(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lôi kéo, đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia và các nước, Công an huyện Thọ Xuân đã triển khai nhiều biện pháp công tác, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, không để bị đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh sang Campuchia và các nước lao động trái phép.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDucO6UVJQTUzhu4TDuXvhu45M4buE4bur4bu3TOG7q0ZTV+G6vkzhu6tnRsOT4burw7JT4bqyTOG7q+G6qkbDmeG7q0Phu5BM4buE4bur4bueRk9M4buE4burTOG7hMav4bu34burRk3DgVLhu6tD4buQTOG7hOG7q0rhu45H4burxKjEkE3hu6tD4bum4bu34burTOG7hOG7psagR+G7q1ZT4bq0UuG7q+G6qsOATEbhu6tSUOG7uUfhu6vhu55GxJDhu57hu6tR4bu3TOG7hOG7q3vhu7dL4bueU+G6qkZH4bu3w7ovUVJQTUzhu4TDucO6L0bhu63DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueYUThu7dC4bupw7lnRuG7qOG6quG7q0ZH4bq+TOG7q+G6seG6vOG7q0ZNw4HhuqpG4bur4bqqw5nhu7fhu6s5R+G7uUvhu6tDw5Xhuqrhu6t74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tSw4xMRuG7q+G7rMOK4bur4busR+G6vuG6quG7q+G7nkZPTOG7hOG7q0zhu4TGr+G7t3Hhu6tD4bq0U+G7q1JQ4bu3TEZx4burTOG7hOG6okzhu6vhuqpG4bquTOG7q0ZNw4FS4burQ+G7kEzhu4Thu6tK4buOR+G7q8SoxJBNceG7q0Phu6bhu7fhu6tM4buE4bumxqBH4burVlPhurRS4bur4bqqw4BMRuG7q1JQ4bu5R+G7q+G7nkbEkOG7nuG7q1Hhu7dM4buE4bure+G7t0vhu55T4bqqRkfhu7fhu6vhu6xB4bur4bqq4bu54bqq4burTOG7puG7luG6qnHhu6t74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4burZ0bDk+G7q8OyU+G6skzhu6tD4bqg4burUlBH4buATOG7q8SoRuG7t0fhu6tMRkfDilPhu6vhuqhH4bq+TOG7q+G7nkbhu7nhu57hu6vhuqrhu45M4buE4burUuG7ueG6qnHhu6vhuqpGw4zhu6tDw4FN4bure+G7jkzhu4Thu6vhu7dM4bur4bqq4bu54bqq4burVuG6oHHhu6tSRsON4burUlDhurRM4burQ+G6plfhu6tLw4FMRuG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tS4bu54bqq4burUlNX4bq6TOG7q1JQU1fDikzhu6tMRsSCS+G7q0zhurJM4buE4bur4bqq4bu3TeG7q0xG4bqkTOG7q1JGxajhuqrhu6vhuqpGTeG7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tC4bqyTHHhu6vEqEbhu45M4buE4burQ+G7gOG7q+G6qMON4burQ8OVR+G7q1Lhu6bhu5pM4buE4burVuG6tFPhu6tCw5rhu6tC4buYceG7q0rhu45H4burxKjEkE3hu6tWU+G6tFLhu6vhuqrDgExG4burUeG7t0zhu4Thu6t74bu3S+G7nlPhuqpGR+G7t+G7q+G7rEHhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tM4bum4buW4bqq4burSuG7t03hu6tD4buQTOG7hOG7q1JQ4bu5R+G7q+G7nkbEkOG7nnLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUJSRlNL4bqo4burR3tETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bup4buuR0JSRuG7oeG7q+G7s+G7seG7seG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6t4dnbhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buv4buvd3Yv4but4bu1w71C4buv4but4bux4buvw73hu7Hhu61Sw73hu7F54buvw71K4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5fhu7V34but4bup4bur4bu3SlLhu5fhu6l74buOTOG7hOG7q+G7t0zhu6tGU1fhur5M4burZ0bDk+G7q8OyU+G6skzhu6vhuqpGw5nhu6tD4buQTOG7hOG7q+G7nkZPTOG7hOG7q0zhu4TGr+G7t+G7q0ZNw4FS4burQ+G7kEzhu4Thu6tK4buOR+G7q8SoxJBN4burQ+G7puG7t+G7q0zhu4Thu6bGoEfhu6tWU+G6tFLhu6vhuqrDgExG4burUlDhu7lH4bur4bueRsSQ4bue4burUeG7t0zhu4Thu6t74bu3S+G7nlPhuqpGR+G7t+G7qeG7q+G7rkdCUkbhu5fhu6nhu7Phu7Hhu7Hhu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qXh2duG7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qcO5e+G7jkzhu4Thu6vhu7dM4burRlNX4bq+TOG7q2dGw5Phu6vDslPhurJM4burSkFL4bur4busR+G6vuG6quG7q+G7rOG7lkfhu6tDw5VH4burUuG7puG7mkzhu4Thu6vhurXhu4RTV+G7hkzhu6tv4bqiTOG7q33hu6RM4buEcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7nhu4NT4bu34burUEHhu6tRTeG7uVJx4bure+G7jkzhu4Thu6vhu7dM4burRlNX4bq+TOG7q2dGw5Phu6vDslPhurJM4bur4bueRuG7uVLhu6tGR+G6vkzhu6vhu6xBTeG7q1JG4bu5TOG7hOG7q3gt4buv4bux4buv4buv4burRuG7t0fhu6tSUOG7psagTOG7hOG7q0bhu5rhu57hu6tKQeG7q2dQw4JM4burPlVH4burw7JT4bqyTOG7q3tGR+G6vExx4burUUdMRuG7q0zhuqJL4bur4buv4bux4buxeHHhu6tSUFThu6tSw4FH4burUkbDjeG7q1JQ4bq0TOG7q+G6t+G7t0vhu6tm4buUTOG7q+G7rEHhu6vhurXhu4RTV+G7hkzhu6tv4bqiTOG7q33hu6RM4buEceG7q1FHTEbhu6tM4bqiS+G7q+G7r+G7seG7sXZx4burUlBU4burUsOBR+G7q1bhuqDhu6tnRsOT4burw7Lhu6bhu5RM4buE4bur4bqow43hu6tK4buOR+G7q8SoxJBNceG7q0LDmuG7q0Lhu5jhu6tWU+G6tFLhu6vhuqrDgExG4burUeG7t0zhu4Thu6t74bu3S+G7nkZT4bqqRkfhu7dy4burZ0bDmeG7q0NNw4FM4bur4bqqw5nhu7fhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tDw5VH4burUuG7puG7mkzhu4Thu6tKQeG7q0rhu5pH4burQsOaTOG7hOG7q1rhu7dKTXHhu6s44bu34bqqROG6qE1NxKjigKbhu6tD4buA4burUklL4burxKhH4bq8S+G7q0xG4buwTOG7hOG7q1JG4bu3TEbhu6tMR+G6ukzhu6tL4buWR+G7q0rhu5ZMceG7q+G6qkbhu6bhu7fhu6vhuqpO4bur4busR+G6vuG6quG7q0pBS3Hhu6tMRuG6pEzhu6tSRsWo4bqq4bur4bqqT0zhu6tGw4FM4bur4bqqRuG6vOG7q0Phu4Dhu6vhu4RH4buWR+G7q1JGR+G6vlPhu6tKQUvhu6vhu6xH4bq+4bqq4burUlBNTOG7hOG7q+G6quG7ueG6quG7q1FPTOG7hOG7q+G6qMOB4bqq4bur4bus4buWR+G7q0vFqOG6quG7q0rhu6bhu5RM4buE4burQ+G7puG7muG6quG7q0bFqOG7t+G7q0pB4burUsav4burduG7seG7q0PhurxM4burd+G7seG7q1JQR+G6vlPhu6tDw5RM4buEcuG7q2dTV+G7q0xGR+G6ukxx4burUeG7t1Phu6vEqEZH4burVlPhurRS4bur4bqqw4BMRuG7q1Hhu7dM4buE4bure+G7t0vhu55T4bqqRkfhu7dx4bur4bqq4bu54bqq4burTMOBTOG7q0xG4bqyTOG7q0xBV+G7q+G6qMON4bur4buER+G7t0vhu6tKw5JM4buE4burUlBNTOG7hOG7q0vhu5BS4burUk/hu7fhu6tMRkHhu6t0xKhGU+G7q+G7rOG7qOG6quG7q+G7hEfhu7nhu57hu6vhuqhH4bq6TOG7q+G7hEfhu5ZH4burZ0bhu7lH4bur4bq34bu3THVx4bur4bqow43hu6vEkOG7nuG7q+G6qFPhu5Dhuqrhu6tKQUvhu6vhu6xH4bq+4bqq4burUlBNTOG7hOG7q0xGR8OKU+G7q+G7hEfGoHHhu6vhuqjDjeG7q0Phu7lMRuG7q0PhuqThu57hu6vhu6xB4burV+G6ulPhu6vhuqrDglPhu6tM4buQ4bue4burUkfDikzhu6vhuqpGU+G7kOG6qnLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO5W+G6vEzhu6tSRuG7uUzhu4Thu6vhu63hu7Et4buv4bux4buv4buv4bur4bqqw4Dhu6tG4bu3R+G7q1JQ4bumxqBM4buE4burRuG7muG7nuG7q1JQ4bq6TOG7q0PhuqDhu6tSUOG7nOG7q+G7rMOK4burQ8ON4bu34bur4bueRuG7puG7lEzhu4Thu6vhu7dM4burUk1BTHLhu6tnU1fhu6tMRkfhurpMceG7q+G7hEfhu7fhu6tDSUxG4bur4bu3TEbhu6t7RkfhurxM4burQ+G6oOG7q+G7nkbDgEfhu6tM4buQ4bue4burUkfDikzhu6vhuqpGU+G7kOG6quG7q3fhu7Hhu7Hhu6tSUEfhur5T4burQ8OUTOG7hHHhu6vhu4RH4bu34burQ0lMRuG7q+G7t0xG4burfeG7pEzhu4Thu6vhu55Gw4BH4burTOG7kOG7nuG7q1JHw4pM4bur4bqqRlPhu5Dhuqrhu6t2eeG7seG7q1JQR+G6vlPhu6tDw5RM4buEceG7q+G6qMON4burxKhG4bq0U+G7q1JQxq/hu6tSTUFM4bur4bqo4buQ4burUkfDikzhu6tK4bum4buUTOG7hOG7q+G7rEFN4burUkfDikzhu6vhuqpGU+G7kOG6qnLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54buDU+G7ueG7q1JQSUxG4burSkFL4bur4busR+G6vuG6quG7q+G7rOG7lkfhu6vhuqrhu5Thu6vhu6BT4bu3TOG7q3vhu45M4buE4bur4bu3TOG7q+G7rEHhu6vhuqpGSExG4bur4bugU1fDikzhu6tDw43hu7fhu6vhu55G4bum4buUTOG7hHHhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tSUOG7psagTOG7hOG7q0bhu5rhu57hu6tSUOG6ukzhu6tD4bqg4burTEbhuqRM4burUkbFqOG6quG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vhu6xH4bq+4bqq4burSkFL4bur4bqqw5nhu7fhu6tLSUxGceG7q1LDkuG7q1Dhu7fhu6vhuqJM4burTOG6okxx4burRsOVR+G7q0bhuqRM4burxKhGR+G7q0PhuqDhu6tSR0zhu6tSRkRN4burSsagR+G7q0LDmuG7q0Lhu5jhu6vhuqrDmeG7t+G7q+G6quG7ueG6quG7q0PDlUfhu6tS4bum4buaTOG7hOG7q1bhurRTceG7q+G7hOG6slfhu6tM4buEU1fhu6tGR+G7gEvhu6tD4bq8TOG7q1JITEbhu6tLw4FM4buE4bur4bqqw5nhu7fhu6vhuqjDgEzhu6tSRuG6skzhu6vhu6xB4burUkZH4bq+UuG7q0bDgUfhu6vhu6zDiuG7q8SoR0xG4burUuG6vOG7q+G6qkZN4bur4buER+G7t+G7q0NJTEZy4burW8OUTOG7hOG7q1JGxqBHceG7q+G6quG7t0vhu6vEqOG6vFLhu6vEqEbhu45M4buE4burVlPhurRS4bur4bqqw4BMRnHhu6tK4bu3TeG7q0Phu5BM4buE4burUlDhu7lH4bur4bueRsSQ4buecsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bupw7l94buo4bur4bqo4bu5TeG7q1JGxqBH4bur4buER+G7t0zhu6tS4buWR3Hhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tDw5VH4burUuG7puG7mkzhu4Thu6tW4bq0U+G7q1Hhurjhu6tSUEfhur5S4burQ+G7gOG7q0rhu5pH4burQsOaTOG7hOG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vhu4RH4bu3TOG7q0vDgUzhu4Thu6tD4buA4burSuG7jkfhu6vEqMSQTXHhu6tCw5rhu6tC4buY4bur4bqq4bu54bqq4burUlDhu6bGoEzhu4Thu6tG4bua4bue4burTEZF4burQsOBceG7q+G6qsOA4burUkdM4burVlPhurRS4bur4bqqw4BMRuG7q1JQ4bu5R+G7q+G7nkbEkOG7nuG7q1Hhu7dM4buE4bure+G7t0vhu55T4bqqRkfhu7fhu6vhu6xB4bur4bqq4bu54bqq4burTOG7puG7luG6qnLhu6tvSeG7q+G7rOG6pFdx4bure+G7jkzhu4Thu6vhu7dM4burRlNX4bq+TOG7q2dGw5Phu6vDslPhurJM4burQ8OK4burTOG7hEbDjeG7q0vDk0fhu6tM4buE4bumxqBH4burQuG6skzhu6tM4bqyTOG7hOG7q+G6quG7t03hu6vhuqrDgExG4bur4buER+G7ueG6qnHhu6vEqEbhu45M4buE4burVlPhurRS4bur4bqqw4BMRuG7q0rhu7dN4burQ+G7kEzhu4Thu6tSUOG7uUfhu6vhu55G4bu54bue4burSlPhuqRS4burQ+G7gOG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vhu6xH4bur4bueRsOBS+G7q+G7nkbhu7nhu57hu6tKU+G6pFLhu6tGQUxG4bur4bqqRkhMRnHhu6vhu55G4bu54bue4burSlPhuqRS4burRklMRuG7q1Hhu6hx4bur4buE4bqyV+G7q0zhu4RTV+G7q0ZH4buAS+G7q+G6qkZN4bur4bqow4BM4burUkbhurJMceG7q1JGR+G6vlLhu6tGw4FH4bur4busw4rhu6tSR0xG4burUkbDgkxx4bur4bus4bqkUuG7q+G6qkbhurRS4bur4bqqw5nhu7fhu6vhu4RH4bu34burQ0lMRnLhu6tbw5RM4buE4burUkbGoEfhu6tSSOG6qkbhu6vhuqrhu6jhuqrhu6tSw5Xhu6vhu4RH4bu54bqq4bur4bqq4bu54bqq4burRkFMRuG7q+G7rEfhu6vhu6xH4bur4bueRsOBS+G7q+G6qsOZ4bu34bur4bqq4bu54bqq4burQ8OVR+G7q1Lhu6bhu5pM4buE4burQ+G7gOG7q1bhu6rhu6tKWOG7q0zhu4RGR+G6ukvhu6tSRkRN4bur4bugU1fhu6tDw41MRuG7q+G6qsOZ4bu34bur4bueRuG7ueG7nuG7q0pT4bqkUnLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bue4bu2U1JGTVDhu6nDuVvhu5jhu6t9U1fhu6vhurVG4bqgw7ov4buew7k=

Đỗ Duy Nhã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]