Công khai và lấy ý kiến Nhân dân đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng
(Baothanhhoa.vn) - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa) vừa công khai và lấy ý kiến Nhân dân để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.
3787xd586xef6bx6692xdcfcx6521xa5d5x8fd3x7193xX7xcfefxc1cdx67e3x4b26x9688x8b22xX5x80c2xXax8bbex77f9x5016xdbacx82acxX3x5868xX1xX6xXdxX3x60c4x49aexX3xX5xd368xbea1xX3x69b5xX3xX18xXdx6202xX15xX3xd61bxX1xe635xX15xX3x57a2xX2dxX15xX3xb76dx3fc2xX3xX15xX16xX1xabb6xX3xX4xX21xXbxX3xX4xcadaxX3xXexX1x51cex3e2cxX3x5005xcf0exX22xX35xX15xX3xX18xX1xX10xX15xX3xXexX1xbbb1xe1caxX15xX16xX0xce8fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb6f7xX10xX6xX30xXaxX12xe49axX6xX15xX3xXcxX1xXdxX3xX34xX49xX6xX3xde34xX3x5e3bxX1xX10xX15xX3xXexX1xX55xX56xX15xX16xX3xXexd993xX15xX1xX3xd6a6xX4x4a30xX3xX48xX49xX6xX15xX3xXexX1xX55x65d0xX15xX16xX3xXexb23bx7397xX4xX3xX4xd019xX6xX3xX69x60cfxXdxX3xX34x4215xX15xX16xX3xXcxX1xXdxX3xX34xX49xX6xX3xX7bxX3xX7dxX1xX10xX15xX3xXexX1xX55xX56xX15xX16xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6x877cxX3xX1dxa502xX6xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX6xXdxX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX22xX3xX24xX3xX18xXdxX28xX15xX3xX2bxX1xX2dxX15xX3xX30xX2dxX15xX3xX34x41ecxX3xX34xX35xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX21xXbxX3xX4xX41xX3xXexX1xX45xX46xX3xX48xX49xX22xX35xX15xX3xX18xX1xX10xX15xX3xXexX1xX55xX56xX15xX16x74ecxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fx8d49xX30xX22xXaxX12xX0xXdxX46xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX30xXexX1xX49xX46x40d4xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX9fxXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxd33dxXdxX30xXexX1x42b9xX3xbd82xe066xX165xXbxdd46x3e3dxXaxX3xX7xX9fxX4xX9xXaxX5axX5axXdxX123xX14bxX6xX134xXexX1xX6xX15xX1xX1xX134xX6xX123xX1dxX15xX5axX15xX10xX15dxX7xX5axe527xX2x9436xe62dxX5axX2xb34cx4ae7xX30xX18bxX2xX164xX18cxX18fxX18bxaba1xXex389cxX165xX19axX165xX5xX2xX123x5009xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX1xX6xXdxX3xX1dxX1exX3xX5xX21xX22xX3xX24xX3xX18xXdxX28xX15xX3xX2bxX1xX2dxX15xX3xX30xX2dxX15xX3xX34xX35xX3xX15xX16xX1xX3axX3xX4xX21xXbxX3xX4xX41xX3xXexX1xX45xX46xX3xX48xX49xX22xX35xX15xX3xX18xX1xX10xX15xX3xXexX1xX55xX56xX15xX16xXaxX3xX15dxXdxX30xXexX1xX9xXaxX164xX165xX165xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX0xX10xX46xX12x4d59xX6xX49xX3xX34xX2dxX22xX3xX5xX1exX3xX30xX6xX15xX1xX3xX7xe980xX4xX1xX162xX0xX5axX10xX46xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX0xX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX69xb2c6xe2bexX2bxX3xX13xX69x4389x8c31xX2bx8392xX3x659cx9c91xX13xX3xa86axb1b2x8fe5xX3xX69xa009xX2bxX25bxX3xX2bxX69x9091xXcxX0xX5axX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1x49fdxX4xX3xXbxX1x54d3xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX13xX1xX49xX22x97afxX15xX3xX261xX6xX46xX3xX21axX90xX15x8e40xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xefc5xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX0xX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX69xX252xX253xX2bxX3xX13xX69xX258xX259xX2bxX25bxX3xX261xa5cfx99dcxX3xX25dxX25exX2bxX25bxX3xX69xX266xX2bxX25bxX3xX2bxX69xX26cxXcxX0xX5axX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX3xX13xX45xX46xX3xXcxX1xXa4xX22xX2b5xX3xX1xX49xX22xcd38xX15xX3xX13xX45xX46xX3xXcxX1xXa4xX22xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX0xX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX69xX252xX253xX2bxX3xX13xX69xX258xX259xX2bxX25bxX3xX261xX305xX306xX3xX25dxX25exX2bxX25bxX3xX69xX266xX2bxX25bxX3xX2bxX69xc96exX0xX5axX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xaccexXdxX15xX1xX3xX7dxX1xX6xXdxX3xX2xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXexX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xX55xX9axX15xX16xX3xdfeexX49xX2dxX15xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX0xX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX69xX252xX253xX2bxX3xX13xX69xX258xX259xX2bxX25bxX3xX261xX305xX306xX3xX25dxX25exX2bxX25bxX3xX69xX266xX2bxX25bxX3xX6fxX305xX0xX5axX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX13xX45xX46xX3xXcxX1xXa4xX22xX3xX18bxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX13xX45xX46xX3xXcxX1xXa4xX22xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX25dxX3axX15xX1xX3xXcxX2dxX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xa256xX2abxX15xX3xX25dxX3axX15xX1xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dex8fc4xX46xX3xX15xX134xX15xX3xX69xX29axX6xX3xX3dexXdxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX9fxXdxX35axX49xX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3x8574xX2dxX15xX3x79f8xX49xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xa27bxX4xX1xX3xXcxX1xX1exX15xX1xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX44axX49xX2dxX15xX3xX5c6xX55xX90xX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xX55xX9axX15xX16xX3xX44axX49xX2dxX15xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX3xX13xX1exX15xX1xX3xX2bxX1exX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX6fxX22bxX3xXcxX1xX55x5e55xX4xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX0xX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX6fx60cdxX2bxX25bxX3xX7dxX69x9e5exX2bxX3xX13xdbb0xX305xX3xXcxX69xX6c6xX3xXcxX258xddf1xX2bxX25bxX3xX13xX69x4b14xX2bxX69xX3xX263xX69xX6c6xX0xX5axX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX0xX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xXcxe923xXbxX3xXexX1xXfcxX162xX0xX5axX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX263xX1x52e0xX15xX16xX3xX25dx7ed2xX46xX3xX14bxX72fxX134xX3xX13xX1xX21xXexX3xX5xX55xc960xX15xX16xX3xX1dxX1exX3xX7dxX1xX72fxX134xX3xXexX1x5511xX2b5xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX25dxX5d2xXdxX3xX1xX29axX4xX3xX69xXacxX15xX16xX3xX25dxbc02xX4xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX5d2xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX15xX1xX3xX18bxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xX5d2xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX15xX1xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX538xX2abxX15xX3xXcxX1xX29axX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX538xX2abxX15xX3xX25dxX3axX15xX1xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX5c2x696exX15xX1xX3xX263xX1x461fxX4xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX5c2xX849xX15xX1xX3xX261xXa8xX4xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xXcxX1xXdxX35axX49xX3xX263xX1xX84fxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xXdxX35axX49xX3xX69xX41xX6xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX3xX6fxX84fxXexX3xX21axX90xX15xX3xX2xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX134x6147xX15xX16xX3xX69xX41xX6xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xc4acxX49xX72fxX15xX16xX3xXcxX9fxX5d2xX4xX1xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xX44axX55xX90xX15xX16xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxXdxX2abxX15xX3xXcxX9fxX6xX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xX44axX55xX90xX15xX16xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX263xX1xX84fxX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xXexX1xX3axX3xX168xdf1exX3xX6fxX8axX46xX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX25dxX14xX15xX16xX3xX13xX55xX90xX15xX16xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX134xX22bxX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX169xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX25dxX14xX15xX16xX3xX69xX55xX90xX15xX16xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX169xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX5c2xXdxX10xXexX7dxXdxX30xX7xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX134xX22bxX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX7dxXdxX46xX3xXcxX2dxX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xX5d2xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX15xX1xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX1xX5d2xX4xX1xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xX5d2xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX15xX1xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX261xX55xX90xX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX6fxX22bxX3xXcxX1xX55xX68bxX4xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xXcxXdxX28xX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX6xX15xX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX0xX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX13xX22bxX3xX15xX1xX2dxX15xX0xX5axX