(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 20-1 đến 16 giờ, ngày 21-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 528 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 21-1, Thanh Hóa ghi nhận 528 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 20-1 đến 16 giờ, ngày 21-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 528 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 21-1, Thanh Hóa ghi nhận 528 bệnh nhân mắc COVID-19

Cụ thể, 340 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng và qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm:

Thị xã Nghi Sơn 81 (Nguyên Bình 6, Nghi Sơn 7, Hải Bình 5, Tân Dân 2, Hải Thanh 5, Hải Ninh 9, Các Sơn 2, Bình Minh 2, Phú Lâm 2, Anh Sơn 1, Tượng Sơn 1, Hải Nhân 2, Tĩnh Hải 1, Thanh Sơn 1, Mai Lâm 4, Hải Hòa 7, Hải Thượng 4, Hải Hà 8, Trường Lâm 2, Tân Trường 1, Xuân Lâm 1, Trúc Lâm 1, Ninh Hải 1, Tùng Lâm 1, Ngườì tỉnh khác lưu trú 5).

Huyện Bá Thước 2 (Điền Hạ 1, Thành Lâm 1).

Huyện Như Thanh 8 (Mậu Lâm 1, Thị trấn Bến Sung 1, Cán Khê 1, Xuân Khang 1, Phú Nhuận 4).

Huyện Hậu Lộc 24 (Thành Lộc 3, Ngư Lộc 1, Tiến Lộc 3, Triệu Lộc 4, Hưng Lộc 1, Quang Lộc 1, Phong Lộc 2, Minh Lộc 2, Đại Lộc 1, Hải Lộc 1, Hoa Lộc 1, Lộc Sơn 1, Hòa Lộc 2, Tuy Lộc 1).

Huyện Hà Trung 27 (Yến Sơn 1, Hà Tiến 2, Hà Hải 1, Hà Châu 2, Yên Dương 3, Hà Bình 2, Đồng Lộc 1, Hà Vinh 1, Hà Sơn 1, Hà Lĩnh 4, Thị trấn 2, Lĩnh Toại 2, Hà Sơn 2, Hà Tân 1, Hoạt Giang 1, Hà Long 1).

Huyện Quảng Xương 15 (Quảng Ngọc 4, Quảng Bình 1, Quảng Giao 2, Quảng Trường 1, Quảng Phúc 1, TT Tân Phong 1, Quảng Ninh 3, Quảng Trạch 1, Quảng Long 1).

Huyện Lang Chánh 6 (Đồng Lương 4, Thị Trấn 1, Đa Thiện 1).

Huyện Thường Xuân 12 (Xuân Cao 1, Thị Trấn 2, Xuân Lộc 1, Xuân Lẹ 1, Vạn Xuân 4, Lương Sơn 1, Luận Khê 1, Luận Thành 1).

Huyện Ngọc Lặc 6 (Thị trấn Ngọc Lặc 4, Ngọc Sơn 2).

Huyện Yên Định 38 (Yên Ninh 4, Định Bình 3, Yên Lạc 2, Định Công 1, Định Hưng 2, Định Long 2, Định Tiến 3, Yên Phong 2, Yên Thọ 1, TT Quán Lào 5, Yên Lâm 1, Yên Trường 1, Định Hải 6, Yên Tâm 1, Định Thành 2, Yên Trung 1, Định Hòa 1).

Huyện Thiệu Hóa 13 (Thiệu Giang 2, TT Thiệu Hóa 2, Thiệu Duy 2, Thiệu Nguyên 1, Thiệu Phúc 1, Thiệu Thành 1, Thiệu Công 1, Thiệu Long 1, Minh Tâm 1, Thiệu Tiến 1).

Huyện Thọ Xuân 14 (Xuân Minh 1, Trường Xuân 3, TT Thọ Xuân 1, Bắc Lương 3, Thọ Lâm 1, Xuân Thiên 3, Xuân Trường 1, Phú Xuân 1).

Huyện Vĩnh Lộc 8 (Minh Tân 1, Vĩnh Hòa 2, Vĩnh Hùng 1, Ninh Khang 1, Vĩnh Long 1, Vĩnh Yên 1, Vĩnh Hoà 1).

Huyện Nga Sơn 10 (Nga Hải 3, Nga Phượng 1, Nga Thạch 2, Nga Thắng 1, Ba Đình 1, Nga An 1, Thị trấn Nga Sơn 1).

