(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 28/1/2022 đến 16 giờ, ngày 29/1/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 732 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 29-1, Thanh Hóa ghi nhận 732 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 28/1/2022 đến 16 giờ, ngày 29/1/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 732 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 29-1, Thanh Hóa ghi nhận 732 bệnh nhân mắc COVID-19

Cụ thể, 169 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm:

Huyện Yên Định 14 (TT Quán Lào 2, Định Tăng 3, Định Hưng 1, Định Long 3, Định Công 1, Định Tiến 1, Yên Tâm 1, Yên Thái 1, Yên Lạc 1);

Huyện Thiệu Hóa 21 (Thị trấn Thiệu Hoá 1,Thiệu Viên 3, Thiệu Ngọc 4, Thiệu Tiến 2, Minh Tâm 3, Thiệu Vũ 1, Thiệu Long 1, Thiệu Chính 1, Thiệu Giang 1, Thiệu Vận 2, Thiệu Thịnh 1, Thiệu Duy 1, Thiệu Công 1);

Huyện Vĩnh Lộc 12 (Vĩnh Phúc 2, Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hùng 3, Vĩnh Thịnh 1, Thị trấn Vĩnh Lộc 1, Minh Tân 3, Vĩnh An 1);

Huyện Cẩm Thủy 1 (TT Phong Sơn);

Huyện Thọ Xuân 8 (Sao Vàng 2, Xuân Tín 1, Thọ Lâm 2, Xuân Lai 2, Thọ Diên 1);

TP Thanh Hóa 12 (Điện Biên 1, Đông Hải 1, Quảng Cát 2, Đông Thọ 1, Đông Vinh 1, Nam Ngạn 1, Quảng Hưng 1, Phú Sơn 1, Ba Đình 1, Tân Sơn 1, Trường Thi 1);

Huyện Triệu Sơn 11 (Đồng Thắng 3, Thị Trấn Triệu Sơn 7, Vân Sơn 1);

TP Sầm Sơn 17 (Quảng Cư 1, Quảng Thọ 2, Quảng Minh 2, Quảng tiến 1, Trường Sơn 6, Quảng Đại 1, Bắc Sơn 4);

Thị xã Nghi Sơn 2 (Trường Lâm 1, Hải Bình 1);

Huyện Nông Cống 1 (Vạn Hòa);

Thị xã Bỉm Sơn 15 (Lam Sơn 3, Ngọc Trạo 4, Phú Sơn 8);

Huyện Hoằng Hóa 43 (Hoằng Trinh 2, Hoằng Phượng 3, Hoằng Sơn 3, Hoằng Trung 4, Hoằng Cát 6, Hoằng Thịnh 1, Hoằng Thắng 1, Hoằng Phụ 5, Hoằng Quỳ 1, Hoằng Thái 2, Hoằng Yến 1, Hoằng Phong 1, Hoằng Hải 1, Hoằng Đức 1, Hoằng Tiến 1, Hoằng Kim 1, Bút Sơn 5, Hoằng Đồng 1, Hoằng Thanh 1, Hoằng Thành 2);

Huyện Thạch Thành 11 (Thành Vinh 1, Thành Minh 1, Vân Du 3, Ngọc Trạo 1, Thạch Bình 1, Thạch Quảng 1, Thạch Tượng 1, Thạch Đồng 2).

258 bệnh nhân ghi nhận qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm:Huyện Quảng Xương 25 (Quảng Phúc 2, Quảng Chính 3, Quảng Hòa 2, Thị trấn Tân Phong 5, Quảng Thái 1, Quảng Ninh 1, Quảng Khê 1, Quảng Lưu 2, Quảng Đức 1, Tiên Trang 1, Quảng Long 2, Quảng Trạch 1, Quảng Định 1, Quảng Hợp 1, Quảng Bình 1); huyện Cẩm Thủy 7 (Cẩm Giang 1, Cẩm Vân 3, Cẩm Tân 3); huyện Yên Định 12 (Yên Trường 1, Yên Trung 3, Định Hưng 1, Quý Lộc 7); huyện Quan Hóa 21 (Phú Nghiêm 1, Phú Lệ 2, Hồi Xuân 4, Nam Xuân 1, Thiên Phủ 1, Hiền Kiệt 4, Thành Sơn 4, Phú Xuân 3, Người tỉnh khác lưu trú 1); huyện Hậu Lộc 30 (Phong Lộc 4, Đa Lộc 2, Triệu Lộc 7, Ngư Lộc 7, Minh Lộc 2, Đại Lộc 2, Cầu Lộc 3, Hoa Lộc 1, Lộc Sơn 1, Liên Lộc 1); huyện Thọ Xuân 23 (Sao Vàng 1, Xuân Hồng 2, Phú Xuân 5, Xuân Phong 1, Thọ Diên 1, Xuân Hòa 1, Xuân Thiên 1, Thọ Lâm 11); huyện Thường Xuân 7 (Vạn Xuân 1, Luận Khê 1, Xuân Thắng 5); huyện Hà Trung 36 (Hà Hải 3, Hà Châu 1, Hà Bắc 1, Hà Vinh 2, Yên Dương 5, Hà Tiến 5, Hà Ngọc 1, Yến Sơn 2, Thị trấn Hà Trung 6, Hà Thái 1, Hà Long 1, Hà Đông 1, Hà Giang 1, Hà Hải 1, Hà Sơn 2, Hà Bình 1, Hà Đông 1); huyện Lang Chánh 11 (Tân Phúc 3, Thị trấn Lang Chánh 2, Đồng Lương 2, Tam Văn 1, Giao Thiện 1, Giao An 1, Trí Nang 1); thị xã Nghi Sơn 21 (Mai Lâm 1, Hải Ninh 1, Hải Thanh 2, Tĩnh Hải 1, Nghi Sơn 2, Xuân Lâm 2, Tân Dân 1, Các Sơn 1, Hải Hòa 1, Hải Châu 1, Hải Bình 1, Hải Thượng 1, Ngọc Lĩnh 2, Hải Nhân 2, Thanh Sơn 1, Trường Lâm 1);huyện Nông Cống 3 (Thị trấn Nông Cống 1, Vạn Thắng 2);huyện Đông Sơn 11 (Đông Văn 3, Đông Thanh 1, Đông Khê 1, Rừng Thông 1, Đông Hòa 1, Đông Phú 1, Đông Nam 3);huyện Hoằng Hóa 4 (Hoằng Quỳ 3, Bút Sơn 1); TP Thanh Hóa 1 (Đông Hải); huyện Như Xuân 4 (Hóa Qùy 1, Yên Cát 1, Thanh Lâm 1, Thanh Xuân 1); huyện Nga Sơn 15 (Ba Đình 1, Thị Trấn 3, Nga Thái 1, Nga Thanh 1, Nga Thủy 2, Nga Thành 3, Nga Thạch 3, Nga Tiến 1); huyện Ngọc Lặc 18 (Thị Trấn Ngọc Lặc 1, Cao Ngọc 16, Phùng Minh 1); huyện Quan Sơn 1 (Trung Hạ); Bá Thước 8 (Điền Quang 5, Thiết Kế 3);.

