09:48 15/04/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử bầu các chức danh thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ.
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jhu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6hnXcOyZy3hu7bhurfDoTnhurXhu6Dhu6p7XeG6tWdd4buFUOG7qMOZ4bun4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buq4buDaOG7jTNn4buqW+G6o+G6tWHhu6pY4buqe+G7uOG6teG7qj7EkeG7quG6tWEo4bq14buq4bq1YcOhNeG6s+G7qm/DrOG7quG6s+G6u8Ohw5ovYeG7rMOZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4dBXeG7tn3hu6jhu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6hnXcOyZy3hu7bhurfDoTnhurXhu6Dhu6p7XeG6tWdd4buFUOG7qMOZRuG7uOG6tTnhu6rhu6xYL1dR4buq4bun4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buqR2Hhu7bhurVh4buqQeG6peG7tuG7qlsk4buqZ2Xhu6p7YWp74buqYcSRw6Hhu6rhurU5YeG6o+G7qnti4bq1OeG7qj5j4buqb0Dhu6pn4buF4bu2w6Lhu6p74bu4e+G7quG7g2jhu40zZ+G7qlvhuqPhurVh4buqW8OhNGjhu6pbxJHhurU5UeG7qj5l4buq4bq1YcOhNeG6s+G7qm9A4buqOcOh4bq7w6Hhu6pnYcOhNWjhu6p74bu44bq14buqPsSR4buqauG6tTnhu6p7beG7qj4haOG7qnvhu7h74buqe2Fqe+G7qn3hu7bhurVh4buqZ2FoxJF74buq4bun4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buq4buDaD3hurXhu6rhurfhu49S4buq4bupZOG6tTnhu6p7YcOg4buq4bq2I8Oh4buqR2Ez4buq4bq0OWjhu40y4bq1UeG7quG7hmHhuqXhu6rhu6fDoOG7qmdhxKnhu6pHYcSp4bq94bq1OeG7qmfhu4Vse+G7qkfDo+G6tWHhu6rhu4vhu41R4buqR+G7hcSp4bq/4bq1OeG7quG7qcOiQOG6teG7quG7qeG7p+G7gkHhu6pnw6PhurVh4buqfWzhu6pvQOG7quG7h2Hhu7hn4buqPsOhNmjhu6o5w6Hhu7bDouG7quG6tWHDoTXhurPhu6pvw6xSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7quG7rOG7sOG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6pZ4buyWOG7h8OyUOG7qOG7qmbhu4V74buW4buoLy/DoVI+4bu2w6JnYeG7tuG6tWFhw6Lhu7ZSb+G6tS/hurVdw7NmL+G7rlfhu6xZL+G7rFjhu7B94bus4buw4bu0WOG7ruG7sOG7smdZw53hu6zhu7TDneG6t+G7sFLhuq/hu4c54bue4buF4buWw53hu7Lhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buo4bun4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buq4buDaOG7jTNn4buqW+G6o+G6tWHhu6pY4buqe+G7uOG6teG7qj7EkeG7quG6tWEo4bq14buq4bq1YcOhNeG6s+G7qm/DrOG7quG6s+G6u8Oh4buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7rOG7sOG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hZ4buyWOG7qOG7qi/DmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fFqeG7tuG7h2fDocOi4bq14buow5nhu4Zh4bql4buq4bunw6Dhu6pnYcSp4buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pn4buFbHvhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buNUeG7qkfhu4XEqeG6v+G6tTnhu6rhu6nDokDhurXhu6rhu6nhu6fhu4JB4buqZ8Oj4bq1YeG7quG6tiPDoeG7qkdhM+G7quG6tDlo4buNMuG6teG7qmfhu4Xhu7bDouG7qnvhu7h74buq4buCaOG7jTNn4buqW+G6o+G6tWHhu6p74buL4bu24buq4bun4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buNUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcawbOG7qmHEkcOh4