(Baothanhhoa.vn) - Qua theo dõi tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong tháng 1-2020 cho thấy một số đơn vị trong tỉnh chưa thật sự quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính của đơn vị, vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn; việc báo cáo thống kê tổng hợp số liệu trên Cổng dịch vụ công của tỉnh còn sai số; tình trạng để hồ sơ quá hạn trên phần mềm còn nhiều; việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 chưa đạt chỉ tiêu được giao... làm ảnh hương không nhỏ đến kết quả chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nâng cao thực hiện các nhiệm vụ trong cải cách thủ tục hành chính

Qua theo dõi tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong tháng 1-2020 cho thấy một số đơn vị trong tỉnh chưa thật sự quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính của đơn vị, vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn; việc báo cáo thống kê tổng hợp số liệu trên Cổng dịch vụ công của tỉnh còn sai số; tình trạng để hồ sơ quá hạn trên phần mềm còn nhiều; việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 chưa đạt chỉ tiêu được giao... làm ảnh hương không nhỏ đến kết quả chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh.

Nâng cao thực hiện các nhiệm vụ trong cải cách thủ tục hành chính

Nhằm bảo đảm công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1866/UBND-KSTTHCNC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ trong cải cách thủ tục hành chính.

Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường công tác phối họp với các cơ quan, đơn vị nhằm giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn. Riêng đối với Sở Tư pháp có tỷ lệ hồ sơ quá hạn cao, đề nghị Sở Tư pháp (hoặc tham mưu cho UBND tỉnh) kiến nghị với Bộ Tư pháp có giải pháp khắc phục các trường hợp chậm hạn; Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Công dịch vụ công của tỉnh đảm bảo chỉ tiêu được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp và yêu cầu đơn vị phát triển phần mềm khắc phục lỗi trên hệ thống phần mềm Một cửa cấp huvện và Cổng Dịch vụ công tỉnh; Bảo đảm vận hành, an toàn thông tin cho cổng dịch vụ công hoạt động 24/7; Xây dựng, thiết lập đầy đủ, chính xác các quy trình nội bộ giải quyết TTHC điện tử cấp huyện, cấp xã.

UBND cấp huyện thực hiện và chỉ đạo UBND cấp xã nghiêm túc sử dụng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử đế tiếp nhận xử lý, giải quyết hồ sơ TTHC của đơn vị theo đúng quy định; Thường xuyên đôn đốc các cán bộ sử dụng phần mềm xử lý hồ sơ trên phần mềm theo đúng quy trình, làm rõ trách nhiệm của cá nhân khi để xảy ra tình trạng chậm, kết thúc hồ sơ trên phần mềm khi hoàn thành công việc, xóa các hồ sơ test thử...; Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo chỉ tiêu được giao.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]