Huyện Thạch Thành 5 (Thành Tâm 1, Thạch Cẩm 1, Ngọc Trạo 1, Thành Long 1, Thạch Bình 1).

Huyện Đông Sơn 6 (Đông Thanh 2, Đông Hoàng 1, Đông Quang 1, Đông Phú 1, Đông Hòa 1).

Huyện Nông Cống 23 (Thăng Long 10, Minh Nghĩa 1, Thăng Bình 1, Công Liêm 1, Vạn Thiện 2, Trường Trung 4, Trung Thành 1, Hoàng Sơn 1, Thăng Thọ 2).

Huyện Quan Sơn 3 (Trung Hạ 1, Trung Thượng 1, Na Mèo 1).

Thị xã Bỉm Sơn 14 (Bắc Sơn 3, Lam Sơn 7, Quang Trung 1, Ngọc Trạo 1, Ba Đình 1, Phú Sơn 1).

Huyện Quan Hóa 10 (Phú Thanh 1, Phú Sơn 1, Phú Xuân 4, Trung Thành 1, Trung Sơn 1, Nam Tiến 1, Hiền Chung 1).

TP Sầm Sơn 4 (Trung Sơn 3, Trường Sơn 1).

Huyện Hoằng Hóa 6 (Hoằng Thành 1, Hoằng Đạt 1, Hoằng Phú 2, Hoằng Phượng 1, Hoằng Trung 1).

TP Thanh Hóa 5 (Lam Sơn 1, Đông Sơn 1, Đông Hương 1, Quảng Thắng 1, Nam Ngạn 1).

188 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: TP Thanh Hóa 81 (Đông Thọ 7, Quảng Đông 2, Hàm Rồng 3, Quảng Thịnh 2, Nam Ngạn 12, Đông Vệ 8, Phú Sơn 3, Tân Sơn 4, Đông Sơn 3, Lam Sơn 1, Quảng Thắng 1, Quảng Thành 6, Đông Hương 1, Ngọc Trạo 1, Đông Cương 6, Điện Biên 6, Trường Thi 2, Tào Xuyên 2, Quảng Hưng 2, Đông Hải 7, Ba Đình 2); huyện Mường Lát 11 (Pù Nhi 6, Trung Lý 1, Nhi Sơn 1, Mường Lý 3); huyện Thường Xuân 2 (Thị Trấn 2); huyện Ngọc Lặc 6 (Vân Am 2, Thị trấn Ngọc Lặc 1, Minh Sơn 1, Minh Tiến 2); huyện Nga Sơn 10 (Nga Tiến 3, Nga Thạch 2, Nga Vịnh 1, Nga Văn 2, Nga Phú 2); huyện Thiệu Hóa 11 (Thiệu Long 1, Thiệu Phú 5, Tân Châu 3, Thiệu Duy 1, Thiệu Thịnh 1); huyện Thạch Thành 10 (Thạch Bình 2, Thành Minh 2, Thành An 1, Thạch Đồng 1, Thành Tiến 1, Thành Yên 2, Thành Long 1); huyện Triệu Sơn 11 (Hợp Thắng 1, Thọ Sơn 4, Bình Sơn 3, Thọ Cường 1, Khuyến Nông 1, Dân Lý 1); huyện Nông Cống 17 (Thăng Long 4, Công Liêm 1, Trung Chính 6, Tượng Sơn 2, Tế Nông 1, Trường Sơn 1, Thị Trấn 1, Thăng Bình 1); huyện Nông Cống 2 (Tượng văn 1, Thị Trấn 1); Thọ Xuân 1 (Ngườì tỉnh khác lưu trú 1); thị xã Nghi Sơn 1 (Tân Dân); TP Sầm Sơn 6 (Quảng Tiến 2, Trung Sơn 1, Quảng Châu 2, Trường Sơn 1); huyện Hoằng Hóa 6 (Hoằng Quý 4, Hoằng Kim 1, Hoằng Phú 1); huyện Vĩnh Lộc 7 (Minh Tân 2, Vĩnh Yên 5); Bá Thước 3 (Thành Lâm 3); huyện Như Xuân 3 (Bãi Trành 1, Thanh Lâm 2).

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 15.296 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 11.082 người điều trị khỏi được ra viện; 20 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.506.808 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,58%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 97,2%; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,5%; trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 85,12%. 169.867 người tiêm mũi bổ sung và 38.811 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]