(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, huyện Thạch Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất ngày càng được huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả; kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư xây dựng và ngày càng hoàn thiện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thạch Thành phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, huyện Thạch Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất ngày càng được huyện quan tâm thực hiện có hiệu quả; kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư xây dựng và ngày càng hoàn thiện.

Huyện Thạch Thành phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Nông dân xã Thành Tâm (Thạch Thành) chăm sóc cây ăn quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành chương trình phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Trong đó, huyện chú trọng thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại, khuyến khích xây dựng các mô hình phát triển sản xuất công nghệ cao bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... Kết quả, đã xây dựng, triển khai thực hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả kinh tế tại các xã; trong đó, khuyến khích xây dựng các mô hình sản xuất tập trung, áp dụng công nghệ cao. Thực tế cho thấy, quá trình phát triển sản xuất, vai trò của HTX nông nghiệp ngày càng được nâng cao trong việc làm đầu mối tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông sản cho người dân. Trên địa bàn huyện tiếp tục giữ vững, ổn định mô hình cánh đồng lớn sản xuất mía nguyên liệu áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, với tổng diện tích 822 ha, năng suất đạt từ 120 - 140 tấn/ha. Đi đôi với đó, huyện chỉ đạo tổ chức sản xuất ổn định diện tích cánh đồng lớn gieo cấy tập trung, với tổng diện tích 1.244 ha, sử dụng giống lúa có năng suất, chất lượng để nâng cao năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế. Đồng thời, xây dựng, mở rộng diện tích vùng cây ăn quả có múi trên địa bàn, thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và vận động Nhân dân phát triển diện tích trồng cây ăn quả tập trung, quy mô lớn. Huyện cũng đã hoàn thiện hồ sơ và các nội dung thuộc dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cam Vân Du” cho sản phẩm cam của huyện Thạch Thành”. Đến nay, đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép sử dụng địa danh Vân Du để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, lựa chọn và thiết kế nhãn hiệu chứng nhận, xây dựng bản đồ vùng mang nhãn hiệu chứng nhận cam Vân Du - Thạch Thành. Đồng thời, xây dựng và phê duyệt các quy chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận, quy chế sử dụng tem nhãn, quy chế kiểm soát sản phẩm mang nhãn hiệu, xây dựng mô hình quản lý và các quy trình kỹ thuật trồng cam trên địa bàn. Những tháng đầu năm, toàn huyện đã trồng mới 50,13 ha cây có múi, nâng tổng diện tích cây ăn quả có múi trên địa bàn lên 433 ha, bao gồm cam, bưởi các loại. Đi đôi với đó, huyện khuyến khích Nhân dân trồng các loại cây ăn quả khác có chất lượng, giá trị kinh tế, như thanh long ruột đỏ và ruột hồng, ổi lê Đài Loan, ổi trắng số 1, mít Thái... Tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện đến tháng 6-2021 là 2.141,8 ha, trong đó, diện tích trồng tập trung là 979,45 ha. Việc thực hiện tốt công tác phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao nhu nhập cho người dân. Tính đến tháng 6-2021, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 42,9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn còn 5,13%.

Đi đôi với phát triển nông nghiệp, huyện Thạch Thành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, tích cực các nội dung chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Đồng thời, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Bên cạnh đó, huyện tập trung tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực để Nhân dân nắm bắt thông tin về các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM”... Một số xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, vận động Nhân dân chung sức xây dựng tuyến đường “sáng – xanh – sạch - đẹp”, các khu dân cư được trồng cây xanh, đường làng sạch sẽ, trồng hoa hai bên đường, có đường điện chiếu sáng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân tiếp tục được huyện và các xã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Toàn huyện đầu tư xây mới và sửa chữa nâng cấp 33,621km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; 3,65km kênh mương; 312,5km đường dây điện, 2 trạm hạ thế; 11 phòng học, phòng chức năng; xây dựng mới, nâng cấp 10 nhà văn hóa và khu thể thao thôn; 3 chợ nông thôn; xây mới và cải tạo 952 nhà ở dân cư. Đến tháng 6-2021, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn NTM; trong đó, xã Thành Hưng đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; bình quân toàn huyện đạt 16,43 tiêu chí/xã, tăng 0,52 tiêu chí so với cuối năm 2020. Tổng số thôn được công nhận đạt chuẩn NTM toàn huyện là 112 thôn; trong đó, có 4 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu (thôn Yên Thịnh, xã Thành Tâm và thôn Trường Thành, thôn Liên Hưng, xã Thành Hưng; khu 3, xã Thạch Bình)... Huyện chỉ đạo UBND các xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của chương trình OCOP để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức được lợi ích, giá trị kinh tế, giá trị nhân văn của chương trình. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ gia đình mở rộng sản xuất, tăng cường các hình thức liên kết sản xuất, hoàn thiện và nâng cao quy trình, dây chuyền sản xuất để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Các xã, HTX chủ động tổ chức sản xuất, thực hiện chương trình OCOP đối với các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Đến tháng 6-2021, toàn huyện có 2 sản phẩm đã được UBND tỉnh quyết định công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 sao.

Đồng chí Đỗ Thị Phiến, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thạch Thành, cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp; trong đó, tập trung triển khai xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nhất là các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mô hình sản xuất hàng hóa tập trung gắn với việc liên kết, cung ứng và bao tiêu sản phẩm. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP, xây dựng kế hoạch lựa chọn những sản phẩm truyền thống, có lợi thế, có giá trị, sức cạnh tranh cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để xây dựng thương hiệu nhằm mang lại lợi nhuận cao cho sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân; phấn đấu những tháng cuối năm 2021, toàn huyện có thêm 1 - 2 sản phẩm được xét, công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Đi đôi với đó, huyện tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả xây dựng NTM; trong đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, để tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét, thực chất, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, các thôn phấn đấu đạt chuẩn NTM, thôn NTM kiểu mẫu, tập trung thực hiện các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình thẩm tra, thẩm định xét công nhận. Tiếp tục vận động Nhân dân đầu tư xây dựng đường điện chiếu sáng văn minh, cảnh quan nông thôn theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và giữ vững an ninh trật tự tại các thôn, xã.

Bài và ảnh: Xuân Hùng


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]