(Baothanhhoa.vn) - Năm 2021, huyện Nông Cống tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Những tháng đầu năm, kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đời sống người dân dần được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Nông Cống đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân

Năm 2021, huyện Nông Cống tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Những tháng đầu năm, kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, đời sống người dân dần được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Huyện Nông Cống đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân

Công nhân Công ty CP Thơm Xô Holdings, thị trấn Nông Cống trong ca sản xuất.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn quyết liệt, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng thời, chỉ đạo các phòng cấp huyện xây dựng kế hoạch hành động thực hiện 4 chương trình trọng tâm, 1 khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và tổ chức triển khai thực hiện, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống. Đi đôi với đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức, triển khai thực hiện phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 bảo đảm diện tích theo kế hoạch; phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; duy trì, mở rộng diện tích các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất lúa theo quy trình VietGAP, xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp. Chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Quý I–2021, huyện mở rộng thêm diện tích sản xuất đối với 2 mô hình trồng rau công nghệ cao hiện có tại xã Tế Lợi, thị trấn Nông Cống; xây dựng mới 2 mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tại xã Vạn Hòa và đưa tổng số mô hình sản xuất rau công nghệ cao trên địa bàn huyện lên 6 mô hình. Tập trung cải tạo chuyển đổi diện tích vườn đồi tại các xã vùng III, xây dựng 5 mô hình chuyển đổi có diện tích từ 2 ha trở lên tại các xã Thăng Long, Công Liêm, Công Chính, Yên Mỹ, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như mít, bưởi, ổi... và đến nay tổng diện tích chuyển đổi đạt 180 ha. Tổng diện tích được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo hướng công nghệ cao đến nay là 512 ha, đạt 80% kế hoạch; trong đó, trồng trọt 84 ha, chăn nuôi 425 ha, thủy sản 12 ha. Tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; kiểm soát công tác tái đàn, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm. Chỉ đạo, khuyến khích xây dựng các mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao gắn với Chương trình phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân cải tạo, vệ sinh ao đầm, chuẩn bị con giống cho vụ nuôi xuân hè năm 2021; mở rộng 3 mô hình nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại các xã Trường Giang, Tượng Văn. Giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 42,6 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Qua phát động trồng cây, trồng rừng đầu xuân Tân Sửu, toàn huyện đã trồng được 60 nghìn cây phân tán, cây lâm nghiệp các loại. Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông (NTM) năm 2021; tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí huyện NTM; tập trung triển khai lập hồ sơ trình thẩm tra, thẩm định huyện đạt chuẩn NTM và đến nay đã hoàn thành 6/9 tiêu chí huyện NTM. Đi đôi với phát triển nông nghiệp, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hiện có trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư phát triển và thành lập mới doanh nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 1.333 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch năm, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Duy trì việc làm thường xuyên cho 17.279 lao động; trong đó, nghề truyền thống khoảng 5.585 lao động, nghề mới du nhập 3.109 lao động, nghề may, giày da 8.585 lao động.

Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện Nông Cống tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các ban quản lý di tích tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội dâng hương, hội làng tại các điểm di tích, các nhà văn hóa thôn, làng theo đúng quy định, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, cho biết: Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021–2025 và UBND huyện lựa chọn chủ đề năm 2021 là “Kỷ cương, sáng tạo, hành động, trách nhiệm và hiệu quả”. Ngay từ đầu năm, với quyết tâm chính trị cao, UBND huyện đã tập trung quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các chỉ tiêu, kế hoạch được phân công cụ thể đến từng đơn vị, địa phương; đặc biệt, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới”. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11-1-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025; kế hoạch xây dựng các sản phẩm OCOP.

Để kinh tế phát triển bảo đảm đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, huyện Nông Cống đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị kinh tế trên từng đơn vị diện tích. Đồng thời, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là đối với bệnh cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; kịp thời phát hiện, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên diện rộng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực chăn nuôi, kiểm soát tốt công tác tái đàn; chăn nuôi theo hướng tập trung, bảo đảm an toàn dịch bệnh gắn với an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Xây dựng, triển khai thực hiện đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2021–2025 và cơ cấu lại lĩnh vực thủy sản. Chăm sóc, bảo vệ các đối tượng nuôi vụ xuân hè; chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường kiểm tra phòng chống cháy rừng. Chỉ đạo nhân cấy nghề mới và duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động, hỗ trợ lao động theo cơ chế của HĐND huyện. Triển khai thực hiện công tác phòng, chống gian lận thương mại; các dự án cần lựa chọn nhà đầu tư và tiếp tục chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp; phối hợp tổ chức các lớp khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân theo kế hoạch, khuyến khích phát triển HTX; kêu gọi, thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản; chất lượng nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất huyện Nông Cống, giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Huyện tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước; trong đó, tập trung tuyên truyền công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đào tạo nghề cho người lao động.

Bài và ảnh: Xuân Hùng


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]