(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy không xảy ra điểm nóng về khai thác, mua bán, chế biến, vận chuyển lâm sản trái phép; tài nguyên rừng tự nhiên đ­ược bảo vệ tốt, diện tích rừng trồng tăng nhanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy không xảy ra điểm nóng về khai thác, mua bán, chế biến, vận chuyển lâm sản trái phép; tài nguyên rừng tự nhiên đ­ược bảo vệ tốt, diện tích rừng trồng tăng nhanh.

Quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả trên địa bàn huyện Cẩm Thủy

Cán bộ, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy tuần tra bảo vệ rừng tại xã Cẩm Châu.

Vừa hướng dẫn khách thăm trang trại rừng của gia đình, anh Bùi Văn Ánh, thôn Quý Long (xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy), hồ hởi cho biết: Gia đình được UBND xã, hạt kiểm lâm tạo điều kiện thuận lợi, giao đất, giao rừng với diện tích 7 ha từ năm 1993, đồng thời còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng (BVR)... Đến nay, gia đình đã trồng được 2 ha rừng keo, còn lại là luồng, lát, cao su. Sau khi trồng, gia đình anh thường xuyên tỉa cành nhánh, phát cỏ, dọn thực bì để phòng cháy, đồng thời chủ động bón phân để cây phát triển. Hằng tháng, anh cùng với lực lượng kiểm lâm làm việc tại địa bàn và ban quản lý thôn, chính quyền địa phương thường xuyên đi kiểm tra, tuần tra rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BVR. Do chủ động chăm sóc và bảo vệ nên toàn bộ diện tích rừng do hộ gia đình anh làm chủ luôn phát triển xanh tốt, không để xảy ra tình trạng cháy rừng, rừng được bảo vệ an toàn...

Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Cẩm Bình Trương Văn Hoan, cho biết: Trạm Kiểm lâm Cẩm Bình (thuộc Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy) có 3 cán bộ, kiểm lâm viên (KLV) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 8.357,8 ha rừng trên địa bàn 6 xã của huyện Cẩm Thủy. Địa bàn 6 xã do trạm quản lý có tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào rừng. Sức ép về nhu cầu gỗ cho mục đích gia dụng, làm nhà ở và tập quán canh tác của người dân bản địa đang là những nguyên nhân cơ bản đe dọa đến an ninh rừng trên địa bàn... Thời gian qua, ngoài bố trí KLV về phụ trách địa bàn tham mưu cho chính quyền các xã chủ động BVR tận gốc, trạm đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện nhiều giải pháp từ công tác tuyên truyền đến kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy Mai Xuân Tố cho biết: Theo kết quả cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, hiện nay huyện Cẩm Thủy có hơn 21.967,9 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là 6.953,9 ha, còn lại là diện tích rừng trồng. Độ che phủ của rừng đến hết năm 2020 tăng lên 43%. Nhận thức rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý, có giá trị lớn về môi sinh, môi trường, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng mà còn góp phần thiết thực tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho đồng bào địa phương, cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, chủ rừng và người dân trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy đã phân công KLV về cơ sở chủ động tham m­ưu cho UBND các xã xây dựng, triển khai thực hiện phương án BVR, phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội như: công an, quân sự, biên phòng và các đoàn thể... tham gia BVR, PCCCR có hiệu quả. Các xã trên địa bàn đã tăng cư­ờng thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để BVR, PCCCR, quản lý lâm sản. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai Đề án 500 tiếp nhận và xử lý thông tin, kiến nghị, vướng mắc của Nhân dân; tổ chức đối thoại với Nhân dân về công tác BVR, về hoạt động của kiểm lâm ở cơ sở... Đồng thời, hạt kiểm lâm đã chỉ đạo KLV địa bàn xây dựng các tổ liên gia tự quản BVR ở cơ sở, đặc biệt chú trọng những vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên là tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân về công tác BVR. 8 tháng năm 2021, Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy đã tổ chức 36 hội nghị tuyên truyền công tác BVR với 1.787 lượt người tham gia; 304 lượt phát sóng của đài truyền thanh huyện, xã. KLV địa bàn các xã phối hợp với dân quân tự vệ, công an xã, chủ rừng và Nhân dân tổ chức 104 cuộc kiểm tra an ninh rừng.

Công tác chống chặt phá, khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép được tăng cường thực hiện. Ngoài việc đưa KLV về địa bàn tham mưu cho chính quyền trong BVR tận gốc, hạt kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra an ninh rừng tại các vùng rừng còn giàu tài nguyên. Chú trọng công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Đổi mới công tác trinh sát, phương thức hoạt động tuần tra các vùng rừng còn giàu tài nguyên và biết dựa vào chính quyền, Nhân dân để phát hiện và ngăn chặn các đối t­ượng xấu lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép. Công tác quản lý lâm sản, tang vật sau khi xử lý cũng ­­được quan tâm bảo vệ tốt, chế độ xuất, nhập đúng nguyên tắc, đúng quy chế, không để xảy ra thất thoát hoặc thiếu hụt. Kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản của các đơn vị, người dân trên địa bàn đúng quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2021, Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR). Xác định rõ nguyên nhân chính, đề ra các giải pháp trọng tâm, cụ thể để thực hiện công tác BVR. Trong đó, nổi bật là tham mưu cho trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững báo cáo thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện kiểm tra, giám sát trách nhiệm quản lý, BV&PTR đối với các xã trọng điểm về an ninh rừng và cháy rừng. KLV làm việc tại địa bàn tham mưu cho đảng ủy các xã, thị trấn ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR. Ngoài lực lượng nòng cốt và các phương tiện phục vụ BVR, PCCCR ở cấp huyện, ở cấp xã và các chủ rừng có 7 tổ, đội với trên 143 người tham gia PCCCR. Hạt kiểm lâm đã tham mưu cho UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hai hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp gắn với phát động cộng đồng dân c­­ư xây dựng mô hình quản lý nguồn lửa đảm bảo an toàn trong và ven rừng; diễn tập chữa cháy rừng cho lực l­ượng nòng cốt PCCCR. Tiếp tục triển khai đề án tiếp nhận và xử lý thông tin, kiến nghị, đề nghị của Nhân dân về công tác kiểm lâm; tổ chức đối thoại với Nhân dân về công tác BVR, hoạt động của kiểm lâm ở cơ sở. Tham mưu cho chính quyền các xã kiện toàn, xây dựng các tổ liên gia tự quản BVR ở cơ sở. Công tác quản lý gỗ làm nhà; theo dõi, quản lý cưa xăng, súng săn có hiệu quả. Hiện tại 265 cưa xăng trên địa bàn huyện đã được đăng ký và cam kết sử dụng đúng mục đích.

8 tháng năm 2021, hạt kiểm lâm đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 10 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách gần 110 triệu đồng. Kết quả nổi bật là toàn bộ diện tích rừng hiện có của huyện Cẩm Thủy được bảo vệ an toàn, hiệu quả, không xảy ra phát rừng làm rẫy trái phép. Tình hình an ninh rừng trên địa bàn ổn định; các hành vi xâm hại tài nguyên rừng ở địa phương được đẩy lùi, kiểm soát được nguy cơ cháy rừng, đặc biệt trong các ngày thời tiết nắng nóng.

Bài và ảnh: Thùy Dương


Bài và ảnh: Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]