(Baothanhhoa.vn) - Thị ủy Bỉm Sơn đã và đang tập trung lãnh đạo phát triển cơ sở đảng, đảng viên trong các xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; trong đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Thị xã Bỉm Sơn chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Thị ủy Bỉm Sơn đã và đang tập trung lãnh đạo phát triển cơ sở đảng, đảng viên trong các xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; trong đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Thị xã Bỉm Sơn chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệpNhà máy may xuất khẩu Sơn Hà (Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa) nỗ lực tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên.

Thị ủy Bỉm Sơn khảo sát thực tế những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chủ doanh nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên; củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể. Đi đôi với đó, Thị ủy chỉ đạo Trung tâm Chính trị thị xã bố trí thời gian hợp lý để mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đối với quần chúng ưu tú tại các xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới, như về chất lượng, số lượng và độ tuổi... và việc kết nạp đảng viên được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định của Trung ương. Thị ủy Bỉm Sơn cũng đã phát huy tốt vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng. Các cấp ủy đã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đề ra những giải pháp cụ thể, trong đó, chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị và khuyến khích quần chúng tự giác rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên...

Theo báo cáo của Thị ủy Bỉm Sơn, hiện trên địa bàn có 35 tổ chức đảng các xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Thị ủy; năm 2022, kết nạp được 106 đảng viên mới. Hầu hết đảng viên mới được kết nạp phát huy vai trò, tính tiền phong gương mẫu, đi đầu ở các mặt công tác của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Những tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm sơn đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thị ủy tập trung rà soát nguồn phát triển đảng viên. Kết quả đến ngày 20-2-2023, trên địa bàn có 7 đảng bộ xã, phường, với 98 chi bộ trực thuộc và 3.431 đảng viên; qua rà soát, có 277 nguồn cảm tình Đảng, trong đó, có 96 nguồn đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đối với 14 đảng bộ, chi bộ doanh nghiệp và 491 đảng viên, qua rà soát có 744 nguồn cảm tình Đảng, trong đó có 53 nguồn đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Có 11 đảng bộ, chi bộ khối hành chính sự nghiệp và 484 đảng viên, qua rà soát nguồn quần chúng là 116, trong đó có 33 nguồn đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các đảng bộ Trường THPT Bỉm Sơn, Trường THPT Lê Hồng Phong và chi bộ Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn với 114 đảng viên và 100% là giáo viên, qua rà soát, đối với giáo viên có 38 nguồn, trong đó có 10 quần chúng đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đối với học sinh, có 111 học sinh đã đưa vào danh sách cảm tình Đảng, 68 học sinh đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng... 2 tháng đầu năm 2023 kết nạp được 32 đảng viên mới.

Ông Lê Văn Thuyết, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, cho biết: Doanh nghiệp hiện có các tổ chức là Đảng bộ Công ty Tiên Sơn trực thuộc Thị ủy Bỉm Sơn, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, công đoàn; các tổ chức hoạt động tốt góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện công ty đã ký kết các hợp đồng xuất khẩu may mặc và bảo đảm việc làm cho 900 lao động đến hết tháng 6-2023 và năm 2022 thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Đảng bộ công ty có 3 chi bộ trực thuộc, với 64 đảng viên, năm 2022 kết nạp được 6 đảng viên mới (kế hoạch Thị ủy Bỉm Sơn giao kết nạp 10 đảng viên mới) và hiện đảng bộ đã cử 15 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong thời gian các quần chúng học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, doanh nghiệp chi trả tiền lương theo bậc lương của từng cá nhân. Tuy nhiên, thực tế công tác phát triển đảng viên ở doanh nghiệp cho thấy, việc phát hiện quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng không khó, nhưng việc vận động những người này đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để xem xét, kết nạp đảng là khá khó khăn...

Đại diện Ban Tổ chức Thị ủy Bỉm Sơn cũng cho biết, thực tế công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên còn hạn chế, nhất là kết nạp đảng viên mới trong học sinh. Công tác tạo nguồn kết nạp Đảng thiếu chặt chẽ, chưa có kế hoạch lâu dài nên chất lượng đảng viên mới kết nạp chưa cao. Công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp chưa tương xứng với quy mô tổ chức và số lao động trong các doanh nghiệp. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới ở khu dân cư gặp không ít khó khăn, có chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên nào.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bỉm Sơn, cho biết: Thị ủy đang tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc bám sát kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023 của Ban Thường vụ Thị ủy để xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực. Đồng thời, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhất quán quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên. Từ đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong nội dung sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, chi bộ phải đưa nội dung kết nạp đảng viên để bàn bạc, thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Kế hoạch kết nạp đảng viên cần hướng sát đối tượng, cụ thể về thời gian, có phân công phụ trách và báo cáo rút kinh nghiệm trong mỗi kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Thị ủy tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn kịp thời những sai sót để thực hiện công tác kết nạp đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng xem xét từng đối tượng cụ thể để đưa vào quy hoạch; đồng thời, hàng năm, hàng tháng, hàng quý và trong các kỳ sinh hoạt chi bộ cần có điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho đúng với thực trạng của từng tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục rà soát nguồn hiện có và tạo nguồn mới để quy hoạch, chọn lựa kết nạp vào Đảng ở địa phương, đơn vị mình. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cần quan tâm đối tượng là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, cán bộ nữ, trẻ, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, công nhân trong các doanh nghiệp. Đồng thời, quan tâm hướng nghiệp, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng là học sinh trong các trường THPT, trung cấp nghề để tạo nguồn phát triển Đảng... Các cấp ủy, tổ chức đảng có kế hoạch định kỳ làm việc với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội động viên đoàn viên, hội viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đổi mới phương thức hoạt động, duy trì các phong trào, tạo ra các phương thức hoạt động mới phù hợp... Từ đó phát hiện, xây dựng những nhân tố tích cực để giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng, tự nguyện rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng, xem xét kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, chính vì vậy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng là hết sức quan trọng.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]