buq4bq1OWHhuqPhu6p74bql4buqe+G7uHvhu6pbZOG6tTnhu6p7YcOg4buq4buK4buN4buqb8OhMuG6teG7quG7p+G7tuG6teG7qkdhxKnhur3hurU54buqb8Os4buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jVDhu6rhu4Zh4bql4buqxalh4buL4buqZ+G6o3th4buqSOG7p+G6tMaw4buqZ8Oj4bq1YVDhu6pbI8Oh4buqfcOhNeG6teG7quG6tyThurVh4buqWyPDouG7qnvhu7h74buq4bq1OUDhurVhUeG7qlvhuqPhu7bhu6rhu4dhxKnhurnhurU54buqe+G6peG7qnvhu7jhurXhu6o+xJHhu6pbxKnDqnvhu6pbw6E0aOG7qlvEkeG6tTlR4buqPmXhu6rhurVhw6E14bqzUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buow6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6rhu6zhu7Dhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqWVnDneG7h8OyUOG7qOG7qmbhu4V74buW4buoLy/DoVI+4bu2w6JnYeG7tuG6tWFhw6Lhu7ZSb+G6tS/hurVdw7NmL+G7rlfhu6xZL+G7rFjhu7B94bus4buw4bu0WFjhu6xYZ8Od4bu0VuG7tOG7sOG6t+G7sFLhuq/hu4c54bue4buF4buW4bu04buo4buq4bu24bq3Z+G7luG7qOG7p+G7tuG6teG7qkdhxKnhur3hurU54buqb8Os4buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jeG7quG7g2jhu40zZ+G7qlvhuqPhurVh4buqWOG7qnvhu7jhurXhu6o+xJHhu6rhurVhKOG6teG7quG6tWHDoTXhurPhu6pvw6zhu6rhurPhurvDoeG7qOG7qsOzw6F9Z2Hhu5bhu6jhu6zhu7Dhu7Dhu7Dhu6jhu6phXcOhOWFn4buW4buoWVnDneG7qOG7qi/DmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buow6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6rhu6zhu7Dhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqWVnDneG7h8OyUOG7qOG7qmbhu4V74buW4buoLy/DoVI+4bu2w6JnYeG7tuG6tWFhw6Lhu7ZSb+G6tS/hurVdw7NmL+G7rlfhu6xZL+G7rFjhu7B94bus4buw4bu0WFhWV2fhu67hu67DnVbhu6zhurfhu7BS4bqv4buHOeG7nuG7heG7llfhu67hu7Dhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buo4bun4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buq4buDaOG7jTNn4buqW+G6o+G6tWHhu6pY4buqe+G7uOG6teG7qj7EkeG7quG6tWEo4bq14buq4bq1YcOhNeG6s+G7qm/DrOG7quG6s+G6u8Oh4buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7rOG7sOG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hZWcOd4buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h8Wp4bu24buHZ8Ohw6LhurXhu6jDmcWp4bu4e+G7qlsjw6Hhu6o+w6E2aOG7qmdh4bu24bqz4buqfWzhu6phxJHDoeG7quG6tTlh4bqjUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmUcjw6Hhu6phxJHDoeG7quG6tTlh4bqjUeG7qltk4bq1OeG7qnthw6Dhu6rhurQ5aOG7jTfhurXhu6pPJeG6teG7qkHDreG6tTlR4buq4buK4buN4buqb8OhMuG6teG7quG7p+G7tuG6teG7qkdhxKnhur3hurU54buqb8OsUeG7qkfhu4XEqeG6v+G6tTnhu6rhu6fhu7bhurXhu6pHZeG7qnthanvhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buqWyThu6p7YuG6tTnhu6o+Y+G7quG7gmjhu40zZ+G7qlvhuqPhurVh4buqe+G7i+G7tuG7quG7p+G7tuG6teG7qkdhxKnhur3hurU54buqb8Os4buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jeG7qm804buqb8OhNXvhu6o+ZeG7quG6tWHDoTXhurPhu6p7YWp74buqb8Os4buq4buGYeG6peG7qsWpYeG7uOG6tWHhu6pPJeG6teG7quG7h2HhuqfhurU54buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jeG7qltjw6Hhu6pv4bq7w6Hhu6pbZOG6tTnhu6p7YcOg4buq4bqy4bu2w6Hhu6pPw6EzZ+G7quG6tmjhu40z4bq1UeG7qkfhu4XEqeG6v+G6tTnhu6rhu4Zh4bqn4bq1OeG7qkdl4buqe2Fqe+G7qls94bq1OVHhu6pbPeG6tTnhu6pvw6Ey4bq1UeG7quG7p+G7tuG6teG7qkdl4buqe2Fqe+G7qkfDo+G6tWHhu6rhu4vhu41Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4buCaOG7jTNn4buqW+G6o+G6tWHhu6p74buL4bu24buq4bun4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buqbzThu6pvw6E1e+G7qj5l4buq4bq1YcOhNeG6s+G7qnthanvhu6pvw6zhu6rhu4Zh4bql4buqxalh4bu44bq1YeG7qk8l4bq14buq4buHYeG6p+G6tTnhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buqW2PDoeG7qm/hurvDoeG7qltk4bq1OeG7qnthw6Dhu6rhurYy4buqTyXhurXhu6rFqWFo4bq1OVHhu6pH4buFxKnhur/hurU54buq4buGYeG6p+G6tTnhu6pHZeG6tTnhu6phw6rhu4dR4buqTyXhurXhu6rhu4dh4bqn4bq1OeG7qkfDo+G6tWHhu6rhu4vhu41Sw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7quG7rOG7sOG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6pZWcOd4buHw7JQ4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL8OhUj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L+G6tV3Ds2Yv4buuV+G7rFkv4busWOG7sH3hu6zhu7Dhu7RYWFjhu65n4bus4buwWeG7rljhurfhu7BS4bqv4buHOeG7nuG7heG7luG7rOG7rFfhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buo4bun4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buq4buDaOG7jTNn4buqW+G6o+G6tWHhu6pY4buqe+G7uOG6teG7qj7EkeG7quG6tWEo4bq14buq4bq1YcOhNeG6s+G7qm/DrOG7quG6s+G6u8Oh4buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7rOG7sOG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hZWcOd4buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h8Wp4bu24buHZ8Ohw6LhurXhu6jDmUfhu4XEqeG6v+G6tTnhu6rhu6fhu7bhurXhu6pHZeG7qnthanvhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buq4bq0OWjhu4034bq14buqTyXhurXhu6pBw63hurU54buqW+G6rXvhu6p74bu4e+G7quG7gmjhu40zZ+G7qlvhuqPhurVh4buqe+G7i+G7tuG7quG7p+G7tuG6teG7qkdhxKnhur3hurU54buqb8Os4buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lHYWLhurU54buqPuG7uMOi4buqe+G7i+G7tuG7quG7p+G7tuG6teG7qkdhxKnhur3hurU54buqb8Os4buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jeG7qltjw6Hhu6pv4bq7w6Hhu6pbZOG6tTnhu6p7YcOg4buq4bq2MuG7qkdhM+G7qkbhurnhurXhu6pvNOG7qm/DoTV74buqe2HDouG7qmdhYsOh4buqZ2Hhu7bhurPhu6o5w6Hhu7bhu6rhu6fhu7bhurXhu6rFqWEu4buH4buqYUDhurVh4buq4bupPeG6tTnhu6o+xJHhu6phaOG7jTXhurXhu6rhu6li4bq1OeG7qkbhurnhurXhu6rhurVhw6E14bqz4buq4bqxw7Xhu6rhu67hu7Dhu67hu7At4buq4buu4buw4buuWFHhu6pnYWLDoeG7qjnDoW7hu6p7YWp74buqb8Os4buq4buGYeG6peG7qsWpYeG7i+G7qmfhuqN7YeG7qkjhu6fhurTGsOG7qmFo4buNNeG6teG7quG7qWLhurU54buqRuG6ueG6teG7quG6tWHDoTXhurPhu6rhurHDteG7quG7ruG7sOG7ruG7rC3hu67hu7Dhu65Z4buqWzbhu6pnYWx74buqYcOhNeG6teG7quG7gmjhu40zZ+G7qlvhuqPhurVh4buqe+G7i+G7tuG7qsWpYeG7i+G7qmfhuqN7YeG7qkjhu6fhurTGsOG7qmfDo+G6tWHhu6pvNOG7qm/DoTV74buqe23hu6rhurU5xKnhur3DoeG7qlsjw6Hhu6p9w6E14bq14buq4buHYSHhurXhu6pvY+G6teG7quG6tWFA4buq4bq1xKnhurt74buqxali4bq1OeG7qmfhu43hu6rFqeG7huG7qsWpLuG7h+G7quG6tcSp4bq7e+G7qkdh4bu24bq1YeG7qkHhuqXhu7ZSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZR2Fi4bq1OeG7qj7hu7jDouG7qnvhu4vhu7bhu6rhu6fhu7bhurXhu6pHYcSp4bq94bq1OeG7qm/DrOG7qkfDo+G6tWHhu6rhu4vhu43hu6pvNOG7qm/DoTV74buqW8OhNGjhu6pbxJHhurU54buqW2ThurU54buqe2HDoOG7qkHDokDhurU54buq4bun4bqh4bq1YeG7quG7jDLhurXhu6pnYWLDoeG7qjnDoW7hu6p7YWp74buqb8Os4buq4bu5w6Hhu7jhurPhu6pbY3vhu6pH4buFaOG6tTnhu6pnLOG6s+G7quG7jeG7qmcz4buqYWjhu4014bq14buqQSho4buq4bq2xJF74buqWzbhu6o+ZeG7quG6tWHDoTXhurPhu6o5w6Fu4buqe2Fqe+G7qm/DrOG7quG7ucOh4bu44bqz4buqW2N74buqR+G7hWjhurU54buqZyzhurPhu6rhurDDoTbhurPhu6pmw6Lhu7hn4buqPjXhurVh4buqZyhn4buqZ8Oj4bq1YeG7qkdh4bu24bq1YeG7qkHhuqXhu7ZSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7quG7rOG7sOG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6pZWcOd4buHw7JQ4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL8OhUj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L+G6tV3Ds2Yv4buuV+G7rFkv4busWOG7sH3hu6zhu7Dhu7RYWeG7rOG7sGfhu67hu6zhu7RYVuG6t+G7sFLhuq/hu4c54bue4buF4buW4buuWOG7ruG7qOG7quG7tuG6t2fhu5bhu6jhu6fhu7bhurXhu6pHYcSp4bq94bq1OeG7qm/DrOG7qkfDo+G6tWHhu6rhu4vhu43hu6rhu4No4buNM2fhu6pb4bqj4bq1YeG7qljhu6p74bu44bq14buqPsSR4buq4bq1YSjhurXhu6rhurVhw6E14bqz4buqb8Os4buq4bqz4bq7w6Hhu6jhu6rDs8OhfWdh4buW4buo4bus4buw4buw4buw4buo4buqYV3DoTlhZ+G7luG7qFlZw53hu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHxanhu7bhu4dnw6HDouG6teG7qMOZxanhu7h74buqWyPDoeG7qj7DoTZo4buqZ2Hhu7bhurPhu6p9bOG7qmHEkcOh4buq4bq1OWHhuqNSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4buCaOG7jTNn4buqW+G6o+G6tWHhu6p74buL4bu24buq4bun4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buqbzThu6pvw6E1e+G7qmfDoTPhu4fhu6rhurVhKOG6teG7qltk4bq1OeG7qnthw6Dhu6rhu4bhu7lGUkdG4buq4bupw6JA4bq14buqTyXhurXhu6pH4buFxKnhur3hurU5UeG7qkfhu4XEqeG6v+G6tTnhu6rhu4Zh4bqn4bq1OeG7quG7gmg94bq14buq4bq34buP4buq4bqxYcOi4bu24buqYeG6rXvhu6ot4buqQcOq4buH4buqZ+G7uHvhu6rhu4NoY3vhu6pnM1Hhu6pH4buFxKnhur3hurU54buq4bupI8Oh4buqYeG6rXvhu6pPJeG6teG7qmHhuqXhu7ZR4buqR2E24buqZ2Hhu7bDouG7qm9A4buqxrBo4buq4bq34bqje2Hhu6pHYeG7tuG6tWHhu6pB4bql4bu24buqb0DDouG7quG6t0DhurPhu6p7YuG6tTnhu6p7YWp74buqxanhurnhu6rhu4No4bu24bq14buqe2Fo4buNMuG6teG7qmfhu4Xhu7h7YeG7qnvhu4vhu7bhu6rhu6nDokDhurXhu6pH4bq0xalG4buqQWThu6rFqWHDoOG7quG6ssOh4bq1YeG7qmfDo+G6tWHhu6pHYeG7tuG6tWHhu6pB4bql4bu2UeG7qjnDoeG6u8Oh4buqZ2HDoTVo4buqauG6tTnhu6p7beG7qj4haOG7qjnDoW7hu6p7YWp74buqb8Os4buq4buGYeG6peG7quG7p8Og4buqZ2HEqeG7qkfDo+G6tWHhu6pbw6JA4bq14buq4bq1YcOhNeG6s+G7quG6scO14buq4buu4buw4buu4buuLeG7quG7ruG7sOG7rsOdUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmcOaw6HhurM54buqe+G6t+G7tmZm4buW4buow6HFqV3hurVnXeG7heG7qOG7qmZn4buN4bq3XeG7luG7qMOzw6F9Z2Hhu6Dhu6rhu6