(Baothanhhoa.vn) - Theo kết quả cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, hiện nay huyện Mường Lát có hơn 75.330 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có gần 57.600 ha rừng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mường Lát giữ rừng mùa nắng nóng

Mường Lát giữ rừng mùa nắng nóng

Cán bộ, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Mường Lát kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

Theo kết quả cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, hiện nay huyện Mường Lát có hơn 75.330 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có gần 57.600 ha rừng.

Rừng Mường Lát được xác định là vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy trong mùa nắng nóng. Trên địa bàn huyện, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài, cộng với gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh. Nhiều diện tích rừng tại xã Trung Lý và Nhi Sơn là khu vực dọc biên giới với hai huyện Viêng Xay và Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, nhiều vật liệu dễ cháy như cây le, lau lách, thực bì rất dày đã khô nỏ, được xác định luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao, ở cấp rất nguy hiểm trong mùa nắng nóng. Thực tế sản xuất nương rẫy có nhiều diễn biến phức tạp, do các diện tích đất trống đã cơ bản được trồng rừng trong nhiều năm qua, nương rẫy của Nhân dân đang sản xuất đã bạc màu, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ những năm vừa qua, nhiều diện tích sản xuất nương rẫy, diện tích sản xuất lúa nước đã bị vùi lấp, dẫn đến tình trạng người dân thiếu đất sản xuất,... gây áp lực cho an ninh rừng trên địa bàn. Ngoài ra, tập quán lạc hậu, phát nương làm rẫy của đồng bào, nhất là đồng bào Mông; tình trạng đốt ong lấy mật khá phổ biến; việc đốt nương làm rẫy của người dân bên nước bạn Lào gây cháy lan sang Việt Nam,... là những nguyên nhân chính gây cháy rừng trên địa bàn Mường Lát. Bên cạnh đó, kinh phí phục vụ cho công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy rừng cho các lực lượng bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) của các xã, thị trấn rất hạn chế; công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các cụm, bản giáp biên của nước bạn Lào còn chưa thường xuyên... đang là những nguyên nhân tiềm ẩn mối lo cháy rừng cao trong mùa nắng nóng.

Trước thực trạng đó, huyện Mường Lát đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp BVR, PCCCR với phương châm phòng là chính, chữa cháy rừng khẩn trương, kịp thời, triệt để, hành động cương quyết, dứt khoát, hạn chế khả năng bén lửa của vật liệu cháy, không để cháy lan rộng.

Hạt Kiểm lâm Mường Lát thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiểm lâm viên (KLV) tăng cường xuống xã, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp; chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa... về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR); xây dựng, triển khai thực hiện phương án quản lý, BVR, phương án BVR vùng trọng điểm, phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”... Kiện toàn ban chỉ đạo (BCĐ) về chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của xã; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, tập trung chỉ đạo công tác BVR, PCCCR, quản lý lâm sản tại các thôn. Các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường củng cố lực lượng đủ mạnh, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt BVR, PCCCR, quản lý lâm sản. Hạt Kiểm lâm huyện đã tham mưu cho các đơn vị, chính quyền cấp xã tổ chức lực lượng tại chỗ tuần tra rừng định kỳ hàng tháng, hàng quý theo kế hoạch hoặc đột xuất khi có thông tin. Ngoài ra, KLV địa bàn đã tham mưu cho UBND các xã đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các quy định về BVR, phát triển rừng, PCCCR và phát động cộng đồng dân cư xây dựng mô hình quản lý nguồn lửa đảm bảo an toàn trong và ven rừng,... Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai đề án tiếp nhận và xử lý thông tin, kiến nghị, đề nghị của Nhân dân về công tác kiểm lâm; tổ chức đối thoại với Nhân dân về công tác BVR, về hoạt động của kiểm lâm ở cơ sở... KLV địa bàn đã tham mưu cho chính quyền các xã kiện toàn, xây dựng các tổ liên gia tự quản BVR ở cơ sở, đặc biệt chú trọng những vùng trọng điểm có nguy cơ mất an ninh rừng; tổ chức ký cam kết BVR, PCCCR.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, BV&PTR, theo dõi diễn biến rừng và PCCCR trên địa bàn, Hạt Kiểm lâm Mường Lát đã ứng dụng thiết bị GPS để quản lý phát rẫy và sản xuất nương rẫy gần rừng. Hạt đã chuyển bản đồ hiện trạng của huyện lên thiết bị GPS. Đồng thời, dùng thiết bị GPS để định vị, đo đếm, thống kê và lập bản đồ quản lý hơn 2.166 ha rẫy gần rừng của 1.991 hộ gia đình trên địa bàn huyện Mường Lát, phục vụ công tác kiểm tra, quản lý việc phát rẫy và đốt xử lý thực bì của các hộ gia đình.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Lát Nguyễn Trần Phương chia sẻ: Rừng trên địa bàn Mường Lát được bảo vệ và phát triển, trước hết là do Huyện ủy Mường Lát đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, MTTQ huyện đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các xã trên địa bàn huyện. Công tác quản lý, BV&PTR đã được hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng kiểm lâm. Hạt kiểm lâm đã chỉ đạo KLV tham mưu cho đảng ủy các xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; tham mưu cho UBND các xã kiện toàn BCĐ mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 xây dựng kế hoạch, phương án BVR, PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là 29 bản vùng trọng điểm. Ngoài lực lượng nòng cốt và các phương tiện phục vụ BVR, PCCCR ở cấp huyện, ở cấp xã, tổ chức kiện toàn và duy trì hoạt động của 6 tổ, đội của các chủ rừng Nhà nước và 89 tổ, đội quần chúng BVR, PCCCR, quản lý lâm sản tại thôn, bản. Trước mắt, trong các ngày nắng nóng cao điểm, trọng tâm là thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động PCCCR, trong đó có 13.966,7 ha rừng giáp ranh với 2 huyện: Viêng Xay, Xốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào).

