Giám đốc Sở TT&TT Thanh Hóa: Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
Khoa học - Công nghệ - 2021-04-17 16:39:00

(Baothanhhoa.vn) - Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, mang lại nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra nhiều thách thức, tác động mạnh mẽ đến tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, đời sống kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; làm thay đổi căn bản, toàn diện hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân... Tại Thanh Hóa, chuyển đối số đang diễn như thế nào? Phóng viên Báo Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa xung quanh vấn đề này.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Tắt [X]