(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Vạn Thắng (Nông Cống) tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả thiết thực từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Vạn Thắng

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã Vạn Thắng (Nông Cống) tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Nhà văn hóa xã Vạn Thắng được đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa.

Là một trong những khu dân cư điển hình trong phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn xã Vạn Thắng, thời gian qua cùng với việc vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, ban công tác mặt trận khu dân cư thôn Đông Hòa còn phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau đột xuất, đám hiếu bằng vật chất, như: Gạo, củi hoặc ngày công lao động. Đồng thời, tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ môi trường. Từ những kết quả đã đạt được trong việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nên hằng năm khu dân cư thôn Đông Hòa luôn có trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Xác định xây dựng gia đình văn hóa có vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng làng văn hóa, hằng năm ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã Vạn Thắng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn các thôn tổ chức cho các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và tiến hành bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tổ chức kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước các thôn, xóm trên địa bàn. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán của địa phương. Đến nay, trên địa bàn toàn xã có 9/11 thôn được công nhận, công nhận lại danh hiệu “Thôn, làng văn hóa”, đạt tỷ lệ 81,8%; 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ trẻ em đến lớp đúng độ tuổi ở bậc mầm non và tiểu học đạt 100%; tỷ lệ phổ cập cấp tiểu học và THCS đạt 92,5%; 100% các trường học ở các cấp đạt chuẩn quốc gia; lao động nông thôn qua đào tạo đạt 67,1%; 11/11 thôn, làng huy động nguồn xã hội hóa xây dựng cổng làng, sân thể thao và nhà văn hóa... Ngoài ra, xã cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo môi trường giao lưu lành mạnh, góp phần phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Từ đó, nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, như: Phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; làm vệ sinh môi trường... gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Có được chuyển biến đó, cấp ủy, chính quyền xã Vạn Thắng đã cụ thể hóa các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh sát với thực tiễn địa phương nhằm đưa phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng chất lượng, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền trực quan như pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, tranh, ảnh, thông tin lưu động; tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng... giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tác động của phong trào đối với cuộc sống. Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được địa phương tổ chức thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng. Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội cũng được tổ chức theo đúng quy định và ngày càng đi vào nền nếp, tạo được sự đồng thuận của đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn được quản lý và khai thác sử dụng hiệu quả phục vụ công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đến nay, nhiều thiết chế và trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được quan tâm đầu tư đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở thành nơi sinh hoạt, vui chơi của người dân tại khu dân cư. Công tác xã hội hóa ngày càng được quan tâm, nhiều tập thể, cá nhân đã đứng ra đầu tư xây dựng các công trình thể thao và tổ chức các giải thể thao ở địa phương. Đặc biệt, việc xây dựng nông thôn mới luôn được gắn liền với xây dựng đời sống văn hóa. Vì thế, sau quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế, xã hội, như: Đường giao thông liên xã, liên thôn đã cứng hóa; nhà văn hóa, trường học, trạm y tế cùng với các thiết chế văn hóa khác được quan tâm đầu tư, nâng cấp, cải tạo và ngày càng hoàn thiện.

Có thể nói, phong trào TDĐKXDĐSVH tại xã Vạn Thắng đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Để phong trào ngày càng đạt kết quả tích cực, thời gian tới, các cấp, các ngành xã Vạn Thắng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới... Tích cực thực hiện công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động nguồn lực từng bước nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đồng bộ cả về quy hoạch kiến trúc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo và nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân.


Bài và ảnh: Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]