(Baothanhhoa.vn) - Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh, gồm 3 dự án thành phần (qua địa phận TP Thanh Hóa và 8 huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Nông Cống, Triệu Sơn, Tĩnh Gia), với tổng chiều dài 104,243 km (98,543km đường cao tốc và 5,7km tuyến đường ngang).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bảo đảm tiến độ GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh

Bảo đảm tiến độ GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng Dự án đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn huyện Đông Sơn đang xây dựng nhà ở tại khu tái định cư xã Đông Ninh.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh, gồm 3 dự án thành phần (qua địa phận TP Thanh Hóa và 8 huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Nông Cống, Triệu Sơn, Tĩnh Gia), với tổng chiều dài 104,243 km (98,543km đường cao tốc và 5,7km tuyến đường ngang).

Hiện các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh đang phối hợp với các địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Ngay sau khi nhận mốc GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn, các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện GPMB dự án. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng sớm bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng kế hoạch. Hội đồng GPMB và tái định cư dự án của các địa phương đã phối hợp với các xã có dự án đi qua thực hiện rà soát, xác định những loại đất, các hộ dân, công trình công cộng... bị ảnh hưởng. Thực tế trong quá trình thực hiện bồi thường GPMB ở các địa phương, cho thấy: Đa số các hộ dân bị ảnh hưởng đều nhận thức việc Nhà nước đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc qua địa bàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trong đó, có chính lợi ích của gia đình nên đã sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Giao thông - Vận tải, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh, tổng số hộ bị ảnh hưởng 9.370 hộ, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng 819,03 ha (đất nông nghiệp 572,55 ha, chiếm 69,91%; đất ở và đất khác 246,48 ha, chiếm 30,09%). Công tác GPMB phần đất nông nghiệp đến hết tháng 5-2020 là 6.598 hô/6.939 hộ, đạt 95,1%; phần đất ở 1.823 hộ/2.431 hộ, đạt 75%. Qua tìm hiểu tại các địa phương được biết: Đối với huyện Hà Trung (dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn từ Km 288+460 - Km 309+250, với chiều dài 20,79km). Công tác GPMB phần đất nông nghiệp, lâm nghiệp, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chi trả được 1.384 hộ/1.428 hộ, đạt 96,9%. Công tác GPMB phần đất ở và đất khác, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 288 hộ/422 hộ, đạt 68,2%. Huyện cũng đã ký hợp đồng và đang triển khai thi công xây dựng 4 khu tái định cư, chưa có quyết định giao đất cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án vào khu tái định cư để xây dựng nhà ở. Ngoài ra, huyện đang di dời công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng bởi dự án.

Tại huyện Vĩnh Lộc (dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn từ Km 309+250 - Km 310+920, chiều dài 1,67km). Huyện đã hoàn thành GPMB phần đất nông nghiệp, lâm nghiệp; đất ở và đất khác. Thi công cơ bản hoàn thành 1 khu tái định cư và đã thực hiện giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án vào khu tái định cư xây dựng nhà ở. Đồng thời, đã hoàn thành phương án di dời đối với đường điện hạ áp 0,4kv, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với 2 trạm biến áp và hiện đang triển khai thi công.

Tại huyện Yên Định (dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn từ Km 310+920 - Km 314+645, chiều dài 3,725km). Huyện đã hoàn thành GPMB phần đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở và đất khác. Đồng thời, đang triển khai đầu tư xây dựng 1 khu tái định cư tập trung và thi công hoàn thành khoảng 85% hợp đồng, chưa có quyết định giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án vào khu tái định cư xây dựng nhà ở. Ngoài ra, huyện cũng đã hoàn thành thi công di dời đường điện và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật được khoảng 45%. Công trình hoàn trả chợ Định Công, huyện đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, hiện nay đang lựa chọn nhà thầu thi công.

Đối với huyện Đông Sơn (dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn từ Km 323+845 - Km 331+400, chiều dài 7,555km). Huyện đã hoàn thành GPMB phần đất nông nghiệp, đất ở và đất khác; đồng thời, cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng 7 khu tái định cư tập trung và đã có quyết định giao đất cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án vào khu tái định cư xây dựng nhà ở. Ngoài ra, huyện đang triển khai thi công, di dời đường điện cao áp từ 110 kv-220kv; đối với các công trình đường điện trung thế, hạ thế, huyện đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công; đối với di dời đường viễn thông, đường nước, đường xăng dầu hiện đang trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công.

Đối với huyện Triệu Sơn (dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn từ Km 331+400 - Km 335+871, chiều dài 4,471km). Huyện đã hoàn thành GPMB phần đất nông nghiệp. Đối với phần đất ở và đất khác, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 120 hộ/147 hộ, đạt 81,6%; bố trí tái định cư xen cư được 17 hộ/36 hộ, còn lại 19 hộ đang vướng mắc do diện tích đất ở theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp hơn so với thực tế. Huyện cũng đã ký hợp đồng và đang tiến hành thi công di dời đường điện, khối lượng thực hiện khoảng 75%...

Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, đoạn từ Km 364+925 - Km 380+00, chiều dài 15,075 km và dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu, đoạn từ Km 386+525 - Km 380+00, chiều dài 6,525km). Công tác GPMB phần đất nông nghiệp, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chi trả tiền bồi thường 565 hộ/848 hộ, đạt 66,55%. Trong đó, dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn 344 hộ/470 hộ, đạt 73,2%; dự án Nghi Sơn - Diễn Châu 229 hộ/378 hộ, đạt 60,6%. Công tác GPMB phần đất ở và đất khác, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 71 hộ/497 hộ, đạt 14,28%; trong đó, dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, chưa lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự án Nghi Sơn - Diễn Châu, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chi trả tiền bồi thường 71 hộ/167 hộ. Huyện đã ký hợp đồng và đang triển khai thi công xây dựng 3/4 khu tái định cư, là Trường Lâm, Phú Lâm, Tân Trường và còn lại khu tái định cư Phú Sơn chưa hoàn thành GPMB, chưa có quyết định giao đất cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án vào khu tái định cư xây dựng nhà ở. Huyện đang thi công xây dựng các công trình công cộng, như: Trường mầm non, trường tiểu học, nhà văn hóa xã Trường Lâm, chợ, sân vận động, đường ống nước D 0,6m, trạm nước ngầm Nghi Sơn, trạm viễn thông, đường ống nước D1m và chưa xong phương án di dời.

Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải, cho biết: Để bảo đảm công tác GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 30-6-2020 theo yêu cầu của Bộ Giao thông - Vận tải, Sở Giao thông - Vận tải đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn UBND huyện Hà Trung về việc thu hồi đất ngoài mốc của 53 hộ gia đình, cá nhân không đủ các tiêu chí để thực hiện thu hồi; hướng dẫn UBND huyện Thiệu Hóa xác định nguồn gốc, diện tích, loại đất đối với khu đất dân cư xã Tân Châu. Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện Hà Trung, Thiệu Hóa, Tĩnh Gia tập trung và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]