(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (5-5) ở Thanh Hóa sẽ có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6TGsCTDosOh4buwe0DhuqXhu7DhurVq4bu44buw4bqz4bq9w6Lhu7B94buLfeG7sHtlUuG7sOG6s2R9UuG7sGcgaFLhu7DhurVq4bu44buwXUBS4buwYcOg4bqn4buwYcOgKWjhu7DhurU9w6LDoeG7sOG7geG7sEjDoeG7uMOiw6Hhu7DDgeG6p+G7uMOZL8Oh4buu4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8OBIuG7uFvhu6rhu6RIw6Ei4bql4buwSGZpw6Jh4buwaC7hurXhu7BbbeG7sHtA4bql4buw4bq3w6HhuqHhu7BoauG6v8OiYeG7sGjDoeG7ieG7j+G7sMOzKsOi4buw4buEaWR94buwYcOg4bu4UuG7sMOiYSPhu4/hu7DDsyPhu7BdM+G6teG7sMOi4bu44buP4buwVVktWcOa4buw4buB4buwSMOh4bu4w6LDoeG7sMOB4bqn4bu44buwZzLhu7B94bqn4buw4bq1auG7uFLhu7DhurVq4bu44buwZiPhuqVS4buwfeG6p+G7sMOi4bq7w6Dhu7DhurVq4bu44buwaOG6peG7sMOzI+G7sGYkw6Dhu7BmQH3hu7B94bqn4buwW2PDomFTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6pbaMOhaeG6tXvhu7DDoMawIsOiaCJm4buq4buwZ2jhu4/hurMixqDhu6rDssOgW2jDoVDhu7DDnVjhu6zhu4Phu41R4buww6Eiw6Bhw6FoUOG7sFfhu7ZX4buD4buNUeG7quG7sGdmfcag4buqLy99W8OiU3vhu7jhuqVow6Hhu7jDosOhw6HhuqXhu7hTw7PDoi9bImfhurdo4bql4buDL8OiIsOyZy9W4buu4buu4bu0L+G7ruG7rFlbV+G7ruG7ruG7rldWV2jhu67DneG7tFbhurPhu6wte+G7uH0te+G6pS3hurVp4bu4LeG6s+G6pcOiLWhmIsOiU+G6seG7g2Hhu6rhu7Dhu7jhurNoxqDhu6rGsCTDosOh4buwe0DhuqXhu7DhurVq4bu44buw4bqz4bq9w6Lhu7B94buLfeG7sHtlUuG7sOG6s2R9UuG7sGcgaFLhu7DhurVq4bu44buwXUBS4buwYcOg4bqn4buwYcOgKWjhu7DhurU9w6LDoeG7sOG7geG7sEjDoeG7uMOiw6Hhu7DDgeG6p+G7uOG7quG7sMOyw6BbaMOhxqDhu6rDnVjhu6zhu6rhu7DDoSLDoGHDoWjGoOG7qlfhu7ZX4buq4buwL+G7pMOZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PGsOG7uOG7g2jDoOG6pcOi4buq4buk4budw6LDoeG7sOG6tcOgw6LDoeG7sMOh4bqp4bu4U8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDgcOgNsOi4buww6Lhu7jhu49S4buw4buB4buwfUB94buwaMSDw6LDoeG7sMOzw6zDomHhu7DDosOtw6Dhu7DFqSZ94buwxall4buwXSXhu7B94bqn4buw4bq1auG7uOG7sMOzbOG7uFLhu7DhurVq4bu44buwaOG6peG7sMOzI+G7sFtjw6JhUuG7sOG6tWVo4buwZ2Thu7DDouG6u8Og4buwfeG6p+G7sOG6tWrhu7jhu7BmIWjhu7Bo4bqlU+G7sOG7qeG6peG7sCTDosOh4buww6Fq4buBw6Jh4buwfeG7ieG7uOG7sGYlw6LDoeG7sEDhu4Phu7Bow6Eh4buD4buwe8Oj4buww6Igw6Lhu7Dhurc0aOG7sMOh4bq/4buD4buww7Phur3DoOG7sMOhZcOg4buwaOG7i+G7sGHDoOG6p+G7sOG6szPDouG7sF00w6Lhu7DhurVtfeG7sFlT4bus4bus4bus4bq14buww6Izw6Lhu7BoZuG6pcOiYeG7sMOiYSPhu4/hu7DDoWPhurXhu7DDouG7uOG7j+G7sFVZLVnDmlLhu7Dhu4Hhu7B9QH3hu7BoxIPDosOh4buwxakmfeG7sMWpZeG7sMOzI+G7sMWpJn3hu7BIZmnDomHhu7DFqWXhu7B94bqn4buw4bq1auG7uOG7sMOzbOG7uFLhu7DhurVq4bu44buwaOG6peG7sMOzI+G7sFtjw6JhUuG7sH3hu4t94buwe2Xhu7B94bqn4buw4bq1auG7uOG7sGYhaOG7sGjhuqXhu7DDs+G6vcOg4buw4bqzauG6v8OiYeG7sOG6tWrhu7jhu7Dhu4PDocOp4buwe8OgNMOi4buwV+G7rC3DneG7rOG6teG6tS/hu65Ww6FS4buwfeG6p+G7sMOi4bq7w6Dhu7BoZjPDouG7sOG7tOG7rOG6teG6tS/hu65Ww6FTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pOG6tsOhaeG7sMOzbX3hu7BIw6Hhu7jDosOh4buww4Hhuqfhu7jhu7BnMuG7sH3huqfhu7DhurVq4bu4UuG7sOG6tWrhu7jhu7BmI+G6pVLhu7B94bqn4buww6LhurvDoOG7sOG6tWrhu7jhu7Bo4bql4buww7Mj4buwZiTDoOG7sGZAfeG7sH3huqfhu7BbY8OiYVLhu7BoZuG6pcOiYeG7sOG6tWrhu7jhu7BbY8OiYeG7sH0ow6Lhu7BdNeG7sOG7g8Oh4bqtw6Jh4buwfeG6p+G7sGHDoOG6p+G7sGHDoClo4buw4bq1PcOiw6FS4buw4bqzZH1S4buwZyBoUuG7sOG6tWrhu7jhu7BdQFLhu7BoZjPDouG7sHvDoDfDouG7sH3huqfhu7DhurNkfeG7sOG7jeG6pUDhu4/hu7DDsyPhu7Bn4bqnw6Jh4buwfeG7uOG6pVPhu7DhurJq4bq/w6Jh4buw4bq1auG7uOG7sH3huqfhu7DhurfDoSThu7DDoirDomHhu7BdPWjhu7BobOG7sOG7ruG7rOG7sC3hu7BX4bus4bq14bq1L+G7rlbDoVLhu7B94bqn4buww6LhurvDoOG7sGhmM8Oi4buwV+G7rOG6teG6tVPDmS/hu4Phu6TDmeG7g+G7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDxanhuqVb4buP4buq4bukxrAh4buD4buwXWXhu7Bm4buJw6Dhu7Bm4bql4buwaMOhw6Azw6Lhu7Bo4bu4w6Dhu7Bb4bql4buw4bqzZH1S4buwZyBoUuG7sOG6tWrhu7jhu7BdQOG7sMOzI+G7sGHDoOG6p+G7sGHDoClo4buw4bq1PcOiw6FQ4buwfSHhu4Phu7Dhu65Tw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g+G7lWlow6HhuqVm4buq4buk4buCw5PDmS/hu4Phu6Q=

PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]