305 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: TP Thanh Hóa 113 (Trường Thi 6, Đông Hải 8, Ngọc Trạo 3, Quảng Đông 8, Quảng Thành 2, Tào Xuyên 7, Đông Vệ 8, Thiệu Khánh 4, Điện Biên 2, An Hưng 8, Ba Đình 4, Đông Thọ 13, Đông Hương 6, Quảng Thắng 2, Long Anh 2, Quảng Phú 1, Thiệu Dương 5, Quảng Cát 1, Hàm Rồng 1, Quảng Hưng 2, Đông Tân 2, Phú Sơn 4, Thiệu Dương 2, Đông Cương 1, Tân Sơn 4, Đông Sơn 2, Hoằng Quang 1, Quảng Tâm 3, Lam Sơn 1); huyện Quảng Xương 4 (Thị trấn Tân Phong 2, Quảng Định 1, Quảng Ngọc 1); huyện Cẩm Thủy 2 (Cẩm Châu 1, Cẩm Văn 1); huyện Mường Lát 5 (Tam Chung 1, Pù Nhi 1, Mường Chanh 2, Mường Lý 1); Vĩnh Lộc 1 (Vĩnh An 1); huyện Triệu Sơn 27 (Dân Lý 2, Thọ Cường 1, Dân Quyền 2, Triệu Thành 3, Thọ Tiến 1, Hợp Lý 2, Hợp Thành 1, Thọ Sơn 3, Xuân Thọ 1, Đồng Thắng 1, Thị Trấn Triệu Sơn 3, Thị Trấn Nưa 1, Thọ Thế 1, Nông Trường 2, Đồng Lợi 1, Minh Sơn 1, Dân Lực 1); TP Sầm Sơn 13 (Quảng Hùng 1, Trung Sơn 2, Quảng Thọ 2, Quảng Châu 2, Quảng Đại 1, Quảng Tiến 2, Quảng Minh 3); thị xã Nghi Sơn 25 (Thanh Sơn 4, Hải Ninh 1, Mai Lâm 6, Trường Lâm 2, Hải Nhân 2, Hải Thanh 1, Tân Dân 1, Trúc Lâm 2, Ninh Hải 1, Tân Trường 1, Hải Bình 2, Hải Thượng 2); huyện Nông Cống 19 (Tượng Văn 1, Thăng Long 11, Tân Khang 1, Công Chính 1, Thị trấn Nông Cống 1, Tế Lợi 1, Thăng Thọ 1, Trường Giang 1, Yên Mỹ 1); huyện Hoằng Hóa 21 (Hoằng Phượng 2, Hoằng Thắng 1, Hoằng Hà 1, Hoằng Giang 2, Hoằng Đạo 3, Hoằng Quỳ 2, Hoằng Thái 3, Hoằng Lộc 2, Hoằng Hải 3, Hoằng Hợp 1, Hoằng Châu 1); huyện Nga Sơn 4 (Nga Hải 1, Nga Trường 1, Nga văn 1, Nga Thành 1); huyện Thạch Thành 21 (Thành Minh 2, Thành Long 3, Thành Vinh 2, Thành Tâm 2, Thành An 3, Vân Du 1, Thành Tân 3, Thạch Cẩm 1, Thạch Tượng 4); huyện Ngọc Lặc 23 (Kiên Thọ 2, Mỹ Tân 3, Quang Trung 2, Thúy Sơn 1, Cao Ngọc 3, Vân Am 1, Thạch Lập 2, Nguyệt Ấn 4, Phùng Giáo 2, Ngọc Sơn 3); huyện Quan Sơn 22 (Xuân Thủy 1, Trung Xuân 17, Trung Hạ 1, Tam Thanh 1, Tam Lư 2); Bá Thước 5 (Điền Quang 1, Thiết Kế 3, Điền Thượng 1);

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 20.131 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 13.663 người điều trị khỏi được ra viện; 25 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.509.148 liều vắc xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai 22 đợt tiêm với kết quả cụ thể như sau: 2.382.300/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,5%; 2.338.436/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 97,7%; 282.329/285.226 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,0%; 274.861/285.226 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 96,3%; 243.082 người tiêm mũi bổ sung và 79.715 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]