(Baothanhhoa.vn) - Thọ Xuân là vùng đất có điều kiện vị trí và giao thông thuận lợi cho phát triển và giao lưu kinh tế. Địa hình đất đai rộng và bằng phẳng, gắn kết hệ thống sông ngòi, là điều kiện thuận lợi để huyện Thọ Xuân phát triển vùng nông nghiệp, cây công nghiệp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển

Huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển

Kết cấu hạ tầng giao thông, công tác chỉnh trang đô thị được huyện Thọ Xuân chú trọng đầu tư.

Thọ Xuân là vùng đất có điều kiện vị trí và giao thông thuận lợi cho phát triển và giao lưu kinh tế. Địa hình đất đai rộng và bằng phẳng, gắn kết hệ thống sông ngòi, là điều kiện thuận lợi để huyện Thọ Xuân phát triển vùng nông nghiệp, cây công nghiệp.

Hơn nữa, với quỹ đất khu vực phía Tây dọc đường Hồ Chí Minh và gần Cảng Hàng không Thọ Xuân, là lợi thế cho huyện phát triển các khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn và hiện đại.

Ngày 26-6-2019, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Theo quy hoạch này, huyện Thọ Xuân sẽ được tổ chức không gian phát triển với mô hình “Hai vành đai - Ba vùng phát triển”. Trong đó, phân vùng Lam Sơn - Sao Vàng sẽ phát triển theo quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. Đây là khu vực đô thị động lực với chức năng phát triển công nghiệp công nghệ cao, đô thị dịch vụ, du lịch, đầu mối hạ tầng kỹ thuật quan trọng như giao thông đường bộ, cảng hàng không.

Phân vùng đông hữu ngạn Sông Chu được định hình với hạt nhân là thị trấn Thọ Xuân và các khu vực phát triển đô thị Neo, Tứ Trụ, với các ngành nghề dịch vụ - thương mại, công nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp năng suất, chất lượng cao. Phân vùng tả ngạn sông Chu là khu vực đô thị Bắc sông Chu, với hạt nhân là các đô thị Xuân Lai, Xuân Lập, Phố Đầm, Vạn Lại và vùng nông nghiệp - nông thôn bao quanh vành đai. Nơi đây, sẽ phát triển các mô hình trang trại theo hướng nông nghiệp sạch, chất lượng cao, với các sản phẩm thế mạnh là cây công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, phát triển dịch vụ văn hóa - lịch sử và sinh thái.

Về định hướng không gian phát triển kinh tế theo hướng CNH, HĐH, tại phân vùng Lam Sơn - Sao Vàng, sẽ phát triển Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng với các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các ngành điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, y tế, cơ khí chính xác, làm hạt nhân hình thành Khu công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa gồm khu công nghiệp, khu R&D, khu đào tạo, các khu đô thị phục vụ.

Tại phân vùng đông hữu ngạn và phân vùng tả ngạn sông Chu, sẽ phát triển 7 cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn huyện với các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm - thủy sản, công nghiệp phụ trợ cho các ngành sản xuất tại Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. Trong đó, các CCN đã có trong quy hoạch đến năm 2030 của tỉnh gồm: CCN thị trấn Thọ Xuân (25,4 ha), CCN Xuân Lai (16,8 ha), CCN Thọ Minh (18 ha), CCN Thọ Nguyên (20 ha).

Để thực hiện quy hoạch trên, huyện Thọ Xuân đang tập trung xây dựng đề án phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 dựa trên các trụ cột tăng trưởng có tiềm năng, thế mạnh của huyện. Địa phương đã cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng huyện với 2 vành đai phát triển là: vành đai phát triển đô thị và vành đai liên kết sinh thái. 3 vùng kinh tế động lực là vùng Lam Sơn - Sao Vàng; vùng đông hữu ngạn sông Chu; vùng tả ngạn sông Chu nhằm xác định các khu vực xây dựng đô thị, khu vực phát triển dịch vụ thương mại, khu vực sản xuất nông nghiệp của huyện trong các vùng kinh tế động lực gắn với các tuyến đường mới tỉnh đang đầu tư.

Bên cạnh đó, địa phương đã phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh hoàn thành quy hoạch điều chỉnh đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, hoàn thành kế hoạch mở rộng thị trấn Thọ Xuân làm cơ sở để thực hiện các loại phân vùng. Đồng thời, rà soát lại các quy hoạch hiện có, đánh giá thực trạng các quy hoạch để điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã trên địa bàn gắn với định hướng của quy hoạch vùng huyện, gắn với các vành đai phát triển là các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các tuyến đường mới hình thành trong tương lai theo hướng phát triển đô thị để hình thành thị xã vào năm 2030. Tiếp tục nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch; lựa chọn, phối hợp đơn vị tư vấn có kinh nghiệm nghiên cứu và thực hiện lập quy hoạch sát với thực tiễn và yêu cầu của huyện đảm bảo quy hoạch xây dựng đô thị đi trước một bước.

Trong năm 2020, địa phương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình: điện chiếu sáng, lát vỉa hè và rãnh thoát nước thị trấn Lam Sơn; điện trang trí đường đôi cầu kè thị trấn Thọ Xuân; vỉa hè Quốc lộ 47 đoạn qua thị trấn Sao Vàng; vỉa hè, điện chiếu sáng đô thị Lam Sơn - Sao Vàng thuộc các xã Xuân Bái, Thọ Xương... Hệ thống giao thông cũng được đầu tư nâng cấp. Nhiều tuyến đường mới hoàn thành, đưa vào sử dụng, như: Nâng cấp cải tạo các tuyến Quốc lộ 47, 47B, 47C; đường Cầu Kè - Thọ Xuân; đường tỉnh 506B, 506C, 506D; đường từ thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Xương; đường Quế Sơn... Hệ thống giao thông nông thôn được cứng hóa với tỷ lệ đạt 93%.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá việc quản lý và thực hiện sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để nghiên cứu đưa ra giải pháp cụ thể khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế, triển khai xây dựng kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 sát với thực tiễn yêu cầu phát triển, gắn với tăng cường quản lý sử dụng, bảo đảm quản lý khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên từ đất. Tranh thủ tối đa các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh; kết hợp với huy động các nguồn lực tại chỗ để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có tính kết nối, lan tỏa cao; kết nối các tuyến đường huyện với các trục chính của tỉnh, hạ tầng du lịch trên địa bàn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi về đất đai, huy động cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng và các thủ tục triển khai các dự án trọng điểm.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ tập trung xây dựng chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, trọng tâm là phát triển nhanh Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và các CCN. Tích cực phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh sớm hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; phối hợp với các nhà đầu tư giải phóng mặt bằng thu hút các dự án đầu tư lớn có sức lan tỏa và thực sự là động lực phát triển cho huyện. Thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng các CCN ở các xã: Xuân Lai, Thuận Minh, Xuân Hồng. Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước, nước thải, hệ thống điện làm cơ sở để phát triển hợp lý các ngành sử dụng nhiều lao động và các CCN, thúc đẩy kinh tế của huyện ngày càng phát triển. Chủ động đề xuất vào quy hoạch tỉnh các định hướng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và để làm căn cứ cập nhật vào quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện. Từ đó, từng bước cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân phù hợp với các định hướng của Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều kiện phát triển thực tế tại địa phương.

Tùng Lâm


Tùng Lâm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]