(Baothanhhoa.vn) - MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa từ khi ra đời đến nay đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử là tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đó, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và niềm tự hào về truyền thống lịch sử - văn hóa của mảnh đất xứ Thanh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc dựng xây, đổi mới và phát triển quê hương, đất nước trong tình hình mới. Đây cũng là nội dung xoay quanh cuộc trao đổi giữa Báo Thanh Hóa với đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Đoàn kết - cội nguồn của sức mạnh

MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa từ khi ra đời đến nay đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử là tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đó, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và niềm tự hào về truyền thống lịch sử - văn hóa của mảnh đất xứ Thanh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc dựng xây, đổi mới và phát triển quê hương, đất nước trong tình hình mới. Đây cũng là nội dung xoay quanh cuộc trao đổi giữa Báo Thanh Hóa với đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Đoàn kết - cội nguồn của sức mạnhĐồng chí Đầu Thannh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao 10 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Tổ Lai, xã Định Hòa (Yên Định) nhân Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Lê Dung

Khơi dậy tinh thần đại đoàn kết

Phóng viên: Thưa đồng chí, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta và dưới ngọn cờ tập hợp của tổ chức mặt trận, tinh thần đoàn kết ấy càng được nhân lên gấp bội và mang ý nghĩa cùng giá trị lớn lao. Xin đồng chí cho biết quan điểm về vấn đề này?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”. Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết trong tổ chức mặt trận để làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, của 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ trước đây và hiện nay là công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thời kỳ cách mạng, truyền thống và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành dòng chảy chủ lưu, gắn bó chặt chẽ với quá trình hình thành và phát triển của MTTQ. Đồng thời, đoàn kết cũng chính là cội nguồn của sức mạnh để dân tộc ta, Nhân dân ta cùng chung sức, đồng lòng viết tiếp những trang sử mới, làm rạng rỡ non sông.

Phóng viên: Còn nhớ trong bài diễn văn nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta.

Là biểu trưng sinh động của tư tưởng, tinh thần đoàn kết, theo đồng chí, MTTQ cần làm gì để tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh hiện nay?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Để tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh hiện nay, trước hết cần phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ trong xây dựng, tập hợp, củng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt cần xác định, công tác mặt trận phải luôn gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội và vai trò đại diện trước Nhân dân. Ngoài ra, MTTQ cần thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ mặt trận chuyên trách; xây dựng phong cách cán bộ làm công tác mặt trận “gần dân, trọng dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Phóng viên: Có thể nói, MTTQ Việt Nam ra đời đã gánh vác sứ mệnh lịch sử là nơi đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn để đánh đuổi kẻ thù xâm lược và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Vậy xin đồng chí cho biết vai trò và đóng góp của MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trong thành quả chung ấy?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Ra đời trên mảnh đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã và đang phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, làm tròn sứ mệnh lịch sử mà đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao phó. Dưới ngọn cờ của MTTQ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng tiến hành các phong trào đấu tranh cách mạng, để cùng cả nước làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa xuân năm 1975.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, từ sau ngày nước nhà hoàn toàn thống nhất, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò, phát huy và vận dụng những bài học kinh nghiệm vào thực tiễn cách mạng. Thực hiện phương châm “Hướng mạnh về cơ sở địa bàn khu dân cư”, tuyên truyền, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương... Kết quả, hàng năm, toàn tỉnh đã có trên 98% khu dân cư tổ chức ngày Đại đoàn kết, trong đó có trên 60% khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đoàn kết”, biểu dương khen thưởng trên 4.000 khu dân cư văn hóa, công nhận 800.000 gia đình văn hóa...

Sát cánh trên “mặt trận” mới

Phóng viên: Gần 2 năm qua, cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, đã chứng kiến sự hoành hành và hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra. Song, trong bối cảnh dịch bệnh chưa từng có tiền lệ này, chúng ta cũng được chứng kiến vô vàn nghĩa cử cao đẹp, mà trong đó vai trò của MTTQ tỉnh là hết sức quan trọng. Vậy xin đồng chí cho biết sự tham gia và dấu ấn của MTTQ tỉnh trên “mặt trận” phòng, chống dịch bệnh thời gian qua?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh về toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng lòng chung tay chiến thắng đại dịch COVID-19, đến giữa tháng 11-2021, các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 với số tiền trên 172 tỷ đồng; đồng thời, hỗ trợ hàng hóa, thiết bị vật tư y tế trị giá gần 600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có rất nhiều tổ chức, cá nhân đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, các khu cách ly tập trung, các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, hưởng ứng đợt vận động “Hướng về thành phố mang tên Bác”, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh đã tích cực tham gia. Kết quả qua đợt vận động đã có trên 2.300 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên 264 lượt cán bộ y, bác sĩ lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch bệnh...

Phóng viên: Bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đây cũng là những nhiệm vụ đã và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của MTTQ các cấp, phải vậy không thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy: Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, thời gian qua, MTTQ các cấp đã tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Điển hình phải kể đến là việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các huyện, thị, thành phố xây dựng 70 mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm”; xây dựng 4 mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; nhân rộng 12 mô hình “sáng - xanh - sạch - đẹp” và “sáng - xanh - sạch - đẹp- an toàn”...

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo”, nhằm khơi dậy tinh thần nhân ái, chung tay giúp đỡ người nghèo. Cùng với đó, tính từ đầu năm 2021 đến nay, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động được gần 300 tỷ đồng, để tặng trên 400.000 suất quà cho người nghèo; hỗ trợ xây dựng 948 nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào công giáo sinh sống trên sông; xây dựng các công trình dân sinh và hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ các gia đình bị thiên tai, rủi do, hỏa hoạn, đuối nước và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo... Có thể nói, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, tham gia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, trở thành hoạt động lớn mang tính toàn dân, toàn diện và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]