(Baothanhhoa.vn) - Giữ vững quốc phòng - an ninh (QP-AN), tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) là quan điểm nhất quán, yêu cầu khách quan, nội dung quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 28–NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định “... Giữ vững ổn định chính trị, củng cố QP-AN, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Phương châm chiến lược đó đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, tuyên truyền và vận dụng nghiêm túc vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương hiện nay. Do vậy, đảng bộ, chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tích cực giữ vững QP-AN, tạo động lực phát triển KT – XH, góp phần đưa Thanh Hó

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giữ vững quốc phòng – an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Giữ vững quốc phòng - an ninh (QP-AN), tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) là quan điểm nhất quán, yêu cầu khách quan, nội dung quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 28–NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định “... Giữ vững ổn định chính trị, củng cố QP-AN, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Phương châm chiến lược đó đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, tuyên truyền và vận dụng nghiêm túc vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương hiện nay. Do vậy, đảng bộ, chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tích cực giữ vững QP-AN, tạo động lực phát triển KT – XH, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp, mạnh về kinh tế biển, xứng đáng là điểm sáng về phát triển KT-XH của khu vực Bắc Trung bộ và của cả nước.

Giữ vững quốc phòng – an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh động viên thanh niên TP Thanh Hóa lên đường nhập ngũ năm 2019. Ảnh: Minh Hiếu

Từ những nhận thức đó, trong thời gian qua, LLVT tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu cách mạng của Đảng, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp chặt chẽ thực hiện đảm bảo an ninh trật tự và công tác quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, hệ thống kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập của các cấp luôn được xây dựng và triển khai đồng bộ, đến nay đã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập KVPT cấp tỉnh, cấp huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Cơ sở vật chất và lượng dự trữ sẵn sàng cơ động (SSCĐ) cho LLVT được bảo đảm tốt, 100% đầu mối đơn vị trong toàn tỉnh sắp xếp dự trữ đủ lượng đạn SSCĐ theo quy định. Trong những năm qua LLVT tỉnh đã thực sự là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, giữ gìn an ninh – chính trị (ANCT), phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, xây dụng cụm an toàn làm chủ, góp phần quan trọng vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), giữ vững ổn định ANCT, trật tự an toàn xã hội (ATXH) tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH.

Bằng những việc làm cụ thể, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, dự án phát triển KT- XH gắn với QP-AN, nhất là các Đề án “Bảo đảm quốc phòng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030”, Đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020”, Đề án “Bảo đảm an ninh trật tự tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020”... Qua đó, huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân, lấy LLVT làm nòng cốt, đẩy mạnh xây dựng nền QPTD, gắn xây dựng thế trận QPTD với thế trận an ninh nhân dân ở từng khu vực và trên toàn địa bàn, bảo đảm giữ vững tiềm lực QP-AN với tăng trưởng, phát triển KT-XH của tỉnh. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã xác định: “Kết hợp chặt chẽ giữa củng cố QP-AN với phát triển KT-XH trong từng quy hoạch, kế hoạch; chú trọng các khu kinh tế, tuyến biên giới, biển đảo và chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn”. Trên cơ sở đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh của mình, tỉnh chủ trư­ơng phát triển công nghiệp, tập trung phát triển du lịch; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình, dự án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu gắn phát triển KT-XH với QP-AN trên địa bàn; chú trọng đầu tư vào các dự án phát triển KT-XH vùng biển. Đồng thời, nghiên cứu, đổi mới, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH; khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn.

Việc quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN đã đạt được những kết quả quan trọng như: Quy hoạch phát triển công - nông nghiệp bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và bảo đảm tích lũy cho nhu cầu của KVPT năm đầu chiến tranh, các thành phần, ngành nghề, phương tiện tàu thuyền có công suất lớn hoạt động trên biển tăng nhanh, vừa chia sẻ thông tin về ngư trường, vừa hỗ trợ nhau xử lý rủi ro trên biển, kết hợp sản xuất với bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia trên biển (hiện nay toàn tỉnh có trên 7.400 phương tiện tàu thuyền chuyên khai thác trên biển với công suất 576.000CV, thành lập 340 tổ đoàn kết trên biển); quy hoạch phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin bảo đảm kết hợp phục vụ dân sinh với phục vụ QP-AN; mạng lưới giao thông; hệ thống y tế kết hợp quân y và dân y; ANCT, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thực hiện thành công nhiều chuyên án lớn, triệt phá một số vụ nổi cộm gây bức xúc trong xã hội... Thực hiện chính sách di dân, bố trí dân cư theo quy hoạch đều gắn với nhiệm vụ xây dựng KVPT của tỉnh, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện...

Song song với việc phát triển KT-XH, Bộ CHQS tỉnh, công an, biên phòng đã tham mưu cho tỉnh tập trung xây dựng nền QP-AN vững chắc, tập trung xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, vừa phục vụ dân sinh, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, gắn quy hoạch phát triển KT-XH với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự KVPT; đồng thời, đáp ứng yêu cầu quốc phòng, trực tiếp là gắn với xây dựng các công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật của KVPT. Hiện nay, các dự án KT-XH, các khu công nghiệp, dự án du lịch, vận tải hàng không, hải cảng,... đã và đang được triển khai đều được thẩm định và gắn với bảo đảm QP-AN; 27/27 huyện, thị xã, thành phố quy hoạch phát triển KT-XH cấp huyện có sự tham gia ý kiến của Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh; riêng đối với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh có sự tham gia ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Hàng năm, các địa phương đều sử dụng một phần kinh phí để xây dựng các công trình quốc phòng, trong đó ưu tiên các dự án phát triển KT-XH gắn với QP-AN như: Làm trên 60 km đường cơ động trong căn cứ hậu phương của tỉnh và huyện với mức đầu tư trên 80 tỷ đồng, trên 100km đường cơ động ven biển, xây dựng mới các trận địa, lắp đặt hệ thống phòng không, tu sửa các công trình quân sự. Hoàn thành Đường hầm CH1-01, tiếp tục thi công đường cơ động trong ccHP của tỉnh, đường hầm chỉ huy đảo Mê; đường hầm CH1TG-01 của huyện Tĩnh Gia; khảo sát vị trí, tham mưu đầu tư xây dựng đường hầm CH1-02. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ cho các cơ quan quân sự địa phương xây dựng, củng cố doanh trại, nâng cao đời sống, sinh hoạt cho bộ đội, nhất là các đơn vị biên giới, hải đảo.

Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên giới, cột mốc biên giới và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới; kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; xây dựng và triển khai thực hiện một số đề án nhằm tăng cường QP-AN khu vực biên giới giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; đáng chú ý là Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng, hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhà cầu siêu liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam, nhà kho vũ khí Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn. Qua đó, đã góp phần giữ vững và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng, hai nước Việt - Lào nói chung, củng cố QP-AN trên tuyến biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 tỉnh phát triển KT-XH.

Những năm gần đây, KT-XH tỉnh đã có sự phát triển tích cực; một số chỉ tiêu đạt mức cao nhất từ trước đến nay và cao nhất so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Để có thể đạt được kết quả đáng tự hào ấy, bên cạnh sự chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân toàn tỉnh, vai trò của việc giữ vững QP – AN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Giữ vững QP-AN, tạo động lực để KT-XH của tỉnh từng bước khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân được củng cố, tăng cường đã tạo ra thế và lực mới cho KVPT, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu mạnh, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, tạo nền tảng đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại tá Lê Văn Diện,

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ Huy trưởng Bộ CHQS tỉnh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]