(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 1-10-2022 đến 21-5-2023, Giám đốc Công an tỉnh sẽ thí điểm phân cấp công tác đăng ký xe mô tô cho Công an 210 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

210 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thanh Hoá sẽ thí điểm phân cấp công tác đăng ký xe mô tô

Từ ngày 1-10-2022 đến 21-5-2023, Giám đốc Công an tỉnh sẽ thí điểm phân cấp công tác đăng ký xe mô tô cho Công an 210 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

210 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thanh Hoá sẽ thí điểm phân cấp công tác đăng ký xe mô tô

Người dân đến làm thủ tục đăng ký xe ô tô, mô tô tại Công an huyện Thọ Xuân

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6-4-2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 28-9-2022 Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành quyết định số 2242/QĐ-CAT-PC08 thí điểm triển khai phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có số lượng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đăng ký mới 3 năm gần đây đạt trên 150 xe/năm.

Theo đó, từ ngày 1-10-2022 đến 21-5-2023, Giám đốc Công an tỉnh sẽ thí điểm phân cấp công tác đăng ký xe, mô tô cho Công an 210 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo).

Danh sách 210 xã, phường, thị trấn thuộc 23 đơn vị Công an cấp huyện.

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Xã, phường, thị trấn

Nội dung

Phân cấp

Tổng số đv phân cấp

1

TX. Bỉm Sơn

P. Ngọc Trạo

ĐK mô tô

1

2

Huyện Vĩnh Lộc

Xã Vĩnh Long

ĐK mô tô

1

3

Huyện Nga Sơn

Xã Nga Phượng

ĐK mô tô

1

4

TP. Sầm Sơn

P. Quảng Châu

P. Quảng Thọ

Xã Quảng Đại

ĐK mô tô

3

5

Huyện Như Xuân

Xã Thượng Ninh

Xã Hóa Quỳ

Xã Thanh Quân

ĐK mô tô

3

6

Huyện Lang Chánh

Xã Tân Phúc

Xã Đồng Lương

Xã Yên Thắng

Xã Giao Thiện

ĐK mô tô

4

7

Huyện Bá Thước

Xã Điền Quang

Xã Ban Công

Xã Điền Trung

Xã Điền Lư

Xã Văn Nho

ĐK mô tô

5

8

Huyện Như Thanh

Xã Yên Thọ

Xã Xuân Khang

Xã Mậu Lâm

Xã Phú Nhuận

Xã Xuân Phúc

ĐK mô tô

8

9

Huyện Cẩm Thủy

Xã Cẩm Tú

Xã Cẩm Ngọc

Xã Cẩm Thành

Xã Cẩm Thạch

Xã Cẩm Long

Xã Cẩm Châu

ĐK mô tô

6

10

Huyện Ngọc Lặc

Xã Vân Am

Xã Minh Tiến

Xã Cao Ngọc

Xã Ngọc Liên

Xã Ngọc Trung

Xã Ngọc Sơn

Xã Mỹ Tân

ĐK mô tô

7

11

Huyện Hà Trung

Xã Hà Bắc

Xã Hà Tiến

Xã Hà Bình

Xã Hà Sơn

Xã Hà Tân

Xã Yến Sơn

Xã Hà Châu

Xã Hà Giang

ĐK mô tô

8

12

TX.Nghi Sơn

P.Mai Lâm

P.Trúc Lâm

P.Bình Minh

P.Hải Lĩnh

Phú Lâm

P.Tĩnh Hải

P.Tân Dân

Phú Sơn

P.Ninh Hải

P.Hải Ninh

ĐK mô tô

10

13

Huyện Hậu Lộc

Xã Lộc Sơn

Xã Hải Lộc

Xã Đa Lộc

Xã Cầu Lộc

Xã Thành Lộc

Xã Triệu Lộc

Xã Xuân Lộc

Xã Phú Lộc

Xã Thuần Lộc

ĐK mô tô

9

14

Huyện Thường Xuân

Xã Luận Thành

Xã Vạn Xuân

Xã Xuân Cao

Xã Yên Nhân

Xã Luận Khê

Xã Thọ Thanh

Xã Xuân Dương

Xã Xuân Thắng

Xã Tân Thành

Xã Xuân Lộc

ĐK mô tô

10

15

Huyện Thọ Xuân

