(Baothanhhoa.vn) - Nguồn truyền thông Litva ngày 26/1 cho biết các nước vùng Baltic (Estonia, Litva và Latvia) ủng hộ việc chuyển giao máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine sau khi Đức, Mỹ và các đồng minh phương Tây khác chấp thuận cung cấp xe tăng cho Kiev.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4bqvReG7iOG6slIm4buu4buI4bqyIT1S4buS4bqyxIPEkFDhu7jhu5Thu4jhurIlUuG7kuG6suG7mOG7qOG6suG7iOG7mEA8w5VS4bqyUUU84bqy4buKxJA84bqy4buI4buY4buUw5JS4bqySkdA4bqy4buI4buYU+G6suG7l+G7oOG7tMSQ4buUUkvhuqAv4buYw4LhuqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdw6lLxJDEqOG6tuG6omfhu5JAxq9S4bqy4bu44bu0QDzhu4xS4bqy4bu44buY4bumUuG7kuG6suG7heG7lOG7uCHEkOG6slLhu5LDiTzhurLhuqThuqovw4LhurLhu4jhu5hT4bqy4buK4buUw5Lhu7jhurLhu4hF4buI4bqyUibhu67hu4jhurIhPVLhu5LhurLEg8SQUOG7uOG7lOG7iOG6ssOB4bqz4bu24bu4U1Lhu5TEkOG7t+G6suG7heG7lOG7uCHEkOG6siHDieG6suG7hcSQ4bu4IeG7lMSQw4DhurIlUuG7kuG6suG7mOG7qOG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu4jhu5hAPMOVUuG6suG7kuG7lMSQU+G6slFFPOG6suG7isSQPOG6suG7iOG7mOG7lMOSUuG6skpHQOG6suG7mOG7lOG7jlLhurJK4bq44buU4bqy4buI4buYU+G6suG7l+G7oOG7tMSQ4buUUkvhurLhu7bEkEDhurLhu6Dhu5jhu5ThurLhurc/4buI4bu34bqyZl3hurIhw4nhurLhu4hF4buI4bqySsavUuG7kuG6slHhu5RS4buY4bqyw53hu5gm4busUuG7kuG6suG7lUY84bqy4bug4buYReG7iOG6suG7iOG7mEfDneG6suG7uOG7mEBJUuG6suG7iEBS4buS4bqy4buIR8Od4bqyKUvhurLhu7jDilLhu5LhurLhu4jhu5hT4bqy4buD4buUSyHhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOd4bqvxJDDneG7uOG7lFNS4bq24bqi4bqg4buUUeG7kuG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tuG7iFHhu7Ytw53hu5hT4bu4U+G6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tsSo4buU4bu2w51QxJA84buz4bqy4buKUFPhu4jhu6Dhu7XhurJRxJDhu7Thu5Lhu5RSLVBL4buQ4bu44buz4bqyxJBA4bu4U+G7teG6slHEkOG7tOG7kuG7lFIt4bu04buU4buS4buY4bu44buz4bqyxJBA4bu4U+G7teG6tuG6suG7uOG7lOG7uFBL4buv4bq24bqvReG7iOG6slIm4buu4buI4bqyIT1S4buS4bqyxIPEkFDhu7jhu5Thu4jhurIlUuG7kuG6suG7mOG7qOG6suG7iOG7mEA8w5VS4bqyUUU84bqy4buKxJA84bqy4buI4buY4buUw5JS4bqySkdA4bqy4buI4buYU+G6suG7l+G7oOG7tMSQ4buUUkvhurLhu5jGoFLhu5jhurLhurpS4buY4bqyw4LhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurYvL+G7iMSoUuG7ueG7isSQU+G7uOG7mMSQUuG7mOG7mFPEkOG7uSFSL8SoS+G7tuG7oOG7uFPDnS9SSyjhu7Yv4bqk4bqm4bq04bqsL+G6pOG6rOG6qMSo4bqo4bq0Q8OCQ+G6tOG6puG7uOG6pOG6tMOC4bq0UMOC4bu54buew53hu5LhurbhurLEkFDhu7jhu6/hurbhuq9F4buI4bqyUibhu67hu4jhurIhPVLhu5LhurLEg8SQUOG7uOG7lOG7iOG6siVS4buS4bqy4buY4buo4bqy4buI4buYQDzDlVLhurJRRTzhurLhu4rEkDzhurLhu4jhu5jhu5TDklLhurJKR0DhurLhu4jhu5hT4bqy4buX4bug4bu0xJDhu5RSS+G6tuG6ssSoxJDhu7jEkC