Thực hiện Chương trình phối hợp BVR, PCCCR vùng biên giới 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, Hạt Kiểm lâm Mường Lát đã tham mưu cho UBND huyện Mường Lát phối hợp với Ủy ban Chính quyền các huyện Viêng Xay, Xốp Bâu ký kết chương trình phối hợp BVR, PCCCR vùng biên giới giữa huyện Mường Lát với hai huyện Viêng Xay, Xốp Bâu. Kết quả nổi bật là đã kiểm soát và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, đồng thời xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai huyện, các xã, cụm bản và Nhân dân vùng biên nhằm tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Hạt kiểm lâm đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND thị trấn Mường Lát, các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, Quang Chiểu, Mường Chanh, Tam Chung và các đồn biên phòng đóng trên địa bàn tăng cường trao đổi thông tin với các cụm, bản giáp biên giới về tình hình an ninh rừng khu vực giáp ranh; chủ động tuần tra, kiểm tra rừng, không để xảy ra cháy rừng lan qua biên giới; phối hợp trong việc huy động lực lượng, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hậu cần tham gia chữa cháy rừng. Tổ chức ký kết bản ghi nhớ về công tác BVR, PCCCR giữa UBND các xã Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn với cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay; thị trấn Mường Lát và các xã Quang Chiểu, Mường Chanh, Tam Chung với các cụm Xốp Hào, Huối Hiềng, nhằm tăng cường phối hợp BVR, PCCCR trên địa bàn với 100,2 km đường biên giới. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng biên giới tham gia BVR, PCCCR; kiểm soát, ngăn chặn các hành vi phá rừng làm rẫy, khai thác gỗ, săn bắn, bẫy bắt, mua bán, vận chuyển động vật rừng trái phép; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, hậu cần chủ động tham gia chữa cháy rừng.

Kết quả nổi bật là toàn bộ diện tích rừng hiện có của huyện Mường Lát được bảo vệ an toàn; không xảy ra phát rừng làm rẫy trái phép. Tình hình an ninh rừng trên địa bàn ổn định; kiểm soát được nguy cơ cháy rừng, đặc biệt trong các ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế hiện nay, tình trạng người dân phía bạn Lào đốt cỏ và xử lý thực bì không đúng quy định về PCCCR vẫn xảy ra, do đó nguy cơ cháy lan vào địa bàn huyện Mường Lát rất lớn. Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát cần tiếp tục chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan có giải pháp chủ động đối phó, bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn.

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]