(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ "kiềm chế" việc quảng bá các cuộc tập trận thường niên với Mỹ, động thái được cho là để tránh ảnh hưởng đến các nỗ lực đang diễn ra thúc đẩy phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG6veG6vFXhuqThu5Uk4buqS+G6pD0kfeG7jlXhuqRK4buq4bqkI+G7jOG6pMOCUuG7msOUVOG6pEvGoMOVw4LhuqThu7gk4bq+VeG7luG6pErhurrhuqQ94buK4bu24bqkPUDhu4pV4bqkPFjhu5rhuqRpMMSCL8ag4bqs4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq9TuG6uEzDguG6ruG6pMOt4buW4bq8feG6pEIvRMOB4bqk4bq34bus4bqk4buVJOG7qkvhuqThu7bGoOG7pFXhu5bhuqThur3hurxV4bqk4buVJOG7qkvhuqQ9JH3hu45V4bqkSuG7quG6pCPhu4zhuqTDglLhu5rDlFThuqRLxqDDlcOC4bqkPOG7muG7kEvhuqThu7gk4bq+VeG7luG6pErhurrhuqRL4bq6S+G6pEsk4busS+G6pD3hu4rhu7bhuqQ9QOG7ilXhuqQ9xqA7WVXhu5bhuqRV4bua4buOVeG6pDxY4bua4bqkaTDDgeG6pE3hu6xV4buW4bqkPcag4bq64bua4bqkTTvDnUvhuqRLxqDDmuG6pFPhurzhuqRN4buS4bqkPUDhurpVxqDhuqThur5VxqDhuqTGoDvhu7JV4buW4bqkTcOVVeG6pEvhurpL4bqkVVbhuqRTIUvhuqRN4bq4VeG7luG6pEzhu5rhu5hV4bqkQOG6uOG6pD3GoCVL4bqkTeG7iH3huqThu7bGoOG7muG6pMagw4o94bqkVcagSVXhuqTGoMOZ4bq44bqkPOG6vOG6pD3GoOG7msOVPeG6pFPhu4rhu7bhuqTGoOG7pOG6uOG6pErhu6JVxqDhuqRTSSThuqRM4bq84bua4bqkPUDhu45V4bqk4bq34bq6VeG6pE3hur7DmuG6pOG7m0Dhu5rDlCThuqThu5vhu5rhu45Vw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqQjQEt4w4IvL0tMVcOASuG6uMOaPcag4bq4VcagxqDDmuG6uMOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6rEXhuqjhuqovQkVM4bqs4bqsROG6qEThuqjEkD3DicOJREJTRcOAUeG7tuG7lsOC4bqkL+G6ruG6pMSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG6pOG7mcagw5nhuqThu7bGoOG6uj3huqRV4buW4buoVeG6pDzhu5rhu45V4bqk4bq34bus4bqk4buVJOG7qkvhuqThu7bGoOG7pFXhu5bhuqThur3hurxV4bqk4buVJOG7qkvhuqRoTk7huqRm4buaVS0+w5rDmuG6pEvGoMOa4bqkSuG7msOVPcOB4bqkS+G6ukvhuqRLJOG7rEvhuqQ94buK4bu24bqkPUDhu4pV4bqkI+G7jOG6pDzEqFXhuqRM4bua4buYVeG6pEDhurjhuqRVxqA74bqkSuG7olXGoOG6pD3GoDtZVeG7lsOA4bqk4bubJH3huqRVxqDhu5rhu45Vw4HhuqThur3hurxV4bqk4buVJOG7qkvhuqQj4buM4bqkUuG7msOUVOG6pEvGoMOV4bqkUsag4bua4bqk4bu4JOG6vlXhu5bhuqRK4bq64bqkxqDDmkZL4bqkxqDDmkZL4bqkS+G7qFXhu5bhuqRK4buq4bqkPeG7iuG7tuG6pD1A4buKVcOA4bqk4bubQOG6vuG6pFNZ4bua4bqkS0kk4bqkxqDFqOG7muG6pEs/4bq44bqkSuG6usOa4bqk4buW4buaWOG7muG6pDzDlOG6pDzhu5rhu5BL4bqk4bq34bus4bqk4buVJOG7qkvhuqThu7bGoOG7pFXhu5bhuqThur3hurxV4bqk4buVJOG7qkvhuqRLw5nhuqRLSVXhuqRVxqDhu4JL4bqk4buW4bua4bq+VOG6pOG7uCR94bqkVOG7qOG6pMagw5pGS+G6pMagP33huqRLJOG7rEvhuqQ94buK4bu24bqkPUDhu4pV4bqkw4LDreG7ljtZ4bua4bqkSuG6vsOa4bqkPOG7kOG6pD0h4bqkTMOa4bqk4budU0vGoOG7msOC4bqkTTvDnUvhuqQ94buu4bqkS8agLEvhuqQ9xqA7WVXhu5bhuqRV4bua4buOVeG6pDzhurzDmuG6pFQq4bq44bqk4bq9w6jhuqTGoOG6uH3huqRSxqDhu6hV4buWw4HhuqThu6hV4buW4bqkaE5O4bqkZuG7mlUtPsOaw5rhuqRSxqBHVeG7luG6pE3hu55VxqDhuqRK4bus4bqkVeG6vH3huqTDgkvGoDvhurjhuqRK4bq4w5rhuqThu5bhu5pZ4bqkS0lV4bqkVcag4buCS+G6pMag4bq4feG6pD3GoOG6vsOa4bqkUyThu4pV4bqkPOG7muG7kEvhuqRV4bq8fcOAw4LhuqThu5skfeG7jlXhuqRK4buq4bqkPUDhu45V4bqkSz/hurjhuqThurfhu6zhuqThu5Uk4buqS+G6pOG7tsag4bukVeG7luG6pOG6veG6vFXhuqThu5Uk4buqS+G6pOG7tsagKuG6pMagw53hu7bhuqQ8WOG7muG6pFPhu4rhu7bhuqQ9QDtZVeG7luG6pEvGoCRV4buW4bqkSz/hurjhuqThurfhu6zhuqQ9QDvhu7JV4buW4bqk4buVJOG7qkvhuqThu7bGoOG7pFXhu5bhuqThur3hurxV4bqk4buVJOG7qkvhuqTGocOaVeG7luG6pMaww5pV4buWLVTDmsOa4bqkPOG6vOG6pFXhu5Y7WeG7muG6pE3hu7BV4buW4bqkS8ON4bu24bqkaTDhuqRm4buaVOG6pGnhurg9PeG7miPhuqQ9QDtYS+G6pE3DmeG6pFXGoMONPeG6pD1A4buc4bqkUsag4buoVeG7luG6pOG7uCThur5V4buW4bqkSuG6uuG6pOG7uCThurrhuqThu7BV4bqk4bq8w5rhuqQ8w5ThuqRL4bq6S+G6pEsk4busS+G6pD3hu4rhu7bhuqQ9QOG7ilXhuqRLxqAkVeG7luG6pD3GoDtZVeG7luG6pFJdw4HhuqRLw5rhu5rhuqRNSX3huqRT4bq84bqkVOG7rD3huqThu7bGoMOMVeG6pD1Aw5pV4buW4bqkUsOV4bqkxqDDmsOKS8ag4bqk4oCcPUAkfcOUVeG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqRLxqDhu5rDlVXhuqRTO8OdS+KAneG6pE3hu5LhuqThu5bhu5op4bqkSsOMJOG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRSxqDhu5zhuqTGoOG7pOG6uOG6pErhu6JVxqDhuqQ9QMOaVeG7luG6pFLGoCThuqQ8IUvDgMSCL+G7tuG6rg==

HG (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]