(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 03- CT/TU về việc lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 03- CT/TU về việc lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ Căn cước công dân

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành , đơn vị có liên quan, đặc biệt là lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh (viết tắt là 02 Dự án) đạt được kết quả bước đầu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện 02 Dự án nêu trên vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, chưa phù hợp với tình hình thực tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và nhân lực ở một số nơi còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu; một số ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công chưa quyết liệt dẫn đến kết quả đạt được chưa cao; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện chưa thực sự thống nhất và chặt chẽ.

Theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Công an, trên địa bàn tỉnh ta cần phải cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp cho trên 2,9 triệu công dân, xong trước ngày 17/6/2021. Đây là khối lượng công việc rất lớn cần phải tập trung thực hiện trong thời gian ngắn. Nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Xác định rõ việc thực hiện các dự án về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân là nhiệm vụ chính trị của cả Hệ thống chính trị và Nhân nhân trong tỉnh; trong đó, việc hoàn thành thu nhận hơn 2,9 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân xong trước ngày 17/6/2021 phải được xác định là một “chiến dịch” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; lấy kết quả hoàn thành việc cấp căn cước công dân là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị .

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng của việc thực hiện 02 Dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh để ủng hộ, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong thực hiện 02 Dự án, đặc biệt là việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân.

3. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc và đảm bảo đầy đủ chế độ đối với cán bộ, công chức, lực lượng tham gia thực hiện 02 Dự án; kịp thời động viên, khen thưởng các lực lượng chức năng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

4. Các ban, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, căn cứ Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ngành, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện 02 Dự án; quán triệt và yêu cầu 100 % đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, đảm bảo hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2021.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách, có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 02 Dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

6. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, hằng tuần báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]