(Baothanhhoa.vn) - Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực trật tự, quốc phòng, đối ngoại, an toàn giao thông và các vấn đề khác.

Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực an ninh trật tự, quốc phòng, đối ngoại, an toàn giao thông và các vấn đề khác

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực trật tự, quốc phòng, đối ngoại, an toàn giao thông và các vấn đề khác.

Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực an ninh trật tự, quốc phòng, đối ngoại, an toàn giao thông và các vấn đề khác

Lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh có quy định cụ thể chi tiết hành lang an toàn đường bộ theo cấp đường quy hoạch, các tuyến đường như thế nào thì được cấp phép và không được cấp phép có thời hạn, đồng thời quy định quy mô, thời hạn tồn tại công trình để làm cơ sở cấp phép xây dựng có thời hạn cho hộ gia đình, cá nhân. Theo trả lời: Hiện nay, Chính phủ đã có quy định cụ thể về các nội dung nêu trên, cụ thể: Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013 của Chính phủ, giới hạn hành lang an toàn đường bộ theo quy hoạch đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chia theo cấp đường; khoản 33 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Điều 17 Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, cho đến nay Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành liên quan vẫn chưa có quy định cụ thể để xử lý hết những vấn đề tồn tại, bất cập như phản ánh của cử tri (khi nâng cấp kỹ thuật các tuyến đường cao hơn, phạm vi hành lang an toàn đường bộ sẽ được mở rộng dẫn đến các hộ dân nằm trong hành lang theo quy hoạch sẽ không được cơi nới, mở rộng). Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Công văn số 418/BDN ngày 2/11/2021 của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 13578/BGTVT-KCHT ngày 21/12/2021; trong đó, trả lời sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri về nội dung này và sẽ nghiên cứu trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Giao thông đường bộ sửa đổi trong thời gian tới.

Cử tri huyện Yên Định phản ánh: Tại vị trí ngã tư nút giao giữa Tỉnh lộ 518C và Tỉnh lộ 518 đoạn qua thị trấn Yên Lâm có điểm bưu điện văn hóa gây mất tầm nhìn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Để đảm bảo giao thông và mỹ quan đô thị đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành chuyên môn phối hợp với Bưu điện tỉnh sớm đầu tư di chuyển Bưu điện văn hóa thị trấn Yên Lâm đến vị trí mới theo quy hoạch.

Theo trả lời: Điểm Bưu điện nằm ngay vị trí nút giao nên gây mất tầm nhìn cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, để nâng cao an toàn giao thông tại vị trí nút giao trên, việc di chuyển điểm bưu điểm đến vị trí mới là cần thiết. Tuy nhiên, việc di chuyển đến vị trí mới phải phù hợp với quy hoạch chung thị trấn Yên Lâm và điều kiện về nguồn vốn đầu tư của Viễn thông Thanh Hóa. Do đó, UBND tỉnh sẽ có ý kiến chỉ đạo UBND huyện Yên Định làm việc với Viễn thông Thanh Hóa để có phương án di chuyển điểm Bưu điện Yên Lâm đến vị trí mới phù hợp với quy hoạch. Trước mắt, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên, khắc phục sửa chữa các hư hỏng nền mặt đường, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo an toàn giao thông trên toàn tuyến để đảm bảo giao thông được thuận lợi an toàn.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị xem xét, phân bổ tăng thêm ngân sách cho lĩnh vực Quân sự, Quốc phòng cấp xã để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, kinh phí hoạt động hàng năm cho lĩnh vực Quân sự, Quốc phòng tại cơ sở rất khó khăn, kinh phí cấp mới đảm bảo cho hoạt động thường xuyên chưa có kinh phí chi trả cho công tác huấn luyện lực lượng dân quân tại chỗ.

Theo trả lời: Giai đoạn 2022-2025, chi quốc phòng, an ninh được phân bổ theo định mức quy định tại Nghị quyết số 177/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa. Đối với nội dung này, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh định mức chi quốc phòng, an ninh khi xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương.

Cử tri các xã biên giới huyện Mường Lát đề nghị Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ hướng dẫn cho Nhân dân làm thủ tục, giấy tờ đồng bộ, đơn giản giúp Nhân dân qua lại thăm thân hai bên biên giới (Việt Nam - Lào).

Theo trả lời: Hiện nay, Công an tỉnh đang thực hiện việc tiếp nhận thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam nói chung và tiếp nhận thủ tục cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho các đối tượng là công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và công dân không có hộ khẩu thường trú nhưng đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Vừa qua, Bộ Công an đang tích cực tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 1/7/2020 và sớm ban hành Nghị định mới quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành theo hướng đơn giản về thủ tục, đồng bộ về giấy tờ, rút ngắn thời gian xét duyệt. Vì vậy, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành theo hướng đơn giản về thủ tục, đồng bộ về giấy tờ, rút ngắn thời gian xét duyệt, UBND tỉnh sẽ đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện, công an xã hướng dẫn cho Nhân dân làm thủ tục, giấy tờ theo quy định, giúp Nhân dân qua lại thăm thân hai bên biên giới (Việt Nam - Lào).

Cử tri xã biên giới huyện Mường Lát đề nghị Công an tỉnh quan tâm, bố trí đủ quân số biên chế công an xã chính quy cho các xã vùng biên do địa bàn biên giới phức tạp hơn đối với khu vực này.

Theo trả lời: Thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, Công an tỉnh đã triển khai, bố trí Công an chính quy tại các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với lộ trình đến quý III/2020 bố trí tối thiểu 5 cán bộ chiến sĩ/1 xã, thị trấn và đến năm 2025 bố trí tối thiểu 8 cán bộ chiến sĩ/1 xã, thị trấn; tập trung ưu tiên bố trí tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, trong đó có các xã, thị trấn biên giới của huyện Mường Lát. Cùng với đó, Bộ Công an cũng đã quan tâm và tăng cường lực lượng các đơn vị thuộc Bộ Công an bố trí công tác tại các xã biên giới, trong đó có các xã biên giới thuộc huyện Mường Lát. Đến nay, Công an các xã, thị trấn biên giới thuộc huyện Mường Lát đều đã bố trí ít nhất từ 6 cán bộ chiến sĩ trở lên, cao hơn so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục bổ sung đủ quân số, biên chế cho Công an các xã, thị trấn biên giới, bảo đảm tối thiểu 8 cán bộ chiến sĩ/1 xã, thị trấn.

Quốc Hương (Tổng hợp)


Quốc Hương (Tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]