zhu7Dhu7Dhu7Dhu4fDslDhu6phXcOhOWFn4bug4buqWVnDneG7h8OyUOG7qOG7qmbhu4V74buW4buoLy/DoVI+4bu2w6JnYeG7tuG6tWFhw6Lhu7ZSb+G6tS/hurVdw7NmL+G7rlfhu6xZL+G7rFjhu7B94bus4buw4bu0WFlW4buuZ+G7rMOd4buw4bus4buu4bq34buwUuG6r+G7hznhu57hu4Xhu5bhu7RZ4buu4buo4buq4bu24bq3Z+G7luG7qOG7p+G7tuG6teG7qkdhxKnhur3hurU54buqb8Os4buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jeG7quG7g2jhu40zZ+G7qlvhuqPhurVh4buqWOG7qnvhu7jhurXhu6o+xJHhu6rhurVhKOG6teG7quG6tWHDoTXhurPhu6pvw6zhu6rhurPhurvDoeG7qOG7qsOzw6F9Z2Hhu5bhu6jhu6zhu7Dhu7Dhu7Dhu6jhu6phXcOhOWFn4buW4buoWVnDneG7qOG7qi/DmcOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fFqeG7tuG7h2fDocOi4bq14buow5nhu4Zh4bql4buq4bunw6Dhu6pnYcSp4buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pn4buFbHvhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buq4bq2I8Oh4buqR2Ez4buq4bq0OWjhu40y4bq14buqZ+G7heG7tsOi4buq4buCaOG7jTNn4buqW+G6o+G6tWHhu6pvQOG7qmc/4bq1OeG7qmHDouG7tuG7qnthaXvhu6rhurNr4bq1OVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lHI8Oh4buqYcSRw6Hhu6rhurU5YeG6o1Hhu6rhu4Zh4bql4buq4bunw6Dhu6pnYcSp4buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pn4buFbHvhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buq4bq2I8Oh4buqR2Ez4buq4bq0OWjhu40y4bq14buqZ2Hhu7bhu43hu6rhurM/Z+G7quG7p+G7tuG6teG7qkdhxKnhur3hurU54buqb8Os4buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jeG7qmfhu4Xhu7bDouG7quG7g2jhu40zZ+G7qlvhuqPhurVhUeG7qmc/4bq1OeG7qmHDouG7tuG7qnthaXvhu6rhurNr4bq1OeG7qnvhu7h74buqW2ThurU54buqe2HDoOG7qlvEqcOqe+G7qlvDoTRo4buqW8SR4bq1OVHhu6o+ZeG7quG6tWHDoTXhurNSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4buGYeG7uGfhu6o+w6E2aOG7qjnDoeG7tsOi4buq4bq1YcOhNeG6s+G7qm/DrFHhu6rhu4Zh4bql4buq4bunw6Dhu6pnYcSp4buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pn4buFbHvhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buq4bq2I8Oh4buqR2Ez4buq4bq0OWjhu40y4bq14buqe2Fpe+G7quG6s2vhurU54buqe+G7uHvhu6pbZOG6tTnhu6p7YcOg4buqb2vhu7bhu6pbxKnDqnvhu6rhu6fhu7bhurXhu6pHYcSp4bq94bq1OeG7qm/DrOG7qkfDo+G6tWHhu6rhu4vhu43hu6rhu4No4buNM2fhu6pb4bqj4bq1YeG7qlvDoTRo4buqW8SR4bq1OVHhu6o+ZeG7quG6tWHDoTXhurNR4buqb0Dhu6rhurVhLuG6teG7quG6syPhurVh4bug4buqT8OhNXvhu6p74bu4e+G7qltk4bq1OeG7qnthw6Dhu6pbxKnDqnvhu6o+ZeG7quG6tWHDoTXhurNR4buqW8OhNGjhu6pbxJHhurU54buq4bq1YSjhurXhu6rhurVhw6E14bqz4buqb8Os4buq4bqz4bq7w6Hhu6rhurdA4buqZmzhu6o5YcOh4buq4bq1YSjhurXhu6pvQOG7qlvhu7jhurVh4buqOcOh4bu44buqe+G7tsOi4buqe+G7i+G7tuG7quG7p+G7tuG6teG7qkdhxKnhur3hurU54buqb8Os4buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jeG7qltjw6Hhu6pv4bq7w6Hhu6p74bu4e+G7qltk4bq1OeG7qnthw6Dhu6pn4buFMuG6teG7qmdr4bq1OeG7qnvEqeG6ueG6tTnhu6pv4bqj4buqe2LhurU54buqZ+G7uHtSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7quG7rOG7sOG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6pZWcOd4buHw7JQ4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL8OhUj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L+G6tV3Ds2Yv4buuV+G7rFkv4busWOG7sH3hu6zhu7Dhu7RYWVjhu65nw53hu65YVljhurfhu7BS4bqv4buHOeG7nuG7heG7lllZV+G7qOG7quG7tuG6t2fhu5bhu6jhu6fhu7bhurXhu6pHYcSp4bq94bq1OeG7qm/DrOG7qkfDo+G6tWHhu6rhu4vhu43hu6rhu4No4buNM2fhu6pb4bqj4bq1YeG7qljhu6p74bu44bq14buqPsSR4buq4bq1YSjhurXhu6rhurVhw6E14bqz4buqb8Os4buq4bqz4bq7w6Hhu6jhu6rDs8OhfWdh4buW4buo4bus4buw4buw4buw4buo4buqYV3DoTlhZ+G7luG7qFlZw53hu6jhu6ovw5nDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHxanhu7bhu4dnw6HDouG6teG7qMOZ4buGYeG6peG7quG7p8Og4buqZ2HEqeG7qkdhxKnhur3hurU54buqZ+G7hWx74buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jeG7quG6tiPDoeG7qkdhM+G7quG6tDlo4buNMuG6teG7quG7h2Hhu7hn4buqPsOhNmjhu6o5w6Hhu7bDouG7quG6tWHDoTXhurPhu6pvw6xSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bupZOG6tTnhu6p7YcOg4buq4buGYeG6peG7quG7p8Og4buqZ2HEqeG7qkdhxKnhur3hurU54buqZ+G7hWx74buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jeG7quG7jTJo4buqeyFo4bug4buq4bq+4buqb+G6o+G7qmfhu4XDoOG7qnti4bq1OeG7qmfhu7h74buq4bqz4bq7w6FR4buqe+G7uHvhu6pbZOG6tTnhu6p7YcOg4buqeyHhurXhu6pnw6Ez4buH4buqZ8Ose+G7qmdo4buqfcSp4buB4bq1OVHhu6rhu4XDqOG6teG7quG6t2jhu4014bq14buq4buHYSnhurPhu6p7YS5n4buqWyPDouG7qltqe+G7qls24buqZ8OhM+G7h+G7qmfDrHvhu6rhu4dhLuG6teG7qlsuaOG7qnthw6Lhu6pmbOG7quG6tTlhw6E14buH4buqe+G7uHth4buq4bqzI+G6tTnhu6p74buL4bu24buq4bupPeG6tTlR4buq4bq0YUDhu6rhurXEqeG6u3vhu6pvQOG7qnvhu4vhu7bhu6pnw6PhurVh4buqe+G7ieG6tTnhu6rhurVhxKnhu6rhurVhw6E14bqz4buqb8Os4buqe+G7i+G7tuG7qnvhurnhu6rhu4No4bu24bq1UeG7qlvhurnhurXhu6pv4bqjUuG7qkfhu4XDouG6tTnhu6rhu4No4bu44buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6p7YuG6tTnhu6pn4bu4e+G7quG7h2E9w6Hhu6rhurdoYuG6teG7qls/Z+G7quG6tWHDoTXhurPhu6pvw6zhu6p74buL4bu24buqZyjhu4fhu6pnYTZR4buqe+G6ueG7quG7g2jhu7bhurVR4buqW+G6ueG6teG7qm/huqPhu6pvQOG7qnvhu4vhu7bhu6pnw6PhurVh4buq4bq3MuG6teG7qmfhu4Uy4bq14buqYTNnUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7hmHhu7hn4buqYWjhu43hu6rhurUl4bq1OeG7quG6t2x7UeG7qmfhu4XhuqHhurVh4buqW8SRUeG7quG6tWHDoTVn4buqYWjhu40zZ+G7qmfhu4XDouG6tTnhu6p7YuG6tTnhu6pn4bu4e+G7qlsk4buqW8Spw6p74buqe+G6ueG7quG7g2jhu7bhurVR4buqW+G6ueG6teG7qm/huqPhu6o5YcOh4buq4bq1YSjhurVR4buqW2ThurU54buqZ2Hhur3DoeG7qmfDoTPhu4fhu6pnw6x74buqZ2E24buqYcOhNeG6teG7qmfDoeG6tWHhu6pnYSHhurXhu6p7YcOhM+G6teG7qlsuaFHhu6phJeG6tTnhu6ph4bu4w6Hhu6rhurdA4bqz4buqb8OhNXtR4buqfeG7uOG6s+G7quG6teG6pcOhUeG7qn3hu7jhurPhu6rhurU5YcSD4buqb0Dhu6pbP3vhu6o+w6E1Z+G7quG6t0Dhu6p94bu44bqz4buq4bq3QOG6s1Hhu6pmLGjhu6pm4bu4Z+G7qlvhuqPhu7bhu6rhu4dhxKnhurnhurU5UeG7qnvhurnhu6pm4bq/4buqWzbhu6p74bql4buqWzThu6rDsmguZ1Hhu6rhurHDoTPhurXhu6rhurU5YeG6o+G7qm9A4buqe+G6peG7quG6tWFu4bq1OeG7qnthw6Phu6pbI8Oi4buqZixo4buqZuG7uGfhu6