(Baothanhhoa.vn) - hững ngày vừa qua, hàng chục người dân thôn Sơn, xã Tiến Lộc (Hậu Lộc) đã có khiếu kiện liên quan đến các lô đất giao trái thẩm quyền tại thôn này. Chúng tôi đã tìm hiểu rõ xung quanh sự việc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sớm chấm dứt tình trạng khiếu kiện kéo dài liên quan đến các lô đất giao trái thẩm quyền tại thôn Sơn, xã Tiến Lộc

hững ngày vừa qua, hàng chục người dân thôn Sơn, xã Tiến Lộc (Hậu Lộc) đã có khiếu kiện liên quan đến các lô đất giao trái thẩm quyền tại thôn này. Chúng tôi đã tìm hiểu rõ xung quanh sự việc.

Sớm chấm dứt tình trạng khiếu kiện kéo dài liên quan đến các lô đất giao trái thẩm quyền tại thôn Sơn, xã Tiến Lộc

Hộ gia đình ông Trịnh Văn Tâm đã được chính quyền huyện Hậu Lộc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thửa số 1571) ngày 9-7-2018.

Theo nội dung đơn của bà Hoàng Thị Hiền và một số người dân thôn Sơn, tố cáo cán bộ thôn Sơn và UBND xã Tiến Lộc lợi dụng chức vụ, bao che chiếm dụng đất đai, bán đất trái thẩm quyền đối với 3 thửa đất (thửa đất số 1568 do ông Nguyễn Văn Tuyên chủ sử dụng, thửa đất số 1571 do ông Trịnh Văn Tâm chủ sử dụng, thửa đất số 1070 do ông Nguyễn Thành Nghĩa chủ sử dụng, thuộc tờ bản đồ địa chính số 11 bản đồ xã Tiến Lộc đo đạc năm 2004).

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ năm 2002 cấp ủy và lãnh đạo thôn Sơn đã có chủ trương cho thầu đất chưa sử dụng trong khu dân cư để làm dịch vụ phát triển kinh tế gia đình, thu tiền thầu đất để đầu tư xây dựng Di tích lịch sử “Báo Ân Tháp tự”. Tuy nhiên, việc làm này đã khiến người dân thôn Sơn bức xúc vì họ cho rằng cán bộ thôn Sơn đã sai về thẩm quyền và nguyên tắc quản lý Nhà nước, trong đó có việc bán đất trái thẩm quyền đối với 3 lô đất nói trên.

Nội dung tố cáo của bà Hiền đã được Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo các phòng chuyên môn thẩm tra, rà soát và đã báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Sau khi nhận được báo cáo của UBND huyện Hậu Lộc cùng với đơn tố cáo của bà Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh trực tiếp thụ lý và giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 20-4-2018 huyện Hậu Lộc đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2005-2010 do không kịp thời tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thu hồi 2 thửa đất của ông Tâm và ông Tuyên theo quy định của pháp luật về đất đai, để vụ việc kéo dài. Đối với kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc giai đoạn 2005-2010, do ông Nguyễn Hùng Chuông, nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc đã chết (tháng 1-2016) nên không tổ chức kiểm điểm. Bên cạnh đó, UBND huyện Hậu Lộc đã thực hiện công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở có thu tiền đối với 2 thửa đất của ông Tâm và ông Tuyên, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Không đồng ý với các kết quả xử lý trên, bà Hiền và một số người dân thôn Sơn tiếp tục có đơn gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị: Xử lý cán bộ giao đất trái thẩm quyền, thu hồi và đấu giá các lô đất nói trên. Sau khi xem xét đơn, ngày 5-9-2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 10808/UBND-TD trả lời bà Hiền, nội dung nêu rõ:

Việc bà Hiền và 2 công dân thôn Sơn, xã Tiến Lộc (Hậu Lộc) có đơn tố cáo và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hậu Lộc thu hồi 3 lô đất giao trái thẩm quyền; kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ có sai phạm, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 6623/UBND-TD ngày 11-6-2018 giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, kiến nghị. Ngày 10-7-2018, Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo số 850/BC-TTTH về xử lý 3 thửa đất số 1070, 1568, 1571 và kiểm điểm trách nhiệm đối với Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2005-2010, nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc giai đoạn 2005-2010. Ngày 3-8-2018, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đã có Thông báo số 97/TB-UBND báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả giải quyết đơn tố cáo của bà Hiền và 2 công dân thôn Sơn. Theo đó, các cá nhân liên quan đến trách nhiệm thẩm quyền cũng đã kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm.

Về việc thu hồi đất, UBND huyện Hậu Lộc chưa ban hành Quyết định thu hồi 3 lô đất nên hai ông Tâm và ông Tuyên không trả lại 2 lô đất số 1568 và 1571. Đối với ông Nguyễn Thành Nghĩa trả đất lô số 1070 ông mua với giá 12 triệu đồng năm 2002, thửa đất nằm dưới đường điện cao thế nên không sử dụng được, ông Nghĩa đã nhận lại số tiền đã nộp. Về xử lý 2 thửa đất số 1568 và 1571, căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai thì không có cơ sở thực hiện việc thu hồi để đấu giá quyền sử dụng đất 2 lô đất nói trên mà thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành. Áp dụng Khoản 19, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định về thi hành Luật Đất đai, quy định: Khoản 6, Điều 23, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 “Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1-7-2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật tại thời điểm xử lý, ông Tâm và ông Tuyên được pháp luật đất đai năm 2013 công nhận là trường hợp giao trái thẩm quyền trước 1-7-2004 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. UBND huyện Hậu Lộc đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 18-1-2018 về việc công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền cho các hộ gia đình, cá nhân ở xã Tiến Lộc.

Năm 2002, ông Tâm và ông Tuyên đã nộp tiền để được sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền theo Luật Đất đai năm 1993. Giá đất tại vị trí thửa đất ông Tâm và ông Tuyên được giao tại vị trí 3 của giá đất nông thôn (giá từ 30.000 đồng/m2 - 70.000 đồng/m2). Như vậy, với mức tiền nộp như trên để được sử dụng đất tại thời điểm năm 2002 theo Luật Đất đai năm 1993, ông Tâm và ông Tuyên không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Việc bà Hiền và 2 công dân thôn Sơn đề nghị thu hồi bán đấu giá là không thể thực hiện được.

Văn bản của UBND tỉnh cũng nêu rõ: Kể từ ngày ban hành văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh không xem xét, trả lời lại nội dung đơn nêu trên. Đề nghị bà Hiền và 2 công dân thôn Sơn chấp hành quy định của pháp luật.

Mặc dù sự việc đã được các ngành, các cấp từ huyện đến tỉnh vào cuộc xem xét, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật, song cá nhân bà Hiền và một số người dân thôn Sơn vẫn không đồng tình với các nội dung trả lời nêu trên, thì có thể gửi đơn đến cơ quan tòa án nhân dân các cấp để được tiếp tục giải quyết.

Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Văn Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Tiến Lộc, cho biết: Địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp để tuyên truyền, vận động người dân thôn Sơn thực hiện việc tố cáo, khiếu nại theo quy định pháp luật. Trong đó huy động các tổ chức đoàn thể vào cuộc; các lực lượng an ninh nắm bắt tình hình và đã nhiều lần tuyên truyền để người dân không tập trung, tụ tập đông người. Hiện nay, xã vẫn tiếp tục kiên trì công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân để họ hiểu rõ các kết luận của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, xã cũng đề nghị các ngành chức năng, các cấp chính quyền có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này để người dân tập trung chăm lo đời sống, yên tâm phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]