(Baothanhhoa.vn) - Rút kinh nghiệm trong những năm qua, năm nay, huyện Thạch Thành xây dựng, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trên địa bàn theo hướng sát thực tế. Đồng thời, phát huy tính chủ động trong công tác PCTT của cơ sở và nhân dân; chú trọng bảo đảm an toàn về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước; an toàn đê điều, hồ đập trên địa bàn trong mùa mưa bão.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thạch Thành chú trọng công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Rút kinh nghiệm trong những năm qua, năm nay, huyện Thạch Thành xây dựng, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trên địa bàn theo hướng sát thực tế. Đồng thời, phát huy tính chủ động trong công tác PCTT của cơ sở và nhân dân; chú trọng bảo đảm an toàn về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước; an toàn đê điều, hồ đập trên địa bàn trong mùa mưa bão.

Huyện Thạch Thành chú trọng công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Cầu Kim Tân được đầu tư xây dựng nối hai bên bờ sông Bưởi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ công tác PCTT.

Trên địa bàn huyện Thạch Thành hiện có 37,258 km đê; 12 hồ đập vừa và nhỏ do Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thạch Thành quản lý; 60 hồ đập nhỏ do UBND các xã quản lý, trực tiếp là các HTX điều hành tưới; có 6 trạm bơm tiêu, 35 cống dưới đê (18 cống tiêu, 10 cống tưới và 7 cống trạm bơm). Một số hồ đập nhỏ do địa phương quản lý đã được đầu tư nâng cấp bảo đảm theo tiêu chí an toàn hồ đập, như: Hồ Đồng Cả (xã Thành Long), hồ Bái Đang, hồ K32 (xã Thành Tân), hồ Xóm Đầm (xã Thành Vân), hồ Đá Mài (xã Thành Minh), hồ Thành Trung (xã Thành Yên), hồ Hón Giáng (xã Thạch Sơn), hồ Du Nghì (xã Thành Long), hồ Đồng Khanh, hồ Cửa Hón (xã Thành Thọ), hồ Bai Sao (xã Thạch Tượng), hồ Châu Sơn (xã Thạch Bình). Còn lại, một số hồ đập nhỏ do địa phương quản lý vẫn chưa bảo đảm an toàn chống lũ và đều có tình trạng chung là: Đập thấp, mặt cắt ngang đập nhỏ, chiều rộng mặt đập bé, không có thiết bị thoát nước hạ lưu, mái thượng lưu bị xói lở, mái hạ lưu bị thấm ướt sũng khi hồ tích đầy nước, cống lấy nước bị lùng 2 mang và đáy cống, cửa cống là cửa van phẳng đóng không kín, tràn xả lũ là tràn đất... Một số đập nhỏ xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ vỡ đập khi có mưa lũ. Nhằm chủ động công tác PCTT, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện xây dựng các phương án để ứng phó với các mức độ thiên tai; bảo vệ công trình PCTT và công trình trọng điểm (đê, kè, cống, hồ, đập, hệ thống trạm bơm tưới, tiêu, mương tưới tiêu...). Phương án và địa điểm sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất; bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, thông tin liên lạc. Chuẩn bị vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho hoạt động PCTT (theo phương châm 4 tại chỗ). Tổ chức thường trực, trực ban cập nhật thông tin diễn biến thiên tai; chuẩn bị địa điểm sơ tán; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai. Cảnh báo sớm cho nhân dân biết thời gian và phạm vi ảnh hưởng để chủ động phòng tránh; đối với siêu bão phải thực hiện nghiêm các chỉ lệnh sơ tán. Thẩm quyền quyết định sơ tán dân do chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp ra lệnh tại địa phương mình sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp đồng chí bí thư đảng ủy xã, thị trấn. Khi có lệnh sơ tán, thành viên ban chỉ huy PCTT&TKCN xã, thị trấn trực tiếp xuống các thôn, xóm được phân công để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác di dân.