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12x416cxX15xX16xX3xX5c2xdeebxX3xX5c2x69b6xX15xX3xX6fxc321xX15xX1xX2b5xX3xX263xX1xX41xX3xX69xXdxX35axX49xX3xXexX9fxX55xX56xX15xX16xX3xXexX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX25dxX5d2xXdxX3xX1xX29axX4xX3xX5c2xXcaaxX15xX3xX1xX41xX6xX2b5xX3xXcxX1xXfcxX3xXexX1xX6xX134xX3xX1dxX1exX3xX5c6xX49xX3xX5xX3axX4xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXca2xX15xX16xX3xX25dxX703xX49xX3xX6fxX22bxX3xXcxX1xXcaexX15xX2b5xX3xXcxX9fxX55xX56xX15xX16xX3xXbxX1xX72axX15xX16xX3xX94exX49xX72fxX15xX3xX5xX24xX3xX34xX1exX134xX3xXexX5d2xX134xX2b5xX3xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX25dxX5d2xXdxX3xX1xX29axX4xX3xX69xXacxX15xX16xX3xX25dxX762xX4xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXca2xX15xX16xX3xX261xX2abxX3xX44axX49xX2dxX15xX3xX2bxXdxX15xX1xX2b5xX3xX69xXdxX35axX49xX3xXexX9fxX55xX56xX15xX16xX3xXexX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX261xX55xX90xX15xX16xX3xX25dxf0e2xX4xX3xX6fxX90axX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX69xX41xX6xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXca2xX15xX16xX3xX69xX134xX1exX15xX16xX3xX5c2xXcaaxX15xX3xX13xX1xX74bxX15xX2b5xX3xXcxX29fxX3xXexX9fxX55xX56xX15xX16xX3xX4xX1xX49xX22xX2abxX15xX3xX46xX14xX15xX2b5xX3xXexX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX3dexX6xXdxX3xX305xX15xX1xX3xXcxX49xX21xX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX16xX6xX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXca2xX15xX16xX3xXcxX9fxX56exX15xX3xX305xX15xX1xX3xXcxX84fxX2b5xX3xXcxX29fxX3xXexX9fxX55xX56xX15xX16xX3xX4xX1xX49xX22xX2abxX15xX3xX46xX14xX15xX2b5xX3xXexX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX261xX2abxX3xX261xX73dxXdxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xX29axX3xX44axX49xX2dxX15xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX6fxX1exX3xX3dexX6xXdxX3xXcxX1xX3axX3xX44axX49xX2dxX15xX2b5xX3xX263xX1xX41xX3xX69xXdxX35axX49xX3xXexX9fxX55xX56xX15xX16xX2b5xX3xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX69xX1exX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX1exX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXca2xX15xX16xX162xX3xX3dexX6xXdxX3xX5c2xXcaaxX15xX3xX2bxX16xX29axX4xX2b5xX3xXcxX29fxX3xXcxX9fxX55xX56xX15xX16xX3xX4xX1xX49xX22xX2abxX15xX3xX46xX14xX15xX2b5xX3xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX69xX134xX1exX15xX16xX3xX261xX35axX3xX7dxX1xX6xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX1exX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXca2xX15xX16xX3xX5c2xXca7xX3xX69xXacxX15xX16xX3xXcxX49xX21xX15xX2b5xX3xX13xX1xX49xX22xX2abxX15xX3xX1dxXdxX2abxX15xX3xXbxX1xX72axX15xX16xX3xX25bxXdxX22bxX134xX3xX30x85c7xX4xX3xX1dxX1exX3xX25dxX1exX134xX3xXexX5d2xX134xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX538xX2abxX15xX3xX25dxX3axX15xX1xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX6fxX1exX3xX261xX2abxX3xXcxX1xX3axX3xXcxXcaexX15xX1xX2b5xX3xX13xX1xX49xX22xX2abxX15xX3xX1dxXdxX2abxX15xX3xXbxX1xX72axX15xX16xX3xX25bxXdxX22bxX134xX3xX30xX1027xX4xX3xX1dxX1exX3xX25dxX1exX134xX3xXexX5d2xX134xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX25dxX14xX15xX16xX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX6fxX1exX3xX261xX2abxX3xXcxX1xX3axX3xX261xX6xX15xX2b5xX3xX69xXdxX35axX49xX3xXexX9fxX55xX56xX15xX16xX3xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX25dxX14xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX25dxX14xX15xX16xX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX6fxX1exX3xX69xX134xX1exX15xX16xX3xXcxX1xX3axX3xX261xXdxX2abxX15xX2b5xX3xX69xXdxX35axX49xX3xXexX9fxX55xX56xX15xX16xX3xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX25dxX5d2xXexX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX69xX41xX6xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX6fxX1exX3xX2bxX16xX49xX22x83d9xX15xX3xXcxX1xX3axX3xX69xXdxX35xX15xX2b5xX3xX69xXdxX35axX49xX3xXexX9fxX55xX56xX15xX16xX3xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX25dxX14xX15xX16xX3xX5c2xX35axX3xX2xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXca2xX15xX16xX3xXcxX9fxX3axX15xX1xX3xXcxXdxX28xX15xX3xX2bxX6xX46xX2b5xX3xX263xX1xX41xX3xX69xXdxX35axX49xX3xXexX9fxX55xX56xX15xX16xX3xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX30xX2dxX15xX3xXexXa8xX4xX3xX15xXa8xXdxX3xXexX9fxX84fxX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX6fxX22bxX3xXcxX1xX55xX68bxX4xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX6fxX22bxX3xXcxX1xX55xX68bxX4xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX0xX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX13xabb7xX3xXcxX69x6663xX3xX25dxX252xX305xX3xX13xX6c6xX305xX3xX13xX69xX6d5xX2bxX69xX3xX263xX69xX6c6xX0xX5axX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX69xX703xX49xX3xX261xXa8xX4xX3xX2xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX703xX49xX3xX261xXa8xX4xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX69xX263xXcxX3xX13xX45xX46xX3xXcxX1xXa4xX22xX3xX2xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX13xX45xX46xX3xXcxX1xXa4xX22xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX3dexXdxX15xX1xX3xX7dxX1xX6xXdxX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xXcxX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX3xX13xX45xX46xX3xXcxX1xXa4xX22xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX13xX45xX46xX3xXcxX1xXa4xX22xX2b5xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX0xX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX13xX12bcxX3xXcxX69xX12c0xX3xX25dxX252xX305xX3xX13xX6c6xX305xX3xX252xX6fxX2bxX5c6xX3xXcxa361xX2bxX69xX0xX5axX7xXexX9fxX134xX15xX16xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX49xX22xX2abxX15xX3xX261xX6xX46xX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xX44axX55xX90xX15xX16xX3xX2xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xX44axX55xX90xX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX69xX134xX1exX15xX16xX3xX261xX35axX3xX7dxX1xX6xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX1exX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXcxX1xXdxX35axX49xX3xX69xX41xX6xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xXdxX35axX49xX3xX69xX134xX22bxX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXcxX9fxXdxX35axX49xX3xX21axX90xX15xX3xX18bxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX9fxXdxX35axX49xX3xX21axX90xX15xX169xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX69xX1exX3xX5c2xXcaaxX15xX3xX3dexX6xX134xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX6fxX22bxX3xXcxX1xX55xX68bxX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xXbxX1xX29fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX2bxX16xX29axX4xX3xX261xbfc8xX4xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX16xX29axX4xX3xX261xX1683xX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX69xX1exX3xXcxXdxX28xX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX1exX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX69xX1exX3xX6fxXcaexX15xX1xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX1exX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX261xX24xX3xXcxX1xX55xX9axX15xX16xX3xX7dxXdxX35axXexX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX1exX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX25dxX3axX15xX1xX3xXcxXdxX28xX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX538xX2abxX15xX3xX25dxX3axX15xX1xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX25dxX3axX15xX1xX3xX69xX72axX6xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX538xX2abxX15xX3xX25dxX3axX15xX1xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX538xX2abxX15xX3xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX538xX2abxX15xX3xX25dxX3axX15xX1xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXexX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX3xX94exX49xX22bxX15xX3xX261xX1exX134xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX538xX2abxX15xX3xX25dxX3axX15xX1xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xXcxX1xX29axX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX9fxXdxX35axX49xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX7dxXdxX46xX3xX25dxXacxX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX9fxXdxX35axX49xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX69xX73dxXbxX3xXcxX1xX1exX15xX1xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX9fxXdxX35axX49xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xXexX2dxX46xX3xX25bxXdxX22bxX134xX3xX30xX1027xX4xX3xX15xX16xX1xX35xX3xX15xX16xX1xXdxX35axXbxX3x93bbxX3xX25bxXdxX22bxX134xX3xX30xX1027xX4xX3xXexX1xX55xX9axX15xX16xX3xX168xX49xX22xX