Xã Xuân Lập

Xã Xuân Bái

Xã Bắc Lương

Xã Nam Giang

Xã Phú Xuân

Xã Thuận Minh

Xã Xuân Hòa

Xã Xuân Hưng

Xã Quảng Phú

Xã Thọ Hải

Xã Thọ Lộc

ĐK mô tô

11

16

Huyện Đông Sơn

Xã Đông Khê

Xã Đông Thanh

Xã Đông Tiến

Xã Đông Ninh

Xã Đông Hoàng

Xã Đông Yên

Xã Đông Hòa

Xã Đông Văn

Xã Đông Nam

Xã Đông Thịnh

Xã Đông Quang

ĐK mô tô

11

17

Huyện Thạch Thành

Xã Thành Tân

Xã Thạch Cẩm

Xã Thạch Quảng

Xã Thành Trực

Xã Thành Long

Xã Thạch Bình

Xã Thành Tâm

Xã Thạch Sơn

Xã Thành Thọ

Xã Thành Vinh

Xã Thành Mỹ

Xã Thành Công

ĐK mô tô

12

18

Huyện Quảng Xương

Xã Quảng Nhân

Xã Quảng Lộc

Xã Quảng Khê

Xã Quảng Yên

Xã Quảng Hòa

Xã Quảng Đức

Xã Quảng Bình

Xã Quảng Ngọc

Xã Quảng Định

Xã Quảng Ninh

Xã Quảng Phúc

Xã Quảng Chính

Xã Quảng Giao

Xã Quảng Hợp

ĐK mô tô

14

19

Huyện Thiệu Hóa

Xã Thiệu Công

Xã Thiệu Hòa

Xã Thiệu Giang

Xã Thiệu Long

Xã Thiệu Hợp

Xã Thiệu Nguyên

Xã Thiệu Ngọc

Xã Thiệu Tiến

Xã Thiệu Toán

Xã Thiệu Vũ

Xã Thiệu Trung

Xã Thiệu Quang

Xã Thiệu Viên

Xã Thiệu Thành

Xã Tân Châu

ĐK mô tô

15

20

Huyện Nông Cống

Xã Yên Mỹ

Xã Tượng Sơn

Xã Vạn Hòa

Xã Tế Thắng

Xã Minh Nghĩa

Xã Trung Chính

Xã Tế Lợi

Xã Thăng Thọ

Xã Minh Khôi

Xã Tân Phúc

Xã Vạn Thiện

Xã Trường Giang

Xã Hoàng Giang

Xã Tượng Lĩnh

Xã Tượng Văn

Xã Tân Khang

ĐK mô tô

16

21

Huyện Yên Định

Xã Định Tiến

Xã Yên Trường

Xã Định Liên

Xã Định Bình

Xã Định Thành

Xã Định Hưng

Xã Yên Phú

Xã Định Tân

TT. Yên Lâm

Xã Yên Trung

Xã Yên Thịnh

Xã Yên Thọ

Xã Yên Phong

Xã Yên Thái

Xã Yên Hùng

Xã Định Hải

Xã Yên Lạc

ĐK mô tô

17

22

Huyện Hoằng Hóa

Xã Hoằng Quỳ

Xã Hoằng Tiến

Xã Hoằng Ngọc

Xã Hoằng Phong

Xã Hoằng Thắng

Xã Hoằng Lưu

Xã Hoằng Trinh

Xã Hoằng Thịnh

Xã Hoằng Tân

Xã Hoằng Hợp

Xã Hoằng Lộc

Xã Hoằng Cát

Xã Hoằng Kim

Xã Hoằng Xuân

Xã Hoằng Đông

Xã Hoằng Đạo

Xã Hoằng Thành

Xã Hoằng Sơn

Xã Hoằng Đức

Xã Hoằng Trạch

ĐK mô tô

20

23

Huyện Triệu Sơn

Xã Dân Lực

Xã Hợp Thắng

Xã Thọ Ngọc

Xã Khuyến Nông

Xã Đồng Lợi

Xã Nông Trường

Xã An Nông

Xã Triệu Thành

Xã Thọ Dân

Xã Thọ Tân

Xã Thọ Tiến

Xã Tiến Nông

Xã Thọ Sơn

Xã Đồng Thắng

Xã Thọ Thế

Xã Thọ Cường

Xã Hợp Lý

Xã Minh Sơn

Xã Xuân Thọ

Xã Xuân Thịnh

Xã Thọ Vực

ĐK mô tô

21

Công an các đơn vị được thí điểm phân cấp thực hiện: Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện (sau đây gọi là xe mô tô) cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Công an cấp xã đã được phân cấp công tác đăng ký theo Quyết định số 1176/QĐ-CAT-PC08, ngày 18-5-2022 của Giám đốc Công an tỉnh thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại cấp xã chưa được phân cấp đăng ký xe trong cùng huyện, thị xã, thành phố.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo để các tổ chức, cá nhân trong tỉnh khi làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ biết, thực hiện.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]