(Baothanhhoa.vn) - Cùng các đồng chí lãnh đạo UBND xã Phú Lộc - xã điển hình của huyện Hậu Lộc trong thực hiện tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất quy mô lớn đi thăm những mô hình sản xuất nông nghiệp, chúng tôi được chứng kiến và nghe những câu chuyện  xây dựng nông thôn mới (XDNTM) kiểu mẫu gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân ở vùng quê này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hậu Lộc xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân

Huyện Hậu Lộc xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân

Mô hình trồng dưa của gia đình anh Cao Văn Nghiêm, thôn Phú Đa, xã Phú Lộc.

Cùng các đồng chí lãnh đạo UBND xã Phú Lộc - xã điển hình của huyện Hậu Lộc trong thực hiện tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất quy mô lớn đi thăm những mô hình sản xuất nông nghiệp, chúng tôi được chứng kiến và nghe những câu chuyện xây dựng nông thôn mới (XDNTM) kiểu mẫu gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân ở vùng quê này.

Chủ tịch UBND xã Phú Lộc Đoàn Văn Nga và một số cán bộ, người dân trong xã, cho biết: Phú Lộc có 430 ha đất sản xuất nông nghiệp, quá trình dồn điền, đổi thửa, XDNTM đã tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển đổi đất lúa màu và một số diện tích đất 2 lúa sang sản xuất cây hàng hóa với tổng diện tích hơn 200 ha. Thực hiện cơ giới hóa đồng bộ theo hướng công nghiệp trong nông nghiệp, giảm lao động trực tiếp sản xuất trong nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp và dịch vụ, tạo ra sự phân công lao động hợp lý ở địa phương. Mỗi năm, xã chuyển được từ 5 - 7% lao động nông nghiệp sang làm công nghiệp, dịch vụ. Những thay đổi trong sản xuất nông nghiệp đã đưa tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt bình quân 195 triệu đồng/ha/năm. Trong đó, có gần 200 ha sản xuất cây hàng hóa tập trung cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng/năm. Các sản phẩm hàng hóa được nhập cho các doanh nghiệp thu mua, chế biến, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho nông dân.

Từ thành công đó, thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện tích tụ đất đai, xây dựng mô hình sản xuất cây hàng hóa, chuyển đổi một số diện tích đất nông nghiệp sang mô hình sản xuất, chăn nuôi, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm. Từ đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM, cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc đã thành lập ban chỉ đạo từ huyện đến các xã và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, cả hệ thống chính trị vào cuộc huy động mọi nguồn lực phục vụ XDNTM. Do làm tốt công tác tuyên truyền, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ cơ chế vận hành của chương trình XDNTM là “dân làm, dân hưởng thụ, lấy sức dân để lo cho dân”. Các cấp ủy đảng, chính quyền đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo và hỗ trợ triển khai thực hiện. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước tại một số địa phương đã cơ bản được khắc phục. Trong quá trình thực hiện, ban chỉ đạo XDNTM huyện luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên các xã chủ động khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn lực XDNTM. Tổ chức cho cán bộ các thôn, xã trong huyện tham quan, học tập các điển hình cách làm hay, sáng tạo trong và ngoài tỉnh. Cùng với cơ chế hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, HĐND huyện Hậu Lộc đã ban hành cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho các xã khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả chương trình XDNTM.

Trong XDNTM, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân luôn được huyện Hậu Lộc xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Nổi bật là huyện đã tập trung chỉ đạo áp dụng khoa học - công nghệ và cơ giới hóa trong nông nghiệp. Hiện tại, toàn huyện có 737 máy làm đất các loại, 115 máy gặt đập liên hợp, 34 máy gieo hạt và máy cấy,... đang phát huy hiệu quả trong sản xuất. Toàn huyện đã chuyển đổi được hơn 1.500 ha đất kém hiệu quả sang trồng, chăn nuôi các loại cây con có giá trị kinh tế cao. Mở rộng diện tích cây có giá trị kinh tế cao như ớt xuất khẩu, ngô ngọt, dưa các loại, khoai tây, cải bó xôi... với diện tích gần 1.450 ha. Đã phát triển được các chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ cho 1.430 ha cây trồng hàng hóa cho giá trị kinh tế cao. Liên kết với doanh nghiệp ký hợp đồng theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm. Giá trị các loại cây trồng theo chuỗi liên kết sản xuất đạt bình quân cả năm từ 300 đến 500 triệu đồng/ha. Cá biệt có diện tích đất chuyên màu cơ cấu 4 vụ/năm cho thu nhập từ 800 đến 900 triệu đồng/ha.

Đến cuối tháng 11-2020, toàn huyện đã phát triển được 395 trang trại và gia trại, trong đó có 105 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, nổi bật là toàn huyện đã có 76 trang trại gà và lợn đã hình thành được chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Sau khi trừ các chi phí, tổng lợi nhuận của các trang trại chăn nuôi liên kết sản xuất ước đạt từ 15 - 25 triệu đồng/tháng, có một số trang trại đạt từ 100 triệu đến 150 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nhiều xã trên địa bàn như Phú Lộc, Hòa Lộc, Đa Lộc, Phong Lộc, Tuy Lộc, Thành Lộc, thị trấn Hậu Lộc... đã chuyển đổi đất 2 vụ lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp. Nhìn chung, các mô hình trang trại sau khi chuyển đổi đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn khoảng 10 lần so với trồng lúa.

Đến tháng 11-2020, huyện Hậu Lộc đã hoàn thành 372 tiêu chí, bình quân đạt 17,71 tiêu chí/xã. Toàn huyện sau khi sáp nhập còn 21 xã thuộc diện XDNTM. Toàn huyện đã có 13 xã đạt chuẩn NTM (đạt 61,9%), có 47 thôn đạt chuẩn NTM (chiếm 35,6% tổng số thôn) và 1 thôn (Hiển Vinh, xã Quang Lộc) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Xã Phú Lộc đã đạt NTM nâng cao. Nhờ gắn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân với XDNTM đã góp phần thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây đã được cải thiện rõ nét.

Để phấn đấu đến hết năm 2020 huyện Hậu Lộc có 18 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu, bình quân mỗi xã đạt 18 tiêu chí trở lên, huyện Hậu Lộc đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, quan tâm huy động các nguồn lực, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thời điểm cuối năm 2020 và năm 2021, toàn huyện sẽ tập trung dồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các nghị quyết chuyên đề, nhằm cụ thể hóa các chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo đà bứt phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung tích tụ đất đai, huy động các nguồn lực, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với XDNTM, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập, giải quyết việc làm tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, làm cho nông thôn văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]