(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-11, Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo chính sách dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Một số vấn đề lý luận thực tiễn cho cán bộ làm công tác dân tộc tại tỉnh Thanh Hóa.

Hội thảo khoa học về chính sách dân tộc trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Sáng 19-11, Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo chính sách dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Một số vấn đề lý luận thực tiễn cho cán bộ làm công tác dân tộc tại tỉnh Thanh Hóa.

Hội thảo khoa học về chính sách dân tộc trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS. Trịnh Quang Cảnh, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu tại hội thảo

Tham dự Hội thảo có Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa Cầm Bá Tường; TS. Trịnh Quang Cảnh, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Dân tộc; đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh và một số phòng, ban cấp huyện của khu vực miền núi Thanh Hóa.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Trịnh Quang Cảnh cho biết, hiện nay tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng, toàn diện; khoa học công nghệ phát triển rất nhanh chóng, đặc biệt là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như một thách thức và cơ hội để phát triển đất nước. Vì vậy, hơn lúc nào hết, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước cần đổi mới, vừa giải quyết tốt những vấn đề đang đặt ra ở vùng dân tộc, vừa góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc.

Hội thảo khoa học về chính sách dân tộc trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh và một số phòng, ban cấp huyện của khu vực miền núi Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, trong thời gian qua, việc thực hiện các chính sách dân tộc luôn được quan tâm tổ chức thực hiện. Tỉnh ủy, UBND tỉnh chú trọng trọng việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc như Chương trình 30a, Chương trình 135; Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg… Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đầu tư phát triển đối với vùng đồng bào dân tộc miền núi. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 04-11-2013 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”. UBND tỉnh cũng ban hành nhiều Đề án như: Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”, Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”; Đề án “Xây dựng điểm điển hình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”…

Dưới tác động tổng hòa của các chính sách, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các sở, ngành cấp tỉnh, sự nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc các huyện vùng DTTS và miền núi, nên đời sống kinh tế - xã hội của vùng đã có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trình bày những tham luận về một số chính sách dân tộc của Việt Nam; kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi về một số vấn đề về lý luận chính sách dân tộc; thực tiễn xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc và định hướng chính sách dân tộc ở Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Thông qua Hội thảo, những người làm công tác dân tộc sẽ có thêm kinh nghiệm về tình hình xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc, kinh nghiệm về tạo nguồn nhân lực DTTS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Qua đó góp phần triển khai tốt các chủ trương, chính sách dân tộc của Trung ương, trọng tâm là Kết luận số 65-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 58 NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 05-8-2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu xây dựng Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]