(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25 - 9, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”.

Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản

Chiều 25 - 9, đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo dự thảo Đề án “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”.

Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các ngành liên quan.

Hiện nay công các bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn Thanh Hóa vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do sản xuất nhỏ lẻ dẫn đến nhiều nguy cơ mất ATTP. Cùng với đó là thói quen lạm dụng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc kích thích sinh trưởng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Trong chế biến việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến không đúng quy trình, quy định còn khá phổ biến, chưa định danh được các chất độc hại không rõ nguồn gốc tồn dư trong thực phẩm.

Việc kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, nhất là các cơ sở nhỏ lẻ và kinh doanh sản phẩm tươi sống chưa bảo bảo đảm vệ sinh thú y và ATTP.

Tỷ lệ các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản chưa đáp ứng điều kiện ATTP cao. Sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng còn lưu thông trên thị trường. Năng lực, ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản còn hạn chế.

Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản

Đại diện Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề án tại hội nghị.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng ATTP tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”.

Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản

Đồng chí Lê Đức Giang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 100% các đơn vị từ tỉnh đến xã có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý chất lượng ATTP nông - lâm - thủy sản; 100% người sản xuất trực tiếp và chủ cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản nắm được quy định của pháp luật, kiến thức về ATTP và đáp ứng các quy định về ATTP.

Cùng với đó, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông - lâm - thủy sản vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật… được giám sát trên diện rộng mỗi năm giảm 12%. 100% số chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn tham gia hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QRcode truy xuất nguồn gốc.Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đề án nhằm nâng cao nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát chất lượn ATTP nông - lâm - thủy sản của các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ sở sản xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giữ vững uy tín thương hiệu sản phẩm nông - lâm - thủy sản của tỉnh trên thị trường.

Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các ngành liên quan của tỉnh đã tập trung đóng góp ý kiến để làm rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ các giải pháp thực hiện Đề án.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bám sát đề cương, phối hợp với các ngành, huyện, thị xã, thành phố để lấy ý kiến xây dựng Đề án công phu.

Đồng chí đề nghị bổ sung tên Đề án là “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”.

Đồng thời đánh giá rõ các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản trên địa bàn tỉnh và có khái quát tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Phân tích rõ đối tượng cơ quan quản lý về ATTP nông - lâm - thủy sản trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Đánh giá sự phối hợp giữa Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban MTTQ tỉnh trong công tác giám sát thực hiện ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản.

Về mục tiêu của Đề án phải bám sát Nghị quyết 04 - NQ/TU ngày 18 - 8 - 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vệ sinh ATTP đến năm 2020.

Đối với nhiệm vụ và giải pháp, phải coi giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sản xuất nông - lâm - thủy sản tạo ra sản phẩm ATTP là giải pháp quan trọng.

Ngành Nông nghệp và Phát triển nông thôn cần tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị và phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh để hoàn thiện Đề án, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Lê Hợi

Tin liên quan:
 • Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản
  Tăng cường quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản

  Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc; đồng thời, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp quản lý chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản.

 • Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản
  Tăng cường phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

  Nhằm xác định nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc phát triển chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp, gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển các chuỗi giá trị nông sản an toàn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 4-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

 • Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản
  Nâng cao năng lực kiểm định, chứng nhận chất lượng nông sản

  Hiện nay, nền nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang hội nhập với nền nông nghiệp trong nước và quốc tế. Vì vậy, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu được xem là yếu tố tiên quyết để hội nhập.

 • Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản
  Thị xã Nghi Sơn: Nâng cao kiến thức về vệ sinh ATTP cho cán bộ, công chức

  UBND thị xã Nghi Sơn phối hợp với Văn phòng Điều phối vế vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về ATTP cho trên 200 cán bộ, công chức, viên chức của các ngành, đoàn thể thị xã Nghi Sơn và các tổ chức chính trị - xã hội ở 31 xã, phường.

 • Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nông - lâm - thủy sản
  Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp

  Để làm tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (SPHH), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng SPHH vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng SPHH cho hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]