ thống điện trang trí và chiếu sáng công cộng đô thị; hạ tầng cấp nước sinh hoạt, phòng cháy, chữa cháy; hạ tầng bưu chính viễn thông; trung tâm hội nghị huyện, công sở các cơ quan, doanh nghiệp; các công trình công sở, văn hóa – thể dục, thể thao, giáo dục, y tế; nâng cấp hệ thống chợ, siêu thị, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, cửa hàng kinh doanh, các cơ sở vui chơi giải trí.

Đồng chí Lê Quang Điệp, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Thạch Thành, cho biết: Thực tế phát triển đô thị trên địa bàn huyện Thạch Thành thời gian qua, cho thấy: Công tác lập các loại quy hoạch chi tiết 1/500 có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên, do diện tích quy hoạch đô thị lớn, điều kiện ngân sách huyện và các thị trấn còn khó khăn nên chưa triển khai được nhiều, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết còn thấp. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa được đầu tư đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường... Việc thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội tại các đô thị còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện các nội dung trong đề án xây dựng đô thị văn minh - công dân thân thiện chưa được các cấp ủy, chính quyền tại các đô thị quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nên kết quả đạt được chưa cao. Phát triển kinh tế - xã hội đô thị chưa toàn diện, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế hiện có; việc xây dựng môi trường văn hóa đô thị theo hướng lành mạnh, văn minh chưa được quan tâm đúng mức; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận Nhân dân chưa cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đô thị còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định; các loại tai tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra khá nhiều; đời sống của một bộ phận không nhỏ dân cư đô thị còn gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, các đơn vị có liên quan phối hợp với các thị trấn khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển đô thị. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]