(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Công văn số 4757/BNN-TY ngày 16-7-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021; Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất là công tác khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Cúm gia cầm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc-xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, năm 2021

Thực hiện Công văn số 4757/BNN-TY ngày 16-7-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021; Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất là công tác khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Cúm gia cầm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc-xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, năm 2021

Người dân xã Nguyệt Ấn (Ngọc Lặc) tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia cầm.

Việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc-xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh theo Thông tư số 07/TT-BNNPTNT ngày 31-5-2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, hướng dẫn của Cục Thú y và các quy định hiện hành, đảm bảo 100% gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm được tiêm vắc xin phòng bệnh; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 19-5-2020 về kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm phát triển chăn nuôi bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Thời gian tiêm phòng

Tổ chức tiêm đồng loạt các loại vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh theo 02 đợt chính:

Tiêm phòng đợt 1 vào tháng 3, tháng 4 năm

Tiêm phòng đợt 2 vào tháng 9, tháng 10 năm

Ngoài các đợt tiêm phòng chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung liên tục cho gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm phòng chính và số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng.

Đối tượng tiêm, các bệnh bắt buộc tiêm phòng

Đối với đàn trâu, bò, dê:

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với lợn:

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng lợn trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiêm vắc xin Lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống, các loại lợn ở trại giống, trang trại. Khi có dịch thực hiện tiêm phòng toàn bộ gia súc mẫn cảm với bệnh trong vùng dịch và vùng bị uy hiếp.

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Tai xanh: thực hiện tiêm vắc xin Tai xanh cho đàn lợn ở vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại, lợn nái, đực giống.

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh Lép tô, Phó thương hàn lợn ở những vùng có nguy cơ cao.

Đối với đàn chó, mèo: tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó, mèo thuộc diện tiêm phòng.

Đối với gia cầm:

+ Tiêm vắc xin Newcastle, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng gia cầm cho đàn gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiêm vắc xin phòng dịch Cúm gia cầm (A/H5N1, A/H5N6) cho đàn gia cầm ở vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại gia cầm, cơ sở con giống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và huy động được toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức giám sát, phát hiện sớm, chính xác, kịp thời tình hình dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho 100% gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng theo quy định đáp ứng hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch và an toàn thực phẩm.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]