(Baothanhhoa.vn) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản về việc xin ý kiến Đề án đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn.

Lấy ý kiến đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn và thị trấn Nưa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản về việc xin ý kiến Đề án đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn.

Lấy ý kiến đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn và thị trấn Nưa

(Ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 14-7-2021 UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp xin ý kiến Hội đồng tư vấn tỉnh thẩm định Đề án. Tiếp thu ý kiến góp ý của Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng tư vấn tỉnh, UBND huyện Triệu Sơn đã chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đề án, xin ý kiến các thành viên Hội đồng tư vấn, các ban, ngành chức năng và rộng rãi trong Nhân dân.

UBND huyện Triệu Sơn đã hoàn thiện hồ sơ Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đề xuất đặt tên 33 đường, phố, trong đó đặt tên 22 đường, phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn (gồm 11 đường, 11 phố) và 11 đường, phố trên địa bàn thị trấn Nưa (gồm 3 đường, 8 phố), cụ thể như sau:

1. Đề xuất đặt tên 22 đường, phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn (gồm 11 đường, 11 phố); tên các danh nhân, địa danh, danh từ có nghĩa đề xuất đặt tên có trong Ngân hàng tên của tỉnh

1.1 Đặt tên 11 đường:

1. Đường Lê Thái Tổ (Tỉnh lộ 514): Từ địa phận xã Dân Lý (đoạn km1+370), đến Cầu Nhơm (đoạn km6+215); chiều dài 4845m; chiều rộng 26m.

2. Đường Triệu Quốc Đạt (Quốc lộ 47C): từ ngã tư trung tâm thị trấn Triệu Sơn (đoạn km17+200), đến địa phận xã Dân Lực (đoạn km18+550); chiều dài 1350m; chiều rộng 26m.

3. Đường Quán Giắt (Quốc lộ 47C): Từ ngã tư trung tâm thị trấn Triệu Sơn (đoạn Km17+200), đến địa phận xã An Nông (đoạn km16+055); chiều dài 1145m; chiều rộng 26m.

4. Đường Nguyễn Trinh Cơ (Tỉnh lộ 515C): Từ Tỉnh lộ 514 (km5+885) đoạn Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn, đến địa phận xã Minh Sơn (đoạn km19+785); chiều dài 640m; chiều rộng 12m.

5. Đường Nguyễn Hoàn: Từ Tỉnh lộ 514 (km6+070) đoạn Cầu Nhơm, đến Quốc lộ 47C (km16+670); chiều dài 1780m; chiều rộng 20,5m.

6. Đường Nguyễn Thu: Từ tỉnh lộ 514 (km5+150) đi đường Nguyễn Hoàn; chiều dài 495m; chiều rộng 20,5m.

7. Đường Tô Vĩnh Diện: Từ Quốc lộ 47C đoạn cây xăng Vật tư (đoạn km17+415), đến phố Nguyễn Trinh Tiếp; chiều dài 760m; chiều rộng 34m.

8. Đường Nguyễn Hiệu: Từ Tỉnh lộ 514 đoạn cổng chào Minh Dân (đoạn km4+260), đến khu dân cư địa phận xã Dân Lực, chiều dài 1390m; chiều rộng 15m.

9. Đường Lê Tán Tương: Từ Tỉnh lộ 514 đoạn Cống chéo thủy lợi (đoạn km3+220) qua Quốc lộ 47C (đoạn km16+530), đến tổ dân phố 1, chiều dài 2140m; chiều rộng 5,5m÷10,5m.

10. Đường Chu Đạt: từ Tỉnh lộ 514 đoạn Cầu Trắng (đoạn km2+190), đến địa phận xã Tiến Nông, chiều dài 1575m; chiều rộng 15,0m.

11. Đường Lê Thì Hiến: Từ Tỉnh lộ 514 (đoạn km1+840), đến Quốc lộ 47 (đoạn km32+900); chiều dài 1065m; chiều rộng 20,5m.

1.2. Đặt tên 11 phố:

1. Phố Hoàng Sĩ Oánh (Tỉnh lộ 515C): Từ Cổng chào tổ dân phố Bà Triệu (đoạn km20+800), đến phố Nguyễn Lợi Thiệp đoạn tổ dân phố Bà Triệu; chiều dài 635m; chiều rộng 6,5m ÷ 12m.

2. Phố Hoàng Văn Ngữ (Tỉnh lộ 515C): Từ phố Hoàng Sĩ Oánh (đoạn km20+510), đến đường Nguyễn Trinh Cơ (đoạn km20+205), chiều dài 305m; chiều rộng 12m.

