(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa có văn bản về khoản viện trợ thực hiện “Chương trình vùng huyện Như Xuân” do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tài trợ.

Chưa xem xét phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện “Chương trình vùng huyện Như Xuân”

UBND tỉnh vừa có văn bản về khoản viện trợ thực hiện “Chương trình vùng huyện Như Xuân” do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tài trợ.

Chưa xem xét phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện “Chương trình vùng huyện Như Xuân”

Chưa xem xét phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện “Chương trình vùng huyện Như Xuân” do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tài trợ, theo đề xuất của UBND huyện Như Xuân; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản (nêu rõ lý do) trả lời cho UBND huyện Như Xuân theo quy định.

UBND huyện Như Xuân căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế, nghiên cứu triển khai thực hiện một số công việc để hoàn thiện hồ sơ, văn kiện dự án, nộp về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định. Cụ thể, Làm rõ các thông tin liên quan đến nguồn vốn đối ứng thực hiện “Chương trình vùng huyện Như Xuân” (nguồn gốc, giá trị,…); trường hợp vốn đối ứng được UBND huyện Như Xuân bố trí từ vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, thì UBND huyện Như Xuân có trách nhiệm bổ sung các căn cứ pháp lý về việc bố trí vốn đối ứng (quyết định chủ trương đầu tư dự án, kế hoạch đầu tư công của cấp có thẩm quyền phê duyệt,…), làm cơ sở đánh giá khả năng đóng góp vốn đối ứng của phía Việt Nam đối với khoản viện trợ thực hiện “Chương trình vùng huyện Như Xuân” do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tài trợ. Xây dựng lại văn kiện “Chương trình vùng huyện Như Xuân” theo hướng thể hiện đầy đủ các thông tin liên quan đến quá trình thực hiện Chương trình (các công việc cần triển khai, phương án triển khai, dự kiến nguồn vốn bố trí cho từng hoạt động, kết quả cụ thể sau khi thực hiện…), làm cơ sở đánh giá tính khả thi, hiệu quả của Chương trình và sự phù hợp với tổng vốn Chương trình; đồng thời, phối hợp với Tổ chức World Vision International tại Việt Nam nghiên cứu, phân kỳ thời gian thực hiện Chương trình để phù hợp với thời hạn hoạt động của Tổ chức World Vision International tại Việt Nam, trong đó nội dung đề xuất của “Chương trình vùng huyện Như Xuân” giai đoạn sau khi Giấy đăng ký hết giá trị chỉ được xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện trong trường hợp nhà tài trợ được các cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời gian hoạt động trên Giấy đăng ký theo quy định.

Trên cơ sở các nội dung đã được làm rõ và hồ sơ đã hoàn thiện của UBND huyện Như Xuân, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, căn cứ các quy định hiện hành, tổ chức thẩm định và tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt khoản viện trợ thực hiện “Chương trình vùng huyện Như Xuân” do Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tài trợ đảm bảo quy định./.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]