(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua đội ngũ nữ cán bộ, công nhân lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực góp phần vào nhiều kết quả của đơn vị.

PC Thanh Hóa: Phát huy vai trò của nữ cán bộ, công nhân lao động

Những năm qua đội ngũ nữ cán bộ, công nhân lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực góp phần vào nhiều kết quả của đơn vị.

PC Thanh Hóa: Phát huy vai trò của nữ cán bộ, công nhân lao động

Trong suốt qua trình hình thành,đội ngũ nữ công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty.

Nhiều chính sách chăm lo cho nữ CNVC-LĐ

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn, đội ngũ nữ công nhân viên chức người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, phấn đấu không ngừng đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và các hoạt động phong trào của nữ giới, đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty, đồng thời ngày càng khẳng định vị trí và phát huy vai trò của người phụ nữ trong hoạt động kinh tế - xã hội.

Chất lượng đội ngũ nữ CNVC-LĐ không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tính đến hiện tại lao động nữ chiếm 25,45% trên tổng số CBCNV của Công ty.

Với quan điểm: “Xây dựng, nâng cao đội ngũ nữ CNVC - LĐ trong Công ty có trình độ năng lực, đáp ứng các tiêu chuẩn để quản lý vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật” có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển bền vững Công ty Điện lực Thanh Hóa đã được Đảng ủy, lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Công ty quan tâm, quán triệt chỉ đạo thực hiện.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) và bình đẳng giới Công ty được kiện toàn, đã xây dựng kế hoạch hoạt động và ban hành chương trình hành động với những mục tiêu cụ thể cho 5 năm 2016 - 2020. Do đó công tác VSTBPN và bình đẳng giới ngày càng được đẩy mạnh, hoạt động hiệu quả hơn.

Đội ngũ nữ CNVC-LĐ trong Công ty có trình độ chuyên môn, được đào tạo cơ bản, được bố trí làm việc đúng chuyên ngành, phẩm chất đạo đức tốt, cần cù, chăm chỉ, chịu khó và ngày càng ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong doanh nghiệp, gia đình và xã hội. Nội bộ đoàn kết, đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, mọi người yên tâm công tác và xây dựng đơn vị.

Trong những năm gần đây công tác quy hoạch cán bộ nữ vào các vị trí quản lý đã tăng lên đáng kể. Từ chỗ chỉ có 01 trưởng phòng và 02 phó phòng Công ty đến nay đã có 02 trưởng phòng và 06 phó phòng Công ty, 04 phó phòng ở cấp điện lực là nữ. Trên lĩnh vực đảng, đoàn thể có 01 chị là ủy viên BCH Đảng bộ, 01 chị là Bí thư chi bộ, 02 chị là ủy viên BCH Công đoàn Công ty và 3 chị là ủy viên BCH Đoàn thanh niên Công ty.

Thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Nhận thức được trách nhiệm của thế hệ hôm nay, phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, nữ CNVC-LĐ Công ty Điện lực Thanh Hóa trải qua nhiều thế hệ, luôn sẵn sàng vượt khó, chăm lo xây dựng cơ quan, đoàn thể, tham gia tích cực mọi phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Sự bền bỉ, dẻo dai, hết lòng vì gia đình, vì xã hội của chị em, cùng với những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp phát triển của đất nước, của ngành nói chung và hoạt động của đơn vị nói riêng.

PC Thanh Hóa: Phát huy vai trò của nữ cán bộ, công nhân lao động

Chị Lê Thị Liên - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Thanh Hóa là một trong những gương điển hình tiên tiến tại lễ vinh danh NPC 2020.

Giai đoạn 2015 - 2020, có 12 nữ CNVC-LĐ được tặng Bằng khen của EVN, 15 nữ CNVC-LĐ được nhận Giấy khen Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; nhiều nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; 1 nữ được biểu dương gương điển hình tiên tiến của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Hội nghị biểu dương năm 2019 và 5 năm giai đoạn 2015 - 2020; có 01 đồng chí được Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019 và 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2015 - 20919). Cũng trong giai đoạn này có 100% nữ CNVC - LĐ đã đăng ký tham gia và đạt được các tiêu chí từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