pnYWl74buqWynhu43hu6rhu4dhw6LhurU54buqZ+G7hUDDouG7qnvhu4vhu7bhu6pb4bqj4bu24buq4buHYcSp4bq54bq1OVHhu6p74bq54buq4buDaOG7tuG6tVHhu6pb4bq54bq14buqb+G6o1LDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qMOhxald4bq1Z13hu4Xhu6jhu6pmZ+G7jeG6t13hu5bhu6jDs8OhfWdh4bug4buq4bus4buw4buw4buw4buHw7JQ4buqYV3DoTlhZ+G7oOG7qllZw53hu4fDslDhu6jhu6pm4buFe+G7luG7qC8vw6FSPuG7tsOiZ2Hhu7bhurVhYcOi4bu2Um/hurUv4bq1XcOzZi/hu65X4busWS/hu6xY4buwfeG7rOG7sOG7tFjDneG7rFZn4buu4bus4buuWeG7tOG6t+G7sFLhuq/hu4c54bue4buF4buWWFbhu6zhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buo4bun4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buq4buDaOG7jTNn4buqW+G6o+G6tWHhu6pY4buqe+G7uOG6teG7qj7EkeG7quG6tWEo4bq14buq4bq1YcOhNeG6s+G7qm/DrOG7quG6s+G6u8Oh4buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7rOG7sOG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hZWcOd4buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h8Wp4bu24buHZ8Ohw6LhurXhu6jDmUfDokDhurXhu6p7PeG6tWHhu6phxJHDoeG7quG6tTlh4bqjUsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu6fDon3hu43hu6jDmeG7qWPDoeG7qm/hurvDoeG7qnvhu7h74buqW2ThurU54buqe2HDoOG7qlvEqcOqe+G7quG7h2Es4bq14buqe2LhurU54buqey7hu4fhu6rhu4dh4bqlUeG7qnsh4bq14buq4bq1KuG6s+G7qm9u4bq1OeG7quG6tWHDoTXhurPhu6pvw6zhu6pbxKnDqnvhu6rhu4dhLOG6teG7qnti4bq1OVHhu6pbw6E0aOG7qlvEkeG6tTnhu6pbNuG7qmdh4bu24bqz4buq4bqzxKlo4buqOcOhaeG7h+G7qm/DoTV74buqe2HDouG7qltk4bq1OeG7qnthw6Dhu6p7LuG7h+G7qmfhu4XEqeG6v+G6tTnhu6phw6JA4bq14buqZ2FA4bq1YeG7qmdjZ+G7quG6tWHDoTXhurPhu6pvw6zhu6pbxKnDqnvhu6o5w6Hhu7bDolHhu6pn4buFMuG6teG7qmfDoeG6tWHhu6pnYSHhurXhu6rigJzhu4dhPcOh4buqW2nhurU54buqb+G7tsOhUeG7qmdhaMSRe+G7qj5Aw6HigJ1Q4buqOcOhbuG7qm9u4bq1OeG7qlvDokDhurXhu6rhurEzZ+G7qmfhu4XDouG6tTnhu6p74bq54buq4buDaOG7tuG6tVHhu6pb4bq54bq14buqb+G6o+G7qm9A4buqZjvhurXhu6pmQOG6tTnhu6rhurVhKOG6teG7quG6tWHDoTXhurPhu6pvw6zhu6p7LuG7h+G7qmfhu4XEqeG6v+G6tTnhu6o5w6Hhu7bDolHhu6phw6JA4bq14buqZ2FA4bq1YeG7qmdjZ+G7quG6tWEuZ+G7quG6s+G6rcOh4buq4bq1YcOhNeG6s+G7qm/DrOG7qlvEqcOqe+G7quG7h2Es4bq14buqe2LhurU5UuG7qsWpw63hurU54buqb+G6u8Oh4buqW+G6pVHhu6pnw6Ez4buH4buqZ8Ose+G7qntj4bq1OeG7qmHDoTPhurXhu6rhurVhw6E0aOG7qmHhurnhurXhu6rhurVu4bu24buqe2HDouG7qmZs4buq4buHYeG7uGfhu6pn4buFw6E24bq14buqe+G7i+G7tuG7qmfDo+G6tWFSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bupZOG6tTnhu6p7YcOg4buq4buGYeG6peG7quG7p8Og4buqZ2HEqeG7qkdhxKnhur3hurU54buqZ+G7hWx74buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jeG7quG6s8Oi4bq1OeG7quG7hSbhurU54buqey7hu4fhu6rhu4vhu41R4buqZyjhu4fhu6pnYTbhu6p74bu44bq14buqPsSRUeG7qnti4bq1OeG7qnthanvhu6p74bq54buq4buDaOG7tuG6tVHhu6pb4bq54bq14buqb+G6o+G7qnvhuqXhu6p74bu4e+G7qltk4bq1OeG7qnthw6Dhu6rhurPhurvDoeG7qlvEqcOqe+G7qlvDoTRo4buqW8SR4bq1OVHhu6o+ZeG7quG6tWHDoTXhurPhu6p7IeG6teG7qmfDoHth4buqe2x74buqOcOhaeG7h+G7qlvhu4Hhu6p74bu4e+G7qltk4bq1OeG7qnthw6Dhu6pva+G7tuG7quG6tWEo4bq14buq4bq1YcOhNeG6s+G7qm/DrOG7quG6s+G6u8Oh4buqYcOiQOG6teG7qmdhQOG6tWHhu6pnY2fhu6rhurVhw6E14bqz4buqb8Os4buqW8Spw6p74buqOcOh4bu2w6JSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZw5rDoeG6sznhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jDocWpXeG6tWdd4buF4buo4buqZmfhu43hurdd4buW4buow7PDoX1nYeG7oOG7quG7rOG7sOG7sOG7sOG7h8OyUOG7qmFdw6E5YWfhu6Dhu6pZWcOd4buHw7JQ4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6gvL8OhUj7hu7bDomdh4bu24bq1YWHDouG7tlJv4bq1L+G6tV3Ds2Yv4buuV+G7rFkv4busWOG7sH3hu6zhu7Dhu7RYw51WV2dZ4bu0w53DneG7sOG6t+G7sFLhuq/hu4c54bue4buF4buWV+G7sFfhu6jhu6rhu7bhurdn4buW4buo4bun4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buN4buq4buDaOG7jTNn4buqW+G6o+G6tWHhu6pY4buqe+G7uOG6teG7qj7EkeG7quG6tWEo4bq14buq4bq1YcOhNeG6s+G7qm/DrOG7quG6s+G6u8Oh4buo4buqw7PDoX1nYeG7luG7qOG7rOG7sOG7sOG7sOG7qOG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hZWcOd4buo4buqL8OZw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h8Wp4bu24buHZ8Ohw6LhurXhu6jDmUcs4bq14buq4buGYeG6peG7qsWpYeG7uOG6tWHhu6pPJeG6teG7quG7h2HhuqfhurU54buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jeG7quG6suG7tsOh4buqT8OhM2fhu6rhurZo4buNM+G6teG7quG7h2Hhu7hn4buqPsOhNmjhu6rhurVhKOG6teG7quG6tWHDoTXhurPhu6pvw6xSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZR2Hhu7bhu43hu6rhurM/Z+G7qnvhu7h74buqW2ThurU54buqe2HDoOG7qlvEqcOqe+G7qj5l4buq4bq1YcOhNeG6s1Hhu6pbw6E0aOG7qlvEkeG6tTlR4buq4bq1YSjhurXhu6rhurVhw6E14bqz4buqb8Os4buqe2LhurU54buqZ+G7uHvhu6rhurPhurvDoVHhu6pbZOG6tTnhu6p7YcOg4buq4bqy4bu2w6Hhu6pPw6EzZ+G7quG6tmjhu40z4bq1UeG7qmcs4bq14buq4buGYeG6peG7qsWpYeG7uOG6tWHhu6pPJeG6teG7quG7h2HhuqfhurU54buqR8Oj4bq1YeG7quG7i+G7jeG7qmfhu4Us4bq14buqZ+G7heG6reG6tTnhu6p7PeG6s+G7quG6ueG6teG7qmZs4buq4buDaOG7tuG6teG7qmcs4bqzUeG7qmfDoeG6teG7qmfEqeG6v+G6tTnhu6o5w6Hhu7bDouG7quG6tWHDoTXhurPhu6pvw6zhu6p74buL4bu24buq4bun4bu24bq14buqR2HEqeG6veG6tTnhu6pvw6zhu6pHw6PhurVh4buq4buL4buNUOG7qltk4bq1OeG7qmdh4bq9w6Hhu6rhurFhOuG6tTnhu6pb4bqj4bq1YeG7qnvhu7h74buqW2ThurU54buqe2HDoOG7qlvEqcOqe+G7qlvDoTRo4buqW8SR4bq1OVHhu6rhurdoLOG6teG7qnthaOG7jTbhurVR4buqPmXhu6rhurVhw6E14bqz4buqZjHhu6rhu4No4buNM2fhu6pnLOG6s1Hhu6rhurXDqeG7quG6t2x74buqYcOiQOG6teG7qmdhQOG6tWHhu6pnY2fhu6rhurVhw6E14bqz4buqb8Os4buqZ+G7hTLhurXhu6p7xKnhurnhurU54buqb+G6o+G7qnti4bq1OeG7qmfhu7h74buq4bqz4bq7w6FR4buqOeG6peG7h+G7quG7h2Eh4bq14buqw7Is4buN4buqfWzhurU54buqR2Hhu7bhurVh4buqQeG6peG7tuG7qmfhu4Xhur/hu6pnYUDhurVh4buqe2x74buqZyXhurU54buqZ+G7hcSp4bq/4bq1OeG7quG6v+G7quG7h2HDoOG7tuG7quG7pyp74buqe+G7i+G7tuG7qkdl4buq4buDaGN7UsOaL+G7h8OZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4fhu5loZ2HDouG7heG7qMOZ4buCaGN74buqQcSp4bq54bq1OcOaL+G7h8OZ

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]