3DneG7mFPhu7hTLVPhu7Thu5Thu5Lhu5RSxJBQLeG7tuG7tOG7iOG7r+G6tuG7mOG7uOG7uMOd4bu24buzLy/hu4jEqFLhu5RR4buS4bu5IeG7lEvhu7hSxJBRw51QQOG7tuG7uSFSL+G7uOG6quG6pOG6tC9Aw51QU8SQxKhLxKgv4buUesSo4bu24bu2L+G6pOG6tOG6pOG6pl/hurTDgl/huqRCL1HEkDxf4buKxJA8X+G7iOG7mOG7lEtSX8SoxJBAX0Dhu6Dhu7TEkOG7lFJL4bu54buew53hu5LhurbhurIv4bqiZkU84bqy4buKxJA84bqy4buI4buY4buUw5JS4bqySkdA4bqyxJEtw4LhuqrhurLhu4glxJDhurJmXeG7ueG6ssOBMlLhu5jhu7PhurIixJHDtC/hu5Xhu5XDuXVnw4DhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqiZuG7qOG7uOG6suG7tsWo4bqy4buyQMSQUuG6suG7iOG7mD/hu4jhurLhu7JARlLhurLhu7Y74bqyIcOJ4bqyUuG7klPhurjhu5ThurLhu5Lhu5TEkFPhurLDneG7mCbhu6xS4buS4bqy4buVRjzhurLhu4jhu5hT4bqy4buK4buUw5Lhu7jhurLhu4hF4buI4bqy4buIQOG7qOG7iOG6suG7uOG7mOG6ulPhurJQQElS4bqyIeG7jOG6siHhu5Thu47hu4jhurJSw4k84bqySuG6vOG6skomV+G7iOG6suG7uOG7lMOSUuG6suG7mMOJUuG7mOG6siHhu67hu5ThurLhu7Y74bqyJVLhu5LhurLhu5jhu6jhurLhu4glxJDhurLhu4hF4buI4bqyUibhu67hu4jhurIhPVLhu5LhurLEg8SQUOG7uOG7lOG7iOG6suG7ueG6suG7lUA84bqyUuG7mOG7lMOTUuG7t+G6suG7mOG7lOG7jlLhurIhw4xS4bqy4buIVVLhurJS4buYLlLhu5LhurJQU+G6slLhu5Lhurjhu5ThurJS4buSQDzhurLhu4jhu6zhurJQS1PhurLhu7jhu5jEkFLhu5LhurLhu4jhu5jhu5TDklLhurLhu7jhu7TEkFLhu5jhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buV4buYS1PhurJS4buYw4nhurJS4buSU+G6uOG7lOG6suG7kuG7lMSQU+G6slLDiTzhu7fhurLDusSQ4bu24buY4buUUuG7kuG7uFNS4bqySuG6vOG6suG7oOG7mOG7glLhu5LhurJK4buaUuG7mOG6siHhu67hu5ThurLhu4Phu5RLIeG6suG7tOG7gFLhu5LhurIh4buU4buO4buI4bqy4buIQFLhu5LhurLhu4hHw53hurJRRTzhurLhu4rEkDzhurLhu4jhu5hT4bqy4buX4bug4bu0xJDhu5RSS+G6suKAnOG7oOG7mOG7plLhu5LhurJSw5NS4bqy4bu44buUw5JS4bqy4buYw4lS4buY4bqyIcOJU+G6slAj4buI4bqyUsOJPOG7ueKAneG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Xhu7RTUuG7kuG6suG7uOG7mEVS4buS4bqyw6nEkOG7lOG6suG7uOG7ruG7lOG7t+G6ssSD4buo4bqy4bu44bu0JlhS4buS4bqy4buRQMWo4buI4bqyw53hu5hVUuG7kuG6suG7iEXhu4jhurJSJuG7ruG7iOG6suG7uOG7mMOJUuG7mOG6siHhu5TDk1LhurLhu5Xhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqyw6nhu5Thu47DneG6sibhu67hu4jhurLEg+G6vuG7iOG6suG6t+G6uOG7lOG6suG7lUY84bqy4bqxJuG7rFLhu5LhurLDgWci4buVaMOA4bqy4bu2T+G6suG7kuG7hsOd4bqyUOG6uOG7lOG6slLhu5jEkEDhurLhu7jhurjhu5ThurLhu4jDilLhurLhu4g/4bqy4buyQEZS4bqy4bu2O+G6suG7k8SQUeG7tuG7uEvhu5RS4bqy4buIJcSQ4bqyZl3hurLhu7jhu7TDk1LhurJQ4bq8UuG7mOG6suG7uOG7mOG7quG6suG6tz/hu4jhurIhw4nhurLEqDvhurLhu6Dhu5TDklLhurLhu7ZP4bqy4bu44buY4bq6U+G6slBASVLhurIh4buU4buO4buI4bqy4buY4buw4bqy4bu44bu0V+G6siHhu4zhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqy4buyQEZS4bqy4buI4buYU+G6suG7l+G7oOG7tMSQ4buUUkvhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqiZuG7qOG7uOG6suG7tsWo4bqyUibhu67hu4jhurLhu4jhu5hGQOG6smFA4bqySiZX4buI4bqy4buI4buYU+G6slDDieG6skrhurzhurLDneG7mEXhu7jhurLhu7jhu5ZS4bqy4buY4buU4buOQOG6suG7tuG7hFLhurLhu7bDiVLhu5LhurLhu4hAUuG7kuG6suG7iEfDneG6slFFPOG6suG7isSQPOG6suG7iOG7mOG7lMOSUuG6skpHQOG6suG7iOG7mFPhurLhu5fhu6Dhu7TEkOG7lFJL4bu54bqyZ+G7klPhurjhu5ThurLhu7jhu7QmWFLhu5LhurLDqcOJ4bqy4buFxJBS4bqyw7pTw53hu6BL4bqyw6lTS+G7oOG7tuG7uOG7tMSQ4bqy4bu4QEhS4bqy4bu44bu0JuG7ruG7iOG6ssOd4buYReG7uOG6suG7iuG7lMOVQOG6suG7uOG7tCbhu67hu4jhurLhu5FAxajhu4jhurLhu5jhu6jhu5ThurJSJuG7ruG7iOG6slLDiTzhurLhu7Thu4BS4buS4bqy4buI4buY4buWUuG7mOG6ssOd4buYJeG6ssOpw4nhurLhu4XEkFLhurLhu7ZP4bqyKUtR4bqyKUzhu7jhurLhu4hAUuG7kuG6suG7iEfDneG6slFFPOG6suG7isSQPOG6suG7iOG7mOG7lMOSUuG6skpHQOG6ssSRLcOC4bqq4bqyUsOSQOG6suG7g+G7lEsh4bqyPMOTQOG6suG7iEhA4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG7leG7mEVS4buS4bqy4bu44bu0JuG7ruG7iOG7t+G6smfhu5JT4bq44buU4bqy4bu44bu0JlhS4buS4bqy4buZUFMhxJDhu6Dhu5TEkOG6suG7k8SQ4bu24bu44buU4bu2UMSQIeG6suG7g0XEjUvhu7ThurLhu4gqUuG7kuG6suG7iOG7mFPhurLhu4rhu5TDkuG7uOG6slIm4buu4buI4bqyUsOJPOG6suKAnOG7tuG7hFLhurLhu7bDiVLhu5LigJ3hurLhu4jhu5hAPMOVUuG6suG7kuG7lMSQU+G6suG7iEXhu4jhurJRRTzhurLhu4rEkDzhurLhu4jhu5jhu5TDklLhurJKR0DhurJm4buUZS3huqRE4bqy4bu4OuG6suG7uOG7mFbhu5ThurLhu4Xhu5TDk1LhurLDueG7puG6suG7iOG7mFPhurLhu4Phu5RLIeG6siHDieG6skrEkFLhu5LhurLhu7jhu5jhurpT4bqyUEBJUuG6siHhu67hu5ThurLhu4hF4buI4bqySsWo4buU4bqy4bu4ReG7iOG6smci4buVaOG6suG7iCpS4buS4bqyUuG7mCbhurLhu5Xhu6pS4buS4bqy4bu44buYxahS4buS4bqy4buX4bug4bu0xJDhu5RSS+G6siHhu4zhurLhu4hF4buI4buY4bqy4bu44buYO+G7iOG6suG7mOG7lOG7jlLhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buVQDzhurJS4buY4buUw5NS4bu34bqy4buV4buYJeG6suG7uCbhu65S4buS4bqy4bq3P+G7iOG6smhQxJDhu5DhurLhu5nhu4jhu5hTUHrhurJS4buSw4k84bqy4bqk4bqoL8OC4bqySuG6vOG6suG7ikXhu4jhurLhu4rDmeG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu4jhu5hAPMOVUuG6suG7kuG7lMSQU+G6slFFPOG6suG7isSQPOG6suG7iOG7mOG7lMOSUuG6skpHQOG6suG7iOG7mFPhurLhu5fhu6Dhu7TEkOG7lFJL4bu54bqyxKlS4buS4bqyUlThu5Thu7PhurLigJzhu5lP4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7iFThurIh4buU4buO4buI4bqy4buI4buYQDzDlVLhurLhu5Lhu5TEkFPhurJRRTzhurLhu4rEkDzhurLhu4jhu5jhu5TDklLhurJKR0DhurLhu4jhu5hT4bqy4buX4bug4bu0xJDhu5RSS+G7ueG6suG6t+G7lOG7jEDhurJSw4k84bqySuG6vOG6skomV+G7iOG6slDDiVHhurLhu7Thu6ThurLhu7g64bqyUEZA4oCd4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDnSJA4bu44buYU+G7tOG6tuG6ouG7hcO04bqyw4Hhu5Xhu5hLU+G6siLEkcO0w4DhuqAvw53huqI=

LP (Theo AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]