2abxX15xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX9fxXdxX35axX49xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xXcxX2dxX22xX3xX25dxX14xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX5c2xX849xX15xX1xX3xX261xXa8xX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX5c2xX849xX15xX1xX3xXcxX1xX1exX15xX1xX2b5xX3xXexX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX3xX5c2xX849xX15xX1xX3xX261xXa8xX4xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX5c2xX849xX15xX1xX3xX261xXa8xX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX5c2xX849xX15xX1xX3xXcxX1xX1exX15xX1xX2b5xX3xX168xXa02xX3xX5c2xX849xX15xX1xX3xXcxX1xX1exX15xX1xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX5c2xX849xX15xX1xX3xX261xXa8xX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xXcxX1xXdxX35axX49xX3xX5c2xX703xX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xXdxX35axX49xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX1xXdxX35axX49xX3xX2bxX16xX49xX22xX2abxX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xXdxX35axX49xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xXcxX1xXdxX35axX49xX3xX25dxX14xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xXdxX35axX49xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX261xXdxX2abxX46xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX13xX2bfxX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX55xX73dxX15xX16xX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX13xX2bfxX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX2bxX134xX15xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX13xX1xX74bxX15xX1xX3xX12c0xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX14xX15xX16xX3xX13xX2bfxX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX25dxX14xX15xX16xX3xXcxX1xX3axX15xX1xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX25dxX14xX15xX16xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX25dxX14xX15xX16xX3xX5c2xXcaaxX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX25dxX14xX15xX16xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX1dxX1exX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX25dxX14xX15xX16xX3xX69xX134xX1exX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX25dxX14xX15xX16xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX25bxXdxX6xX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX69xX72fxXdxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX25dxX5d2xXexX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX263xX1xX1027xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xXcxX1xX22bxXdxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xXcxX2bfxX3xX2bxX1xX55xX7bxX69xX134xX90axX15xX16xX3xX261xXa8xX4xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xXexX2dxX46xX3xX25bxXdxX22bxX134xX3xX30xX1027xX4xX3xX15xX16xX1xX35xX3xX15xX16xX1xXdxX35axXbxX3xX195bxX3xX25bxXdxX22bxX134xX3xX30xX1027xX4xX3xXexX1xX55xX9axX15xX16xX3xX168xX49xX22xX2abxX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX134xX90axX15xX16xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xXcxX2dxX15xX3xX263xX1xX134xX15xX16xX3xX18bxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xX44axX55xX90xX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xX25dxX3axX15xX1xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xX44axX55xX90xX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xX2bxX1xX2dxX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xX44axX55xX90xX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xXcxX1xX22bxXdxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xX44axX55xX90xX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX69xX13xX21axX3xXcxX2dxX15xX3xX263xX1xX134xX15xX16xX3xX189xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xX44axX55xX90xX15xX16xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX261xX2abxX3xX94exX49xX24xX3xX25dxX14xX15xX2b5xX3xXexX1xX3axX3xX168xXa02xX3xX6fxX8axX46xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX263xX1xX84fxX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xXexX1xX3axX3xX168xXa02xX3xX6fxX8axX46xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX261xX6xX46xX3xX21axX90xX15xX3xX18bxX2b5xX3xXexX1xX3axX3xX168xXa02xX3xX6fxX8axX46xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xXexX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX16xX6xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX1xX3axX3xXcxX9fxX21xX15xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX16xX6xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX2bxX16xX6xX3xXcxX1xXa4xX22xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX16xX6xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xX21axX56exX46xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xX21axX56exX46xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX94exX49xX72fxX15xX16xX3xX69xa2c7xX15xX16xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xX21axX56exX46xX3xX21axX90xX15xX169xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX2bxX134xX15xX3xXcxX49xX22xX3xX261xXa8xX4xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX703xX49xX3xX261xXa8xX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX261xX2abxX3xX69x7513xX49xX3xX261xX703xXbxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX703xX49xX3xX261xXa8xX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX263xX1xX84fxX3xX261xXa8xX4xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX69xX703xX49xX3xX261xXa8xX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX263xX1xX72axX15xX16xX3xX25bxXdxX22bxX134xX3xX30xX1027xX4xX3xX1dxX1exX3xX25dxX1exX134xX3xXexX5d2xX134xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX6fxX6xX3xX25dxXcaexX15xX1xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX69xX29axX6xX3xX3dexX22xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX134xX22bxX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX69xX134xX1exX15xX16xX3xX69xX134xX6xX3xXcxX1xX22bxX46xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxc38bxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX2bxX16xX49xX22xX11b3xX15xX3xX5c2xXcaaxX15xX3xXcxX9fx5c0exXdxX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX134xX22bxX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xXcxX9fxX56exX15xX3xX3dexX6xXdxX3xX2bxXdxX15xX1xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX44axX49xX2dxX15xX3xX261xX2dxX46xX2b5xX3xXexX1xX3axX3xX168xXa02xX3xX2bxX16xX1xXdxX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX3dexX6xXdxX3xX261xX2dxX46xX2b5xX3xXexX1xX3axX3xX168xXa02xX3xX2bxX16xX1xXdxX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX21axX90xX15xX3xXcxX1xXa4xX22xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX6xX15xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX69xX5d2xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX6xX15xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX5c6xX2dxX15xX3xXexXa8xX4xX3xX15xXa8xXdxX3xXexX9fxX84fxX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX6xX15xX3xX21axX90xX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xXcxX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX3xX261xX6xX15xX16xX3xX13xX1xX22bxX15xX1xX3xX2xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX261xX6xX15xX16xX3xX13xX1xX22bxX15xX1xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xX263xX1xX72axX15xX16xX3xX25bxXdxX22bxX134xX3xX30xX1027xX4xX3xX1dxX1exX3xX25dxX1exX134xX3xXexX5d2xX134xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX13xX45xX46xX3xXcxX1xXa4xX22xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX3xX13xX45xX46xX3xXcxX1xXa4xX22xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX13xX45xX46xX3xXcxX1xXa4xX22xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX13xX45xX46xX3xXcxX84fxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX13xX45xX46xX3xXcxX1xXa4xX22xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xX55xX9axX15xX16xX3xX44axX49xX2dxX15xX169xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX5c6xX2dxX15xX3xXexXa8xX4xX3xX15xXa8xXdxX3xXexX9fxX84fxX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xX55xX9axX15xX16xX3xX44axX49xX2dxX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX2bxX16xX29axX4xX3xX263xX1xX1027xX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xX55xX9axX15xX16xX3xX44axX49xX2dxX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX261xX55xX90xX15xX16xX3xX2bxXa8xXdxX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX6fxX22bxX3xXcxX1xX55xX68bxX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX25dxXdxX35xX15xX3xX69xX5d2xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX6fxX22bxX3xXcxX1xX55xX68bxX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX6fxX6xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX6fxX22bxX3xXcxX1xX55xX68bxX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xXexX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX3xX13xX1exX15xX1xX3xX2bxX1exX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX6fxX22bxX3xXcxX1xX55xX68bxX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX5c2xX2dxX15xX3xX5c6xX49xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xX5d2xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX15xX1xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX1xX1exX15xX1xX3xX7dxXdxX46xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xX5d2xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX15xX1xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX5c2xX2dxX15xX3xX5c6xX49xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xXcxX1xX5d2xX4xX1xX3xXcxX1xX1exX15xX1xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX44axX49xX2dxX15xX3xX6fxXcaexX15xX1xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX1xX55xX3xX44axX49xX2dxX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX44axX49xX2dxX15xX3xX6fxXcaexX15xX1xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX1xX55xX3xX44axX49xX2dxX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX13xX22bxXexX3xXcxX2dxX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX1xX55xX3xX44axX49xX2dxX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX69x61aaxXcxX69xX13xX21axX3xX44axX49xX2dxX15xX3xX94exX49x7687xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX1xX55xX3xX44axX49xX2dxX15xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX2bxX16xX49xX22xX35axXexX3xX26cxX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX16xX29axX4xX3xX261xX1683xX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX261xX6xX46xX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX16xX29axX4xX3xX261xX1683xX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX261xX2abxX3xX25dxXcaexX15xX1xX3xX13xX1xXdxX15xX1xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX16xX29axX4xX3xX261xX1683xX4xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xXexX1xX3axX3xXexX9fxX21xX15xX3xX6fxX28xX15xX3xX21axX49xX15xX16xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX1xX55xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xX263xX1xX84fxX3xX2bxX1xX49xX703xX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX1xX55xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX5c6xX2dxX15xX3xXexXa8xX4xX3xX15xXa8xXdxX3xXexX9fxX84fxX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX2bxX1xX55xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xX3dexX56exX46xX3xX15xX134xX15xX3xX263xX1xX84fxX3xX21axX90xX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX6xX15xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxXdxXfcxX49xX3xX1xX29axX4xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX44axX49xX2dxX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX6xX15xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12xXcxX9fxX55xX9axX15xX16xX3xXcxX9fxX49xX15xX16xX3xX1xX29axX4xX3xX4xX90xX3xX7xX56xX3xX69xXacxXdxX3xX44axX49xX2dxX15xX2b5xX3xX1xX49xX22xX35axX15xX3xX94exX49xX6xX15xX3xX69xX41xX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX134xX30xX22xXaxX12x74cfxX3xX18xXdxX28xX15xX3xXexX1xX6xX46xX3xX16xXdxX6xX3xX16xe809xXdxX3xXexX9fxX55xX68bxX4xX3xX15xX16xX1exX22xX3xX2xX165xX7bxX18fxX7bxX189xX165xX189xX2xX3xX1dxX35xX3xX34xX3axX6xX3xX4xX1xX8axX3xX6fxX6xX15xX3xXcxX1xXdxX3xX34xX49xX6xX3xX7bxX3xX7dxX1xX10xX15xX3xXexX1xX55xX56xX15xX16xX2b5xX3xX21axX56xX3xX2bxXa8xXdxX3xX1dxX1027xX3xXexX8axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX2b5xX3xX7xX2bfxX3xX18cxX189xX3xX261xX2abxX3xX94exX49xX24xX3xX25dxX14xX15xX2b5xX3xX263xX1xX55xX9axX15xX16xX3xX6fxX6xX3xX25dxXcaexX15xX1xX2b5xX3xXexX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX2bfxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX69xX41xX6xX123xX3xX94exX49xX22bxX3xXexX1xX9axXdxX3xX1xX5d2xX15xX3xX15xX2abxX49xX3xXexX9fxX2abxX15xX2b5xX3xX34xX55xX73dxX4xX3xX1xXdxXfcxX49xX3xX5xX1exX3xX18xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX41xX3xX24xX3xX18xXdxX28xX15xX3xXexX1xX6xX46xX3xX16xXdxX6xX123xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX305xX49xXexX1xX134xX9fxXaxX12xX6fxX25dxXcxX0xX5axXbxX12
BĐT