3. Phố Nguyễn Lợi Thiệp: từ phốNguyễn Xứng, đến đường Nguyễn Trinh Cơ (đoạn km19+785); chiều dài 585m; chiều rộng 7,5m.

4. Phố Nguyễn Trinh Tiếp: Từ Tỉnh lộ 514 đoạn Huyện ủy (đoạn km5+150), đến hồ Than Bùn; chiều dài 825m; chiều rộng 6,5m÷7,5m.

5. Phố Nguyễn Tái: Từ Tỉnh lộ 514 (đoạn Km4+815), đến đường Nguyễn Hoàn, chiều dài 515m; chiều rộng 6,5m÷16,5m.

6. Phố Lê Giốc: Từ Quốc lộ 47C đoạn trường THPT Triệu Sơn 1 (đoạn km18+360), đến cầu Bồ; chiều dài 845m; chiều rộng 5,5m÷7,5m.

7. Phố Trịnh Khả: Từ phố Lê Giốc qua đền thờ Trịnh Khả, đến đường Nguyễn Hiệu; chiều dài 605m; chiều rộng 5,5m÷7,5m.

8. Phố Trịnh Thì Tế: Từ Tỉnh lộ 514 (đoạn km3+855), đến khu dân cưđịa phận xã Dân Lực; chiều dài 1150m; chiều rộng 5,5m÷7,5m.

9. Phố Lê Tán Thiện: Từ đường Lê Tán Tương, đến khu tổ dân phố 2 và 3; chiều dài 645m; chiều rộng 5,5m÷7,5m.

10. Phố Đoàn Kết: Từ Tỉnh lộ 514 đoạn vào Nhà Thờ đạo (đoạn km4+340), đến Quốc lộ 47C (đoạn km16+875); chiều dài 400m; chiều rộng 5,0m÷6,5m.

11. Phố Lê Thì Hải: Từ Tỉnh lộ 514 (đoạn km1+370), đến tổ dân phố Tân Minh; chiều dài 530m; chiều rộng 5,5m÷7,5m.

2. Đề xuất đặt tên 11 đường, phố trên địa bàn thị trấn Nưa (gồm 3 đường, 8 phố); tên các danh nhân, địa danh đề xuất đặt tên có trong Ngân hàng tên của tỉnh

2.1. Đặt tên 03 đường:

1. Đường Bà Triệu (Quốc lộ 47C): Ttừ địa phận xã Thái Hòa (đoạn km9+975), địa phận huyện Nông Cống (đoạn km7+360), chiều dài 2615m; chiều rộng 20,5m.

2.Đường Cổ Định (Tỉnh lộ 517): Từ đường Nghi Sơn – Thọ Xuân (đoạn km11+600), đến Đền Nưa (đoạn km14+630); chiều dài 3030m; chiều rộng 20,5m.

3.Đường Lê Lôi: Từ Tỉnh lộ 517 làng Đinh (đoạn km13+730), đến địa phận xã Thái Hòa, chiều dài 1280m; chiều rộng 7,0m÷10,5m.

2.2. Đặt tên 08 phố:

1. Phố Nguyễn Soạn: Từ Quốc lộ 47C vào chùa Hoa Cải (đoạn km9+795), đến cầu Giáp; chiều dài 760m; chiều rộng 5,5m÷7,5m.

2. Phố Nguyễn Xứng: Từ cầu Giáp, đến cầu Ất; chiều dài 970m; chiều rộng 5,0m÷5,5m.

3. Phố Lê Bật Tứ: Từ cầu làng Ất qua đền thờ Lê Bật Tứ, đến Tỉnh lộ 517đoạn cầu Đinh (đoạn km13+475); chiều dài 720m; chiều rộng 5,5m÷10,0m.

4. Phố Lê Trọng Nhị: Từ đường Lê Lôi, qua đền thờ Lê Trọng Nhị, đến Quốc lộ 47C (đoạn km8+680); chiều dài 705m; chiều rộng 5,0m÷6,5m.

5. Phố Lê Ngọc Toản: Từ đình làng Đài, đến chùa Lê; chiều dài 670m; chiều rộng 5,0m÷6,5m.

6. Phố Lê Tuấn Kiệt: Từ Tỉnh lộ 517 (đoạn km13+365) qua Nhà thờ Cổ Định,đến phố Lê Thân đoạn tổ dân phố 10; chiều dài 455m; chiều rộng 5,5m÷7,5m.

7. Phố Doãn Tử Tư: Từ Nhà thờ Cổ Định, đến phố Lê Thân đoạn tổ dân phố 11; chiều dài 920m; chiều rộng 5,5m÷7,5m.

8. Phố Lê Thân: Từ cầu Mỏ làng Đinh, đến đền Hạ tổ dân phố 11, chiều dài 1280m; chiều rộng 5,5m÷7,5m.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]