(Baothanhhoa.vn) - Công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) những tháng đầu năm 2021 trên địa bàn được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp với cơ quan thuế thực hiện nhiều giải pháp thu thuế; đồng thời, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư để thu hồi nợ đọng và đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất.

“Bức tranh” sáng trong thực hiện “mục tiêu kép”: Thu ngân sách Nhà nước với nhiều tín hiệu tích cực

Công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) những tháng đầu năm 2021 trên địa bàn được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp với cơ quan thuế thực hiện nhiều giải pháp thu thuế; đồng thời, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư để thu hồi nợ đọng và đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất.

“Bức tranh” sáng trong thực hiện “mục tiêu kép”: Thu ngân sách Nhà nước với nhiều tín hiệu tích cựcTrung tâm điều hành sản xuất Nhà máy Xi măng Long Sơn. Ảnh: xuân hùng

Tin liên quan:
  • “Bức tranh” sáng trong thực hiện “mục tiêu kép”: Thu ngân sách Nhà nước với nhiều tín hiệu tích cực
    “Bức tranh” sáng trong thực hiện “mục tiêu kép”: Sản xuất công nghiệp bứt ...

    Bước sang năm 2021, nhiều ngành sản xuất công nghiệp tiếp tục chịu tác động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với việc thực hiện các giải pháp thích ứng thị trường và các kịch bản linh hoạt trong kết nối cung cầu, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Công nghiệp vẫn tiếp tục là ngành đóng góp chủ đạo trong tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, dự toán giao thu NSNN năm 2021 phù hợp với cơ cấu và khả năng nguồn thu của từng lĩnh vực, sắc thuế nên tiến độ thu 6 tháng đầu năm đồng đều, bảo đảm yêu cầu về nhiệm vụ thu NSNN phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan thuế để khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV và Thông tư số 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, cục thuế căn cứ kết quả thu NSNN theo từng lĩnh vực, sắc thuế, địa bàn năm 2020, nguồn thu dự kiến phát sinh, chỉ tiêu giao phấn đấu thu NSNN năm 2021 kịp thời cho từng đơn vị để chủ động trong công tác thu ngân sách. Cục thuế thường xuyên bám sát tác động của kinh tế - xã hội đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và kê khai, nộp thuế của người nộp thuế; đồng thời, nắm bắt thông tin các nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản ghi thu - ghi chi và nộp 1 lần. Đồng thời, chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp với phòng, ban liên quan của các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá, dự báo và đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất... và dự báo nguồn thu hàng tháng sát với thực tế nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành thu NSNN. Trong các giải pháp thu NSNN, từ đầu năm đến nay, các Phòng Thanh tra - Kiểm tra đã tham mưu cho cục thuế ban hành quyết định thanh tra tại 97 đơn vị thuộc kế hoạch năm 2021, bằng 39% so kế hoạch Tổng cục Thuế giao và kết luận được 69 đơn vị, bằng 27,7% so kế hoạch. Kết quả truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp hơn 21,399 tỷ đồng, giảm lỗ 74,675 tỷ đồng; giảm khấu trừ 9,099 tỷ đồng, số thuế truy hoàn hơn 1,020 tỷ đồng. Số tiền truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp sau thanh tra vào NSNN đến ngày 5–7-2021 là 17,061 tỷ đồng, bằng 79,7% tổng số phải nộp NSNN.

Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh 10.396 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán (DT) giao, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, thu NSNN 6.515 tỷ đồng, đạt 60,1% DT giao, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, thu NSNN của doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 832 tỷ đồng, đạt 54% DT, tăng 29% so với cùng kỳ. Nộp thuế một số DN trọng điểm, như: Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa, sản lượng tiêu thụ 6 tháng được 116,1 triệu bao, đạt 71,4% kế hoạch, tăng 39,3% cùng kỳ, nộp NSNN 270,7 tỷ đồng, đạt 59,5% DT, tăng 38,9% so cùng kỳ; Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, sản lượng tiêu thụ được 2.601 nghìn tấn, đạt 55,3% kế hoạch giao, tăng 4,4% so với cùng kỳ, nộp NSNN 65,8 tỷ đồng, đạt 52,7% DT, tăng 20,7% cùng kỳ; Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, sản lượng tiêu thụ 1.718 triệu Kwh, đạt 48,8% kế hoạch giao, bằng 84,4% so với cùng kỳ, nộp NSNN 84 tỷ đồng, đạt 64,7% DT, tăng 12,7% cùng kỳ... Ngoài ra, thu NSNN 6 tháng đầu năm của khối doanh nghiệp Nhà nước địa phương được 50 tỷ đồng, đạt 55,1% DT giao, bằng 111,5% so cùng kỳ; thu NSNN của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được 1.947 tỷ đồng, đạt 64,9% DT giao, tăng 19% so cùng kỳ; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được 987 tỷ đồng, đạt 52% DT giao, tăng 18,6% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân được 468 tỷ đồng, đạt 66,8% DT giao, bằng 97,1% so với cùng kỳ... Tuy nhiên, bên cạnh đó, thu NSNN những tháng đầu năm chịu ảnh hưởng một số chính sách giảm thuế từ năm 2020; chính sách gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19-4-2021 của Chính phủ để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nợ tiền sử dụng đất do một số khó khăn, vướng mắc đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành phối hợp tháo gỡ nhưng chậm được giải quyết. UBND một số huyện, thị xã, thành phố chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo các phòng, ban trên địa bàn phối hợp với Chi cục Thuế trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế.

Đồng chí Mai Đình Tú, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa, cho biết: Những tháng cuối năm, cục thuế tiếp tục tập trung chỉ đạo các phòng, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố bám sát nhiệm vụ, giải pháp về thu NSNN; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế về kết quả thu và thực hiện thu ngân sách hiệu quả. Cục thuế báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để người nộp thuế tập trung sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Trên cơ sở nợ đọng tiền sử dụng đất hàng tháng, tiền thuê đất ghi thu - ghi chi và nộp 1 lần còn nợ NSNN, cục thuế chỉ đạo các phòng, chi cục thuế phối hợp với các đơn vị có liên quan trực thuộc UBND cấp huyện hoàn thành các thủ tục và nộp NSNN. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước nắm bắt thông tin về số dư tiền sử dụng đất trên tài khoản tạm giữ của UBND cấp huyện để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp thu tiền sử dụng đất. Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 đến từng đơn vị, từng cán bộ, công chức. Cục thuế phối hợp với một số UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch để chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát và khai thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên để tăng thu NSNN. Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách thuế mới; tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế và thủ tục hành chính thuế; tập trung hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế... Tiếp tục tập trung tuyên truyền để tạo thuận lợi cho người nộp thuế sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử trong đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế... hướng đến mục tiêu giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế. Tăng cường đăng tải các chính sách, thủ tục hành chính thuế, văn bản trả lời của cơ quan thuế trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế, gửi văn bản theo địa chỉ email của người nộp thuế nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế khai thác phục vụ việc kê khai, nộp thuế. Cục thuế tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trao đổi dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế. Thực hiện các hình thức hỗ trợ người nộp thuế tập trung tại bộ phận “một cửa” thuộc cục thuế và các chi cục thuế theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Tiếp tục thực hiện các thủ tục theo hồ sơ đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in của người nộp thuế và tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, theo dõi, kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế theo đúng quy định... Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế, kiểm tra hóa đơn đối với nhóm các doanh nghiệp mới thành lập, tạm ngừng một thời gian và hoạt động trở lại. Thường xuyên khai thác thông tin giám sát mỏ, quy mô, công suất khai thác, đối chiếu với hồ sơ khai thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường hàng tháng, doanh thu kê khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý... để đánh giá mức độ phù hợp việc kê khai của người nộp thuế. Bên cạnh đó, cục thuế thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN theo từng lĩnh vực, sắc thuế; phân tích các nguyên nhân về cơ chế, chính sách, nguồn thu ảnh hưởng đến thu NSNN 6 tháng đầu năm; dự báo thu NSNN 6 tháng cuối năm 2021 làm cơ sở để xây dựng hồ sơ dự toán thu NSNN năm 2022. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN năm 2022 cho tỉnh Thanh Hóa phù hợp, có khả năng phấn đấu hoàn thành dự toán giao.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]