(Baothanhhoa.vn) - Ngay cổng chính tại tòa nhà trụ sở Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là ban) tại phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn đã được gắn dòng chữ lớn: “Cơ quan hành chính phục vụ”. Nội dung đó đã hàm chứa quan điểm của lãnh đạo đơn vị những năm gần đây trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, mọi hoạt động của ban phải xuất phát từ tinh thần đồng hành, giúp đỡ, phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư cũng như sản xuất, kinh doanh. Đơn vị cũng có quy chế riêng, sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, cố tình gây khó dễ cho doanh nghiệp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính vì doanh nghiệp

Ngay cổng chính tại tòa nhà trụ sở Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là ban) tại phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn đã được gắn dòng chữ lớn: “Cơ quan hành chính phục vụ”. Nội dung đó đã hàm chứa quan điểm của lãnh đạo đơn vị những năm gần đây trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, mọi hoạt động của ban phải xuất phát từ tinh thần đồng hành, giúp đỡ, phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư cũng như sản xuất, kinh doanh. Đơn vị cũng có quy chế riêng, sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, cố tình gây khó dễ cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính vì doanh nghiệpNăm 2020, có 12 dự án mới triển khai xây dựng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Công tác cải cách hành chính được ban thực hiện quyết liệt, triển khai có hiệu quả trong những năm gần đây. Cơ chế giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) “một cửa tại chỗ” bám sát thực tiêu chí “4 tăng, 2 giảm và 3 không”. Cụ thể: “4 tăng” gồm: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng tính công khai minh bạch; tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng sự hài lòng của tổ chức, công dân. “2 giảm”, gồm: Giảm thời gian giải quyết TTHC; giảm chi phí thực hiện TTHC. “3 không”, gồm: Không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn.

Ban đã xây dựng quy trình nội bộ đối với 61 TTHC; rà soát và đưa vào thực hiện tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với 32/57 TTHC, tỷ lệ nộp hồ sơ đạt 95%. Theo số liệu thống kê từ ban, năm 2020, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận 897 hồ sơ giải quyết TTHC, 100% hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hạn. Cùng thời điểm, ban cũng tiếp nhận và xử lý 5.866 văn bản đến, ban hành 3.866 văn bản đi đúng quy định của pháp luật. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao, nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị được thực hiện thường xuyên, quyết liệt.

Hiện các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến làm các TTHC đều được giải quyết tại bộ phận một cửa như mô hình thu nhỏ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa. Với nhiều dự án đầu tư mới, lãnh đạo ban còn chủ động tiếp xúc, gặp gỡ để tiếp nhận những kiến nghị, chỉ đạo giải quyết ngay những TTHC còn vướng mắc hoặc cần phải triển khai ngay để các khâu dự án đúng tiến độ.

Trong năm qua, ban còn tổ chức làm việc, trao đổi thông tin với 9 đoàn nhà đầu tư nước ngoài và hàng chục nhà đầu tư trong nước để kêu gọi đầu tư. Đơn vị đã giải quyết nhanh nhiều thủ tục để hàng chục dự án lớn kịp thời có danh sách được tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020 vào tháng 6–2020. Theo đó, ban đã tham mưu cho UBND tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư cho 18 dự án, nhà đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 11,8 tỷ USD.

Từ kết quả của quá trình cải cách và đơn giản hóa TTHC, năm 2020 ban cấp mới quyết định đầu tư cho 25 dự án; trong đó, có 22 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.431 tỷ đồng và 3 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư 150 triệu USD. Cụ thể, cấp mới 12 dự án đầu tư trong nước vào Khu Kinh tế Nghi Sơn, với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.368 tỷ đồng; cấp mới 10 dự án vào các khu công nghiệp của tỉnh (bao gồm 7 dự án đầu tư trong nước và 3 dự án đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đăng ký đầu tư 63 tỷ đồng và 150 triệu USD. Cùng với đó, ban còn giúp nhiều chủ đầu tư trong giải quyết TTHC để điều chỉnh quy mô 91 lượt dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm là 1.778,31 tỷ đồng và 50,51 triệu USD. Đồng thời, tham mưu thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động 10 dự án, với tổng vốn đăng ký là 310,38 tỷ đồng.

Gần đây, ban đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kéo dài thời gian hỗ trợ cho các hãng tàu mở tuyến container quốc tế qua Cảng Nghi Sơn theo Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 4-4-2019 của HĐND tỉnh đến hết ngày 31-12-2021. Ban cũng tham mưu để UBND tỉnh trình HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn. Các khâu thủ tục để hỗ trợ hãng tàu được ban phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan của tỉnh thực hiện đơn giản, khích lệ được hãng tàu quốc tế đến bốc xếp hàng hóa qua Cảng Nghi Sơn.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng được ban coi là một phần trong cải cách hành chính, giúp bộ máy hoạt động “trơn tru” hơn trong giải quyết công việc. Theo đó, trong năm qua, ban đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 4 trưởng, phó trưởng phòng, điều động và bổ nhiệm 3 công chức giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng; điều động 6 công chức, viên chức, hợp đồng lao động giữa các phòng chuyên môn, đơn vị để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức triển khai các lớp đào tạo đạo đức công vụ, văn hóa công sở, mở lớp tiếng Nhật cơ bản cho nhiều cán bộ, công chức nhằm hướng đến mời gọi nhiều nhà đầu tư từ xứ Mặt trời mọc đến với Thanh Hóa.

Đến cuối năm, các khâu thực hiện nhiệm vụ, từng cán bộ, công chức, người lao động đều được đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Qua đó, ban đã đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động với 37 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 85 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ và 2 cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được lãnh đạo ban tôn vinh, khen thưởng để khích lệ động viên. Đó chính là thước đo, yêu cầu từng cá nhân phải nỗ lực phấn đấu vì nhiệm vụ chung là đồng hành, giúp đỡ nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Hiện nay, tại 8 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Khu Kinh tế Nghi Sơn đã có 630 dự án đầu tư, trong đó có 570 dự án đầu tư trong nước và 60 dự án đầu tư FDI. Năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự đồng hành hỗ trợ của tỉnh, ban nên tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn được duy trì khá tốt. Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại của các doanh nghiệp trên địa bàn ban quản lý này đã đạt gần 207.285 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 16.465 tỷ đồng... Những thành công nói trên có được nhờ nhiều yếu tố, song không thể không kể đến việc đơn giản hóa các TTHC của ban để thu hút đầu tư, giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong đầu tư mới, mở rộng sản xuất cũng như toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh.

Bài và ảnh: Lê Đồng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]