(Baothanhhoa.vn) - Mường Lát là huyện vùng cao biên giới, có hơn 100km đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào. Do địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân. Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm phần đông, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm hơn 46%; các vấn đề xã hội như buôn bán, sử dụng các chất ma túy, vấn đề dân tộc, tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện còn chiếm tỷ lệ cao... Vì vậy, huyện Mường Lát xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện vùng cao Mường Lát

Mường Lát là huyện vùng cao biên giới, có hơn 100km đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào. Do địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của Nhân dân. Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm phần đông, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm hơn 46%; các vấn đề xã hội như buôn bán, sử dụng các chất ma túy, vấn đề dân tộc, tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện còn chiếm tỷ lệ cao... Vì vậy, huyện Mường Lát xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện vùng cao Mường LátĐội liên ngành số 1 thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật đến bà con bản Cá Giáng, Cánh Cộng, xã Trung Lý, Mường Lát.

Những người góp phần đưa công tác tuyên truyền đến gần với đồng bào

Trên tuyến biên giới Mường Lát có 5 đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn các xã Trung Lý, Pù Nhi, Tam Chung, Quang Chiểu, thị trấn Mường Lát. Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, các đồn biên phòng đã và đang phối hợp với lực lượng chức năng, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà trường, các bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp người dân hiểu được những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực vùng biên.

Đồn Biên phòng Pù Nhi phụ trách địa bàn 2 xã biên giới là Nhi Sơn, Pù Nhi và xã nội địa Mường Lý, với tổng cộng 32 bản. Là địa bàn đa dạng thành phần dân tộc sinh sống, chủ yếu là dân tộc Mông, Thái, Dao, Mường, Khơ Mú; đời sống của người dân còn khó khăn, trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu. Là người con của đồng bào dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên trên vùng biên giới Mường Lát, từng gắn bó với công tác vận động quần chúng nhiều năm, hơn ai hết Đại úy Hơ Văn Xá, Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Pù Nhi thấu hiểu nét đặc trưng về phong tục, tập quán của bà con nơi đây. Mỗi khi được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân, anh đều nghiên cứu kỹ văn bản, xác định những nội dung phù hợp với từng địa bàn, từ đó, tổ chức thảo luận, thống nhất với các đồng chí là cán bộ người DTTS, dịch ra ngôn ngữ địa phương để tuyên truyền cho người dân dễ hiểu.

Còn Đại úy Triệu Văn Tý, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trung Lý cũng đã có nhiều năm công tác tại vùng biên Mường Lát nên anh là người am hiểu về phong tục, tập quán, sinh hoạt của đồng bào. Anh đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đồn về phương pháp tuyên truyền hiệu quả đối với bà con. Xã Trung Lý có 15 bản, trong đó có 11 bản người dân tộc Mông, 4 bản người dân tộc Thái. Đồng bào dân tộc Mông chiếm đa số với 60,41% dân số toàn xã; giao thông đi lại khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 57,7% dân số. Vào mỗi buổi tuyên truyền, Đại úy Triệu Văn Tý cùng tổ công tác rà soát kỹ số người tham gia, với những hộ gia đình bận đi làm rẫy nhiều ngày không về hoặc không đến được địa điểm tuyên truyền tập trung, cán bộ làm công tác địa bàn sẵn sàng đến tận nhà, lên tận nương, vừa tham gia lao động giúp dân, hướng dẫn cho bà con cách làm ăn, phát triển kinh tế, vừa nói chuyện để người dân nắm được các nội dung tuyên truyền. Các hình thức tuyên truyền còn được Đồn Biên phòng Trung Lý triển khai như phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Trung Lý tổ chức tuyên truyền cho bà con ở 15 bản; phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động. Qua công tác tuyên truyền, vận động, góp phần giúp bà con Nhân dân trên địa bàn nghe, hiểu và chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, góp phần củng cố lòng tin của quần chúng Nhân dân, cấp ủy chính quyền địa phương đối với bộ đội biên phòng.

Ở bản Cá Giáng, xã Trung Lý bà con đồng bào dân tộc Mông nơi đây đều quý mến trưởng bản Vàng Thanh Di, một người trẻ tuổi, nhiệt tình với công việc của bản. Trưởng bản Vàng Thanh Di cho biết: Xác định nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần giữ vững ổn định biên giới, địa bàn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Thời gian qua ban quản lý bản Cá Giáng thường xuyên phối hợp với lực lượng liên ngành triển khai nhiều giải pháp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Từ đó, người dân đã tích cực tham gia phối hợp, tố giác tội phạm, xây dưng thôn, bản bình yên. Với đồng bào DTTS vùng biên giới khó khăn, khi nhận thức về pháp luật được nâng lên, thì việc tiếp thu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ dễ dàng hơn. Người dân tiếp cận cách nghĩ, nếp sống mới, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn, đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao.

Phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Phòng Tư pháp và Hội LHPN về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022, hàng năm UBND huyện Mường Lát đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn đến các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến như tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, mở hội nghị triển khai, quán triệt; cuộc thi; các bản tin, bài viết, hình ảnh trực quan; các chuyên trang tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; cấp phát miễn phí tài liệu, tờ gấp, tờ rơi. Toàn huyện thành lập 5 câu lạc bộ tư vấn pháp luật, hướng nghiệp và phối hợp với các xã thành lập các tổ tuyên truyền pháp luật địa điểm đặt tại các đồn biên phòng để tư vấn, hướng nghiệp cho đối tượng là cán bộ, chiến sĩ, người dân trên địa bàn.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện vùng cao Mường LátLễ phát động tháng cao điểm phòng, chống ma túy- HIV/AIDS năm học 2022-2023 tại Trường THPT Mường Lát.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND huyện Mường Lát (2012-2022) đã khẳng định, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Mường Lát được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được các cấp, ngành, nhất là ngành tư pháp quan tâm tổ chức thực hiện, thể hiện rõ trách nhiệm của các cơ quan chính quyền địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 10 năm qua, việc phổ biến, giáo dục pháp luật được huyện Mường Lát triển khai, tổ chức thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, mở hội nghị triển khai, quán triệt; tổ chức các cuộc thi; các bản tin, bài viết, hình ảnh trực quan; các chuyên trang tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; mô hình câu lạc bộ; cấp phát miễn phí tài liệu, tờ gấp, tờ rơi; băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích; thông qua các hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và trả kết quả theo thủ tục hành chính; các cuộc họp dân tập trung; hoạt động hòa giải ở cơ sở... Qua công tác tuyên truyền tạo được sự chuyển biến tích cực góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người dân, nâng cao chất lượng toàn diện trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Mường Lát.

Hiện nay huyện Mường Lát đang tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra. Đặc biệt, huyện đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18-11-2019 của Quốc hội thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, định hướng đến năm 2045... Vì vậy, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân ở huyện vùng cao Mường Lát.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]