(Baothanhhoa.vn) - Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, thực hiện BHYT toàn dân là tạo một cơ chế tài chính hướng tới mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mang tính công bằng. Đóng vai trò trụ cột trong