PC Thanh Hóa: Phát huy vai trò của nữ cán bộ, công nhân lao động

Đội ngũ nữ công nhân viên lao động góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Qua đó, khẳng định giai đoạn 2015 - 2020,lực lượng lao động nữ của Công ty đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu, nội dung kế hoạch VSTBPN và bình đẳng giới cũng như phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà” đề ra. Đã có chuyển biến một cách sâu sắc về nhận thức và chương trình hành động của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cũng như cá nhân, đặc biệt là lao động nữ, cũng như khẳng định rõ vai trò, vị thế của lực lượng lao động nữ trong công việc SXKD của đơn vị.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025

Phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2021 - 2025 tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ trong toàn công ty nói chung và nữ CNVC-LĐ nói riêng quyết tâm thực hiện tốt những mục tiêu tổng quát được đề ra. Trong đó, yêu cầu cần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động nữ. Thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản cho CBCNV nữ; tăng cường thực hiện bình đẳng giới, phát triển giới ở các cấp và lồng ghép giới trong các chương trình, chính sách do Tổng Công ty ban hành nhằm tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để lao động nữ phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Lồng ghép phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

PC Thanh Hóa: Phát huy vai trò của nữ cán bộ, công nhân lao động

Nữ CNVC-LĐ tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng.

Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động và việc làm, theo đó chú ý đến công tác sắp xếp, bố trí hợp lý và có hiệu quả cho lao động nữ khuyến khích sử dụng lao động nữ ở những vị trí có thể được; Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lao động nữ bảo đảm bình đẳng trong tuyển dụng và bố trí việc làm nhằm khuyến khích lao động nữ thi đua lao động SXKD giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo và nâng cao trình độ các mặt cho lao động nữ, khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ lao động nữ trong Công ty; quan tâm chọn lựa nữ CNVC-LĐ tham gia công tác quản lý; Chú ý đến chăm sóc sức khoẻ định kỳ cho nữ lao động và hỗ trợ cân bằng giữa công việc và đời sống gia đình... đó là những “điểm tựa” để đi đến “thành công”.

PC Thanh Hóa: Phát huy vai trò của nữ cán bộ, công nhân lao động

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nữ CNVC-LĐ Công ty Điện lực Thanh Hóa còn đạt thành tích cao trong các phong trào VHVN, TDTT.

Mãi mãi là những “đóa hoa tháng mười” tươi thắm, tỏa ngát hương thơm, tô đẹp cuộc sống mang lại hạnh phúc thanh bình cho cuộc đời, nữ CNVC-LĐ Công ty Điện lực Thanh Hóa ngày hôm nay căng tràn nhựa sống, tự tin và vững bước cùng tập thể lãnh đạo CBCNV-NLĐ trong toàn đơn vị dành hết trí tuệ, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân... đoàn kết, quyết tâm xây dựng một Công ty Điện lực Thanh Hóa ngày càng phát triển đi lên.

Lan tỏa và sẻ chia

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, nhiều năm qua, bên cạnh việc đảm bảo chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho nữ CNVC-LĐ, tổ chức Hội VSTBPN Công ty luôn thể hiện tốt vai trò trong các hoạt động an sinh xã hội. Các chị em rất linh hoạt, sáng tạo trong lao động sản xuất để có nguồn thu dành cho những hoạt động an sinh xã hội. Ngoài ra tự mỗi người gom góp một phần vật chất của mình gửi gắm đến những nơi, những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn, hoạn nạn...

PC Thanh Hóa: Phát huy vai trò của nữ cán bộ, công nhân lao động

Nữ nữ CNVC-LĐ Công ty Điện lực Thanh Hóa tặng quà những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình tháng tri ân khách hàng.

20 - 10 năm nay mặc dù được Đảng ủy, Công đoàn và chuyên môn Công ty dành sự quan tâm chuẩn bị cho sự kiện 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam... ấy vậy mà chị em mạnh dạn đề xuất chẳng hoa, quà hay các buổi tọa đàm, thay vào đó, thực hiện lời kêu gọi của Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam, của EVN, EVNNPC về việc ủng hộ đồng bào Miền Trung lũ lụt. Mỗi bó hoa, món quà sẽ được chuyển thành áo quần, chăn ấm, thực phẩm, thuốc men... để lan tỏa và góp phần sẻ chia đến khúc ruột Miền Trung đang chịu bao mất mát đau thương hãy còn chìm trong biển nước.

Hùng Mạnh


Hùng Mạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]