(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2021 tại Sở Tài chính.

Giám sát việc thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tại Sở Tài chính

Sáng 21-10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2021 tại Sở Tài chính.

Giám sát việc thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tại Sở Tài chính

Đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Thực hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND, ngày 8-12-2016 về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương, hằng năm việc thực hiện định mức cơ bản phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh và ngân sách của từng địa phương; thực hiện các chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách Nhà nước đã ban hành, đáp ứng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mỗi cấp chính quyền địa phương, bảo đảm nhiệm vụ chi cho từng lĩnh vực và từng vùng, miền. Đồng thời, tạo điều kiện cho chính quyền các cấp, các đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ chi được giao phù hợp với yêu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Khuyền khích các địa phương tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, sử dụng ngân sách hiệu quả, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi. Các tiêu chí chủ yếu phân bổ ngân sách như: Dân số, biên chế, học sinh, sinh viên, giường bệnh, đơn vị hành chính.. .cụ thể, rõ ràng, đơn giản, dễ tính toán, thực hiện và kiểm tra giám sát; bảo đảm được tính công khai, minh bạch và công bằng trong phân bổ ngân sách.

Định mức đã thể hiện sự ưu tiên đối với vùng miền núi, vùng cao và vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, như: Chi sự nghiệp giáo dục cấp huyện vùng miền núi được ưu tiên gấp từ 1,2 đến 1,5 lần đồng bằng; chi hoạt động y tế xã miền núi cao gấp từ 1,3 đến 2 lần đồng bằng; chi phát thanh truyền hình gấp 1,3 lần; chi sự nghiệp văn hóa, thể dục - thể thao, thông tin - truyền thông gấp 1,7 đến 2 lần... Định mức còn ưu tiên đối với từng đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ trong từng lĩnh vực cụ thể.

Giám sát việc thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tại Sở Tài chính

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Hiện nay Sở Tài chính đang phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện định mức phân bố chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn dịnh đến năm 2025; định hướng sửa đổi định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Đồng thời, khắc phục các hạn chế, tồn tại, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chủ yếu đối với các lĩnh vực chi sự nghiệp quản lý hành chính, chi sự nghiệp quản lý giáo dục - đào tạo và dạy nghề…

Giám sát việc thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tại Sở Tài chính

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại buổi giám sát.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, ý kiến giải trình của Sở Tài chính, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá việc thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2017-2020 của Sở Tài chính khá nghiêm túc, đúng quy định theo Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND, ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh.

Đồng chí khẳng định, định mức phân bổ ngân sách trong thời gian qua cơ bản thực hiện được các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm và đáp ứng nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị, địa phương.

Giám sát việc thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tại Sở Tài chính

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chi vẫn còn hạn chế, định mức chi thường xuyên còn thấp, chưa đáp đứng được yêu cầu đề ra, nhất là trong 2 năm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; một số nguồn chưa giao từ đầu năm…

Đồng chí cũng yêu cầu, trong báo cáo Sở Tài chính cần chỉ ra những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để đưa ra những giải pháp khắc phục. Về định hướng chung giai đoạn 2022-2025, trên cơ sở đánh giá thực tế của việc thực Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 8-12-2016 đã thực hiện, chỉ ra tồn tại, hạn chế của một số định mức, nếu phù hợp thì sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Giám sát việc thực hiện định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tại Sở Tài chính

Đồng chí Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Đồng chí đề nghị Sở Tài chính tiếp thu những ý kiến của các thành viên Ban giám sát để hoàn thành báo cáo gửi lại văn phòng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Lê Ngọc


Lê Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]