(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong bối cảnh không ít khó khăn, thử thách, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành của tỉnh; cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Thạch Thành đạt được nhiều kết quả tích cực, có 29/33 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND huyện quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thạch Thành tự tin bước vào năm mới

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong bối cảnh không ít khó khăn, thử thách, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành của tỉnh; cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Thạch Thành đạt được nhiều kết quả tích cực, có 29/33 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND huyện quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Huyện Thạch Thành tự tin bước vào năm mới

Nông dân xã Thành Trực thu hoạch mía nguyên liệu.

Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Thạch Thành trong năm qua đạt kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều tăng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất 10.653,7 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông – lâm - thủy sản 1.415,6 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; công nghiệp – xây dựng 5.304,9 tỷ đồng, tăng 16,6%; thương mại - dịch vụ 3.933,1 tỷ đồng, tăng 18,2%. Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 18,4% (giảm 0,3%), công nghiệp – xây dựng chiếm 49,4% (tăng 0,1%), thương mại – dịch vụ chiếm 32,2% (tăng 0,2%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,8 triệu đồng/năm, bằng 100,5% so với kế hoạch, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Đạt được kết quả trên, huyện Thạch Thành tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện cánh đồng lớn, đưa nhiều giống cây con có hiệu quả kinh tế cao, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đồng thời, thực hiện chuyển đổi 160,7 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, mía, cây màu và nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 20.724,4 ha, đạt 100% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 58.060 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ, vượt 4,6% kế hoạch. Sản xuất mía nguyên liệu tiếp tục được duy trì ổn định, thu hoạch 344.216 tấn mía nguyên liệu vụ ép 2018-2019, năng suất mía bình quân đạt 68 tấn/ha. Diện tích mía vụ ép 2019-2020 đạt 5.276 ha; trong đó, diện tích sản xuất cánh đồng lớn áp dụng cơ giới đồng bộ tại 16 xã 822 ha, đạt 100% kế hoạch; năng suất mía bình quân ước đạt 70 tấn/ha, sản lượng ước đạt 369.320 tấn. Giá trị ngành chăn nuôi giảm do bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi, đạt 357,2 tỷ đồng, bằng 97,2% so với cùng kỳ, bằng 92,2% kế hoạch. Giá trị sản xuất thủy sản đạt 61,3 tỷ đồng, tăng 38,1% so với cùng kỳ, vượt 14,1% kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 56,5 tỷ đồng, bằng 95,1% so với cùng kỳ, đạt 87,7% kế hoạch. Huyện chỉ đạo các xã trồng mới 895,7 ha rừng sản xuất, tăng 2,9 lần so với kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện và đến nay toàn huyện đã có 10 xã đạt xã nông thôn mới và tiến hành thẩm định 25 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, bình quân tiêu chí xã đạt nông thôn mới toàn huyện 15,62 tiêu chí, tăng 0,8 tiêu chí, bình quân thôn 12,49 tiêu chí, tăng 0,37 tiêu chí so với năm 2018. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.519,1 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3.007,6 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ, công nghiệp địa phương 511,5 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 95 triệu USD, vượt 18,8% kế hoạch. Tổng giá trị ngành dịch vụ đạt 3.933,1 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải ước đạt 379,1 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.259 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm soát thị trường, chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bình ổn thị trường. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.375,4 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch; trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 370 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 867,4 tỷ đồng và vốn dân cư 1.138 tỷ đồng.

Huyện Thạch Thành tự tin bước vào năm mới

Nông dân thị trấn Vân Du chăm sóc cây ăn quả.

Đi đôi với phát triển kinh tế, huyện Thạch Thành tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện, của tỉnh, các ngày kỷ niệm của đất nước. Tổ chức thành công lễ hội văn hóa, thể thao du lịch, công bố, giới thiệu các điểm du lịch và quảng bá sản phẩm tiêu biểu huyện Thạch Thành năm 2019. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tổ chức kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước làng văn hóa. Đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, như: Sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học, đội ngũ giáo viên, tinh giản bộ máy. Kết quả thi học sinh giỏi các cấp đạt thành tích cao: Bậc THCS xếp thứ 7/27 huyện, thị xã; Trường THPT Thạch Thành I xếp thứ 10, Trường THPT Thạch Thành III xếp thứ 28, Trường THPT Thạch Thành II xếp thứ 31, Trường THPT Thạch Thành IV xếp thứ 36 trong tổng số 109 trường THPT toàn tỉnh. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm, kết thúc năm học 2018 – 2019, toàn huyện có 58/89 trường đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 65,1%; hiện nay đang thực hiện thẩm tra, đánh giá 6 trường đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm thực hiện, chất lượng khám, chữa bệnh và tinh thần phục vụ của y, bác sĩ được nâng lên. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cho xây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm 2020 – 2025 và cũng là năm tiến hành đại hội đảng các cấp và tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Huyện Thạch Thành tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện; trọng tâm là các lĩnh vực trụ cột, như: Nông nghiệp; công nghiệp chế biến; khai thác du lịch, y tế; phát triển hạ tầng, đô thị. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút và huy động đa dạng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt từ 16,8% trở lên. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]