Tổ chức tuần tra canh gác đê, kè, cống, hồ đập, phát hiện sớm các sự cố trên đê, hồ đập; sử dụng vật tư dự trữ tại chỗ để kịp thời xử lý giờ đầu hộ đê, kè, cống, hồ đập. Cảnh báo cho nhân dân và các phương tiện giao thông không đi vào vùng nguy hiểm có rủi ro thiên tai cao. Tổ chức thu hoạch sớm cây trồng nông nghiệp đã đến thời điểm thu hoạch; di chuyển vật nuôi đến nơi cao ráo để tránh ngập lụt. Tổ chức lực lượng xung kích để giúp dân trong thu hoạch, kê cao tài sản, vật dụng và di dời tránh rủi ro thiên tai. Bố trí lực lượng tuần tra, TKCN để xử lý các tình huống, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản khi nhân dân di dời. Bảo đảm thuốc chữa bệnh cho người đau ốm và tiếp nhận phân phối hàng cứu trợ kịp thời đến nhân dân vùng ngập lụt. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của huyện được thành lập và kiện toàn bổ sung hàng năm. Các thành viên ban chỉ huy được phân công chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị về chuẩn bị vật tư dự trữ theo kế hoạch UBND huyện giao. Kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án cụ thể để ứng phó từng loại thiên tai theo cấp độ rủi ro của các đơn vị để có kiến nghị bổ sung kịp thời. Thực hiện chế độ trực PCTT&TKCN theo quy định để nắm vững tình hình diễn biến của các hiện tượng tự nhiên bất thường có nguy cơ gây thiên tai, tiếp nhận các công điện, văn bản chỉ đạo về PCTT&TKCN của cấp trên và báo cáo kịp thời trưởng ban nhằm bảo đảm cho công tác chỉ huy, điều hành.

Đồng chí Đỗ Thị Phiến, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: Phòng được Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện. Phòng đã triển khai thực hiện việc tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án PCTT&TKCN của huyện; chuẩn bị các nội dung phục vụ cho công tác chỉ đạo của UBND huyện liên quan đến lĩnh vực PCTT&TKCN. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng phương án PCTT&TKCN sát với tình hình, đặc điểm của đơn vị. Thẩm định, trình phê duyệt phương án phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn hồ đập theo quy định. Phòng xây dựng kế hoạch cử cán bộ trực thường xuyên khi có cảnh báo xuất hiện nguy cơ thiên tai; theo dõi chặt chẽ tình hình xả lũ ở các hồ thủy lợi; dự báo, cảnh báo kịp thời tình hình ngập lụt, tham mưu, báo cáo UBND huyện, ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện để xem xét, chỉ đạo. Tổng hợp nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra hệ thống các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ để kịp thời tham mưu cho UBND huyện những biện pháp khắc phục đối với những công trình bị hư hỏng hoặc có khả năng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đề xuất xây dựng, tu bổ, nâng cấp và quản lý, bảo vệ công trình PCTT trên địa bàn. Tham mưu công tác chỉ đạo khôi phục sản xuất khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Ngoài ra, ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho phòng kinh tế - hạ tầng; ban quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện, công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, phòng văn hóa và thể thao... căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác PCTT&TKCN trên địa bàn. Các xã, thị trấn xây dựng các phương án PCTT&TKCN của đơn vị cho từng loại hình thiên tai theo các cấp độ rủi ro theo quy định. Phương án phải cụ thể, chi tiết sát với thực tế về đặc điểm tình hình và điều kiện tự nhiên ở địa phương, bổ sung nội dung ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão đổ bộ vào địa bàn và ngập lụt trên đỉnh lũ lịch sử tại xã, thị trấn. Kiện toàn ban chỉ huy PCTT&TKCN, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ. Biên chế đủ lực lượng cứu hộ, cứu nạn, lực lượng tuần tra canh gác đê, hồ đập và lực lượng xung kích. Kiểm tra, rà soát lại và thống kê các hộ, nhân khẩu thuộc đối tượng có khả năng bị tổn thương khi rủi ro thiên tai xảy ra theo từng cấp độ rủi ro. Đối với các xã có hồ đập, nhất là các hồ đập nhỏ đã hư hỏng xuống cấp, nguy cơ mất an toàn cao, tổ chức kiểm tra, có biện pháp xử lý sự cố trước mùa mưa bão. Tập kết vật tư dự trữ bảo đảm đủ số lượng và chất lượng để sử dụng khi cần thiết. Tổ chức tu sửa, quản lý và vận hành khai thác tốt các công trình PCTT hiện có tại đơn vị. Phát quang cây cối trong hành lang an toàn lưới điện, hành lang an toàn hồ đập; ra quân nạo vét kênh tiêu, khơi thông dòng chảy để tiêu nhanh nước đệm, chống úng ngập trong mùa mưa bão.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]