(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra chỉ thị số 08 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2022. Sau đây là nội dung chỉ thị:

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2022

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra chỉ thị số 08 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2022. Sau đây là nội dung chỉ thị:

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2022

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; nhân dân, chủ rừng đồng tình, ủng hộ và triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp PCCCR nên 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên, những ngày gần đây và thời gian tới, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo diễn biến thời tiết sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt hơn, khổ hạn có thể kéo dài, gió Lào sẽ thường xuyên xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Để chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp PCCCR, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện và chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Điều 102 của Luật Lâm nghiệp; các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 18/5/2022 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án PCCCR tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 và các văn bản chỉ đạo khác có liên công tác BVR, PCCCR.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành một cách khẩn trương, kịp thời trước các tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng chuyên môn, chủ rừng, đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực để thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác PCCCR; thực hiện ngay việc kiểm tra, hướng dẫn, giám sát UBND các xã, chủ rừng thực hiện nghiêm quy định công tác PCCCR, đặc biệt là kiểm soát chặt các nguyên nhân gây cháy rừng trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị.

- Trong thời gian nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên phải trực chỉ huy PCCCR tại cấp huyện, cấp xã và chủ rừng Nhà nước; tổ chức lực lượng tuần tra, trực gác ngoài hiện trường 24/24 giờ để phát hiện sớm lửa rừng, huy động lực lượng dập tắt ngay và kiên quyết không để xảy ra cháy lớn. Kiểm soát chặt chẽ người ra, vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; nghiêm cấm các hoạt động có sử dụng lửa trong, ven rừng rừng; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng lửa đốt bãi rác, dọn vườn đảm bảo an toàn không để cháy lan vào rừng..; thời điểm nguy cơ cháy rừng từ cấp IV trở lên phải tạm dừng hoạt động đốt xử lý thực bì trồng rừng, làm rẫy, vệ sinh rừng sau khai thác ở các khu vực giáp ranh với rừng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm - trong công tác PCCCR; kịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng trên Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, hệ thống loa phát thanh của xã, thôn (bản), tuyên truyền lưu động và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cộng tác PCCCR của chủ rừng, nhân dân trên địa bàn. Ra soát, tu sửa, bảo dưỡng, đầu tư mua sắm máy móc, dụng cụ chữa cháy rừng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần, kinh phí để chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; sẵn sàng phương án thực hiện sơ tán dân khi cấp thiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước.

- Các địa phương có rừng trồng Thông, tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác nhựa Thông (dừng khai thác nhựa Thông trong những ngày nắng nóng, nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên); chấp hành, thực hiện nghiêm việc cấp phép khai thác, giám sát quy trình kỹ thuật khai thác, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, khai thác sai quy trình kỹ thuật.

- Khi cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải khẩn trương, kịp thời huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện kỹ thuật, hậu cần và trực tiếp chỉ huy chữa cháy. Nếu xảy ra cháy lớn, có thể vượt khả năng cứu chữa của địa phương, thì huy động lực lượng của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn theo quy chế phối hợp đã được ký kết; đồng thời báo cáo UBND tỉnh xin hỗ trợ lực lượng; phân công cắt cử người địa phương sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn chỉ đường cho các lực lượng được điều động tăng cường hỗ trợ chữa cháy rừng tiếp cận đám cháy nhanh nhất.

- Sau khi dập tắt đám cháy phải bố trí lực lượng dập tắt hết tàn lửa và chỉ đạo Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra cháy rừng; tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến tình hình vụ việc cháy rừng về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đổn đốc, hướng dẫn các Ban quản lý rừng phòng hộ, Bản quản lý đặc dụng và các chủ rừng Nhà nước khác, các chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghiêm túc, triệt để các biện pháp PCCCR; bố trí tối đa lực lượng bám sát địa bàn, trực PCCCR. Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, báo cáo, dự báo, cảnh bảo cháy rừng; thường xuyên theo dõi trên hệ thống camera quan sát lửa rừng đã được đầu tư nhằm thu thập, cập nhật thông tin chính xác, kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh; duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ trong mùa cao điểm nắng nóng và sẵn sàng tham gia chữa cháy cùng các địa phương khi có cháy rừng xảy ra. Hướng dẫn các chủ rừng thực hiện đầy đủ các nội dung Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt; rà soát, xác định, lựa chọn các công trình, phương tiện, dụng cụ thiết yếu cần đầu tư báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ.

- Tham gia chỉ huy chữa cháy rừng, hướng dẫn kỹ thuật chữa cháy rừng và trực tiếp nắm chắc tình hình diễn biến quá trình tổ chức chữa cháy rừng của địa phương. Tổng hợp báo cáo nhanh UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. về Hướng dẫn các chủ rừng trên địa bàn thực hiện biện pháp lâm sinh, phục hồi rừng sau khi xảy ra cháy rừng (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

4. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành, thị tăng cường phối hợp chữa cháy rừng. Đối với các vụ cháy rừng xảy ra gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng, tổ chức điều tra, đấu tranh phát hiện tội phạm đất rừng, hủy hoại rừng để kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung.

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn, phối hợp với cơ quan Kiểm lâm trong kiểm tra, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR chuyên ngành cho lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền địa phương; kiểm tra an toàn về PCCCR định kỳ trước mùa nắng nóng đối với các khu rừng có nguy cơ cháy hoặc vi phạm quy định an toàn PCCCR; phối hợp huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật và tham gia chữa cháy rừng tại các địa phương khi có cháy lớn.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho UBND cấp huyện tổ chức hiệp đồng lực lượng, phương tiện với các đơn vị quân sự đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng tham gia PCCCR. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền để huy động lực lượng, phương tiện nhằm phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác tại chỗ thực hiện phương án PCCCR; báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tăng cường lực lượng, phương tiện khi cháy rừng vượt quá khả năng khống chế của lực lượng tại chỗ.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong điều - hành, huy động lực lượng chữa cháy rừng (trường hợp xảy ra cháy lớn).

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng, các đơn vị trực thuộc, chủ động chấp hành thực hiện công tác PCCCR trên diện tích rừng được giao quản lý; tăng cường trinh sát ngoại tuyến để phát hiện sớm đám cháy từ các huyện thuộc tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) có nguy cơ cháy lan sang các huyện biên giới thuộc tỉnh Thanh Hóa, để chủ động tham mưu kịp thời cho UBND các huyện biên giới phòng chống hiệu quả; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ hỗ trợ và tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn.

7. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hỗ trợ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí phù hợp thực hiện các nội dung theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường thời lượng, chuyên mục cảnh báo và dự báo cháy rừng nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chủ động, tích cực chấp hành, tham gia thực hiện hiệu quả các biện pháp PCCCR.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này và những vấn đề vướng mắc, phát sinh./. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]