(Baothanhhoa.vn) - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa) vừa công khai và lấy ý kiến Nhân dân để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Công khai và lấy ý kiến Nhân dân đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa) vừa công khai và lấy ý kiến Nhân dân để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Công khai và lấy ý kiến Nhân dân đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng

Sau đây là danh sách:

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT

Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

Trường Tiểu học Minh Khai 1, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Tiểu học thị trấn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

Trường Trung học phổ thông Cẩm Thủy 3, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Trung học cơ sở Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Mầm non Họa Mi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Tiểu học Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Trung học cơ sở Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Tiểu học Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tập thể:

Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí,Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Trung học phổ thông Thạch Thành 3, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Tiểu học Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Tiểu học Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Trung học cơ sở Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Tiểu học Thị trấn Bút Sơn 1, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Trung học cơ sở Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Tiểu học Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Mầm non Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Mầm non Đông Cương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa;

Trường Mầm non Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Trường Mầm non VietKids thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Mầm non Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Tiểu học Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Trung học cơ sở Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Tiểu học Trung Tiến, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cá nhân

Ông Vũ Văn Bình, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Ông Đậu Bá Thìn, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Xuân Ninh, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Đắc Bằng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Hoàng Văn Chín, Tổ trưởng chuyên môn, trường Trung học phổ thông Mai Anh Tuấn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trần Anh Tú, Tổ trưởng chuyên môn, trường Trung học phổ thông Lê Lợi, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Bà Mai Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Ông: Mai Văn Ngọc, Tổ Trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Vũ Hồng Tuấn, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Tình, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bà Hoàng Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Vệ 1, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trịnh Tiến Nam, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Bá Thước, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 1, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trường THPT Cẩm Thủy 1, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Trung học cơ sở Minh Khai, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trường Trung học cơ sở Thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH

Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương.

Trường Trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha, huyện Hà Trung.

Trường Trung học phổ thông Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hoá.

Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn;

Trường Trung học phổ thông Hà Văn Mao, huyện Bá Thước.

Trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc.

Trường Mầm non Hà Tiến, huyện Hà Trung.

Trường Tiểu học Hà Bình, huyện Hà Trung.

Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, huyện Hà Trung.

Trường Mầm non Định Tiến, huyện Yên Định.

Trường Tiểu học Định Hòa, huyện Yên Định.

Trường Trung học cơ sở Yên Trường, huyện Yên Định.

Trường Tiểu học thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Trường Mầm non Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn.

Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Triệu Sơn.

Trường Trung học cơ sở Hợp Thành, huyện Triệu Sơn.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Triệu Sơn.

Trường Trung học cơ sở Tây Đô, huyện Vĩnh Lộc.

Trường Tiểu học Vĩnh Thành, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc.

Trường Mầm non Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc.

Trường Mầm non Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa.

Trường Tiểu học Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa.

Trường Trung học cơ sở Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa.

Trường Trung học cơ sở Công Liêm, huyện Nông Cống.

Trường Tiểu học Tượng Sơn, huyện Nông Cống.

Trường Mầm Non Trung Chính I, huyện Nông Cống.

Trường Mầm non Đông Thịnh, huyện Đông Sơn.

Trường Trung học cơ sở Đông Văn, huyện Đông Sơn.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Hoàng, huyện Đông Sơn.

Trường Mầm non Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa.

Trường Mầm non Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa.

Trường Tiểu học Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa.

Trường Tiểu học Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.

Trường Trung học cơ sở Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa.

Trường Trung học cơ sở Tố Như-Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, huyện Hoằng Hóa.

Trường Mầm non Tân Phong 3, huyện Quảng Xương.

Trường Mầm non Quảng Định, huyện Quảng Xương.

Trường Tiểu học Quảng Nhân, huyện Quảng Xương.

Trường Tiểu học Quảng Thái, huyện Quảng Xương.

Trường THCS Tân Phong 2, huyện Quảng Xương.

Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thị xã Bỉm Sơn.

Trường Mầm non Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Trường Tiểu học Lam Sơn 3, thị xã Bỉm Sơn.

Trường Mầm non thị trấn huyện Nga Sơn.

Trường Tiểu học Thị Trấn huyện Nga Sơn.

Trường Trung học cơ sở Nga Thủy, huyện Nga Sơn.

Trường Mầm non Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Trường Tiểu học Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Trường Trung học cơ sở Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn;

Trường Mầm Non Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc.

Trường Trung học cơ sở Lê Hữu Lập, huyện Hậu Lộc.

Trường Trung học cơ sở Phú Lộc, huyện Hậu Lộc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa.

Trường Mầm non Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Trường Mầm non Họa My, thành phố Thanh Hoá.

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, thành phố Thanh Hóa.

Tr­ường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Thanh Hoá.

Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa.

Trường Mầm non Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Trường Trung học cơ sở Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Trường Mầm non Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.

Trường Tiểu học Trung Hạ, huyện Quan Sơn.

Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Quan Sơn.

Trường Mầm non Thị trấn Lang Chánh 1, huyện Lang Chánh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy.

Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy.

Trường Mầm non Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy.

Trường Tiểu học Thị trấn, huyện Thường Xuân;

Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Thường Xuân.

Trường Trung học cơ sở Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân.

Trường Tiểu học Lương Nội, huyện Bá Thước.

Trường Tiểu học Điền Hạ, huyện Bá Thước.

Trường Trung học cơ sở Ban Công, huyện Bá Thước.

Trường Mầm non thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.

Trường Mầm non Vân Du, huyện Thạch Thành.

Trường Tiểu học Thành Kim, huyện Thạch Thành.

Trường Trung học cơ sở Vân Du, huyện Thạch Thành.

Trường Mầm non Xuân Bình, huyện Như Xuân.

Trường Tiểu học Xuân Bình, huyện Như Xuân.

Trường Trung học cơ sở Cát Tân, huyện Như Xuân.

Trường TH&THCS Xuân Quỳ, huyện Như Xuân.

Trường Mầm non Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc.

Trường Tiểu học Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, huyện Ngọc Lặc.

Trường Mầm non thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

Trường Tiểu học Phú Nhuận, huyện Như Thanh.

Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú huyện Như Thanh.

Trường Mầm non Phú Sơn, huyện Quan Hóa.

Trường Tiểu học Thanh Xuân, huyện Quan Hóa.

Trường Trung học cơ sở Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.

Ý kiến tham gia gửi trước ngày 10-9-2021 về địa chỉ Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, số 42 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Quá thời hạn nêu trên, được hiểu là không có ý kiến tham gia.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]