(Baothanhhoa.vn) - Đó là “tiêu chuẩn cứng” cần có của mỗi cán bộ hội để tạo được dấu ấn đậm nét trong phong trào, hoạt động của hội. Lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, xây dựng niềm tin của hội viên vào tổ chức, mọi hoạt động của các cấp hội LHPN trong tỉnh đều hướng đến mục tiêu vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ đã góp phần vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của tỉnh.

Phụ nữ Thanh Hóa khát vọng vươn lên và hội nhập

Bài 2: Nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin

Đó là “tiêu chuẩn cứng” cần có của mỗi cán bộ hội để tạo được dấu ấn đậm nét trong phong trào, hoạt động của hội. Lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, xây dựng niềm tin của hội viên vào tổ chức, mọi hoạt động của các cấp hội LHPN trong tỉnh đều hướng đến mục tiêu vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ đã góp phần vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng của tỉnh.

Bài 2: Nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tinTuyến đường tường rào xanh của phụ nữ xã Tiên Trang (Quảng Xương), góp phần xây dựng nông thôn mới địa phương. Ảnh: minh trang

Tin liên quan:
  • Bài 2: Nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin
    Bài 1: Lấy hạnh phúc, lợi ích, sự hài lòng của phụ nữ làm hiệu quả hoạt động

    “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội”. Đó là nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022. Sau một nhiệm kỳ hoạt động, cùng với phụ nữ cả nước, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo, bám sát ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư để đưa phong trào, hoạt động hội ngày càng hướng đến sự hài lòng của hội viên. Tổ chức hội ngày càng phát triển vững mạnh được thể hiện qua các chương trình, hoạt động lớn để lại dấu ấn sâu sắc.

Hướng các hoạt động về cơ sở

Hội viên Hà Thị Nghiệm, Chi hội phụ nữ thôn 1 Tượng Liên, xã Thạch Tượng (Thạch Thành) xúc động khi nhận được hỗ trợ 40 triệu đồng xây mái ấm tình thương của Quỹ TYM Chi nhánh Thanh Hóa. Chị Nghiệm bày tỏ: “Gia đình khó khăn, chồng mất, mấy mẹ con ở trong căn nhà xập xệ nhiều năm, nay được Hội LHPN tỉnh vận động, kêu gọi giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí để gia đình làm nhà mới, mẹ con tôi vui mừng biết bao”.

Năm 2020, Hội LHPN huyện Hà Trung đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện với khoảng 300 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Nhiều nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ đã được người đứng đầu trả lời trực tiếp, tạo không khí phấn khởi, niềm tin trong cán bộ, hội viên. Sau hoạt động đối thoại, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền hiểu rõ hơn vai trò hoạt động của tổ chức hội, đồng thời quan tâm chỉ đạo giải quyết nhiều nội dung quan trọng được cán bộ, hội viên đưa ra. Đó là: Huyện ủy, UBND huyện đã đưa các nội dung hoạt động của hội vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; có định hướng các giải pháp để nâng cao tỷ lệ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo, quản lý; một số đơn vị đã chi phụ cấp cho chi hội trưởng; 100% hội phụ nữ xã có máy tính mới làm việc; quan tâm phát triển đảng viên nữ...

Hướng về cơ sở, lấy nhu cầu thiết thân của phụ nữ và nhiệm vụ chính trị của địa phương để xác định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”. Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm “Gần hội viên, nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin” để triển khai các phong trào thi đua, hoạt động hội bằng những mô hình cụ thể, thiết thực, rõ việc, rõ nội dung, rõ đối tượng.

Xác định cơ sở là địa bàn trực tiếp đối với hội viên, phụ nữ và người dân, là nơi những chủ trương, chính sách được hiện thực hóa và cũng là nơi nảy sinh những bất cập trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào hoạt động của hội, do vậy, hoạt động của các cấp hội phải hướng về cơ sở thực chất hơn, tránh hành chính, hình thức, hoạt động theo kinh nghiệm, lối mòn mà phải có chiều rộng, chiều sâu, có tính bền vững, bảo đảm lợi ích thật sự cho hội viên, phụ nữ. Rõ nhất là đổi mới mạnh mẽ và có kết quả rõ nét trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị theo hướng “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện” phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, như: sân khấu hóa phiên tòa giả định, hội thi, hội thảo, mạng xã hội... nhằm phát huy được hiệu quả của truyền thông hiện đại, nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động cho hội viên, phụ nữ, đóng góp tích cực vào hoạt động xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Quy mô và chất lượng phong trào thi đua ngày càng đổi mới, phát triển mạnh mẽ, toàn diện với nhiều mô hình sáng tạo đã thực sự đi vào cuộc sống, như: mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác; CLB xây dựng gia đình hạnh phúc; phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi; làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em... Với những hoạt động thiết thực, sâu sát cơ sở trên, nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội đã tổ chức giúp hơn 82.000 lượt hộ nghèo bằng nhiều hình thức; huy động các nguồn vốn vay đạt 9.521 tỷ 849 triệu đồng, cho 189.910 phụ nữ vay phát triển kinh tế; tích cực tham gia giải quyết 61 vụ việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; triển khai 99 chương trình, đề án, kế hoạch hoạt động hội về cơ sở mang lại lợi ích cho hội viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời thu hút mới 56.547 hội viên (vượt chỉ tiêu), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 580.371 hội viên.

Linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung, phương thức hoạt động, nhằm giải quyết những vấn đề thiết thân, chăm lo cho phụ nữ, các cấp hội còn chủ động tham mưu tổ chức diễn đàn đối thoại, đề xuất chính sách, tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Hoạt động hội ngày càng thể hiện rõ tính liên hiệp và việc thực hiện chức năng đại diện, cầu nối giữa Đảng với phụ nữ, với Nhân dân.

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: “Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng của Trung ương Hội, Hội LHPN tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, hướng các hoạt động về cơ sở; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp cận với chính quyền số, xã hội số; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức hội, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, nhằm chủ động và tham gia giải quyết những vấn đề thiết thân của phụ nữ. Đây là những điểm nút quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động hội và phong trào phụ nữ được thể hiện 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XVII đề ra đã đạt và vượt kế hoạch đề ra”.

“Óc nghĩ, miệng nói, tay làm”

Đó là một trong những “tiêu chuẩn cứng” cần có của mỗi cán bộ hội phụ nữ các cấp đối với hoạt động công tác hội. Chị Mai Thị Hải, Chủ tịch Hội LHPN phường Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn), cho biết: “Vì những lý do khác nhau, nhiều chi hội hoạt động rất khó khăn; đời sống hội viên, phụ nữ một số chi hội cách xa trung tâm phường còn nghèo; nhiều chị gặp khó do chồng đau yếu, con nhỏ, thiếu việc làm... Từ thực trạng trên, tôi cùng với ban chấp hành hội bám cơ sở, gần hội viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng có giải pháp hỗ trợ kịp thời; giao cho cán bộ chi hội cơ sở, hội viên nòng cốt nhận giúp đỡ hội viên khó khăn”. Một trong những cách làm “trúng đích” nhất là hội LHPN phường đã thành lập câu lạc bộ (CLB) phụ nữ giúp nhau giảm nghèo. Từ năm 2016 đến nay, CLB đã giúp 14 chị thoát nghèo, cận nghèo bằng nhiều hình thức, trong đó hỗ trợ kinh phí cho 9 hộ mua 9 cặp bò sinh sản không tính lãi; tặng 2 con bò sinh sản không hoàn lại cho 2 hộ gia đình đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 7 hộ xây mới và sửa chữa nhà; vận động chị em tham gia các phong trào, hoạt động xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa mới... Những việc làm trên đã góp phần thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, đạt 91,3%, cao nhất toàn tỉnh.

5 năm làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 10, xã Bãi Trành (Như Xuân), chị Nguyễn Thị Thu trải lòng: “Công việc có những lúc bận rộn, vất vả vì địa hình đi lại khó khăn, một số gia đình hội viên ở xa nên mỗi lần cần tuyên truyền, triển khai nội dung gì tôi phải tranh thủ, sắp xếp công việc đến nhà từng gia đình hội viên, gặp gỡ, trao đổi giúp chị em hiểu cặn kẽ, đồng thời nắm bắt, tìm hiểu thêm nhu cầu của hội viên, báo cáo hội cấp trên có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ. Đến nay, đa phần đời sống hội viên có nhiều chuyển biến tích cực từ phát triển đồi rừng kết hợp với chăn nuôi. Tôi cùng với hội viên nòng cốt giúp một số hội viên “gỡ rối” chuyện gia đình. Có những lần mình tôi “vác tù và” đến tận nhà hội viên cách 4 km đường rừng để giải hòa. Việc tưởng đơn giản nhưng lại rất tế nhị, đòi hỏi sự nhiệt tình, trách nhiệm với hội viên. Vì ở miền núi, trình độ dân trí thấp, suy nghĩ của mỗi người khác nhau, nếu không thực sự gần gũi, trách nhiệm thì không làm được”.

Học tập Bác Hồ “nói đi đôi với làm”, đã có hàng trăm việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày của cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trong tỉnh đang góp phần làm đẹp thêm hình ảnh phụ nữ Việt Nam: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang. Thực tế cho thấy: “Cán bộ nào, phong trào ấy”. Ở đâu cán bộ hội năng nổ nhiệt tình thì phong trào hội sôi nổi, phát triển, hội viên được hưởng lợi.

Vì “nói được, làm được” lại luôn hết lòng với công việc, các chị Lò Thị Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Lâm (Như Xuân); Nguyễn Thị Tân, Chủ tịch Hội LHPN xã Các Sơn (thị xã Nghi Sơn); Nguyễn Thị Đằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Khê (Đông Sơn); Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Liên Lộc (Hậu Lộc); Bùi Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Sơn (Thạch Thành)... và còn nhiều cán bộ hội cơ sở luôn được chị em quý mến, nể phục bởi sự nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc, với hội viên.

5 năm qua, các cấp hội đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác hội, công tác xã hội cho 21.582 lượt cán bộ hội (vượt chỉ tiêu). Đến nay, 100% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, chủ tịch hội LHPN cấp huyện; cán bộ chuyên trách cấp huyện và chủ tịch hội LHPN cơ sở đạt chuẩn theo quy định (đạt chỉ tiêu đề ra). Đặc biệt, các cấp hội chủ động tạo nguồn và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp 5.824 đảng viên nữ và đã có 57 cán bộ hội chuyên trách các cấp trưởng thành từ công tác hội được điều động, luân chuyển tham gia các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tăng về số lượng và chất lượng so với nhiệm kỳ trước: cấp xã đạt 22,7% (tăng 4,04%); cấp huyện đạt 18,27% (tăng 2,77%), cấp tỉnh đạt 10,8% (tăng 2,23%). Nữ ĐBQH khóa XV 21,43%; nữ đại biểu HĐND tỉnh đạt 20% (tăng 2,11%), cấp huyện đạt 28,87% (tăng 2,99%), cấp cơ sở đạt 27,29% (tăng 3,42%). Điều đó cho thấy, phụ nữ ngày càng nhận thức đầy đủ và tham gia tích cực, chủ động, hiệu quả vào đời sống chính trị, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị ngày càng tăng và khẳng định được vai trò, vị trí, tiếng nói của giới.

Phụ nữ Thanh Hóa với khát vọng vươn lên

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm công tác phụ nữ, chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ nữ có trình độ cao, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH là nhiệm vụ quan trọng đã được xác định trong Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, hoạt động của các cấp hội phụ nữ đứng trước nhiều thách thức mới, những vấn nạn liên quan đến phụ nữ vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả như: xâm hại phụ nữ; mua bán người, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bị các thế lực phản động kích động, lôi kéo, xúi giục... đang đặt ra cho các cấp hội phụ nữ trong tỉnh những quyết tâm mới. Đó là tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quê hương Bà Triệu anh hùng “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cho biết: “Bám sát yêu cầu thực tiễn cuộc sống, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, phối hợp của chính quyền, đoàn thể, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã ngày càng tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp hội đã hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, chủ động và phối hợp tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Những thành tựu đạt được trong phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, đồng thời khẳng định vị thế của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập”.

Những thành tựu trên là tiền đề quan trọng để các cấp hội LHPN trong tỉnh tiếp tục phát huy và xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng hình ảnh phụ nữ Thanh Hóa đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, đẹp trong tâm thức người dân Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, cuộc vận động và các giải pháp đồng bộ để thực hiện. Trong đó chú trọng thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, đồng thời bám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần đóng góp xứng đáng vào sự phát triển đi lên của tỉnh, sớm trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Phát huy thành quả đạt được và bám sát chỉ đạo của tỉnh, của hội cấp trên, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Các phong trào, hoạt động đều mang bản sắc riêng của hội và không tách rời nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh và phù hợp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, Nhân dân. Trước mắt, trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức hội các cấp tích cực tổ chức nhiều hoạt động chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm hoạt động của tổ chức hội và phong trào của các cấp hội trong điều kiện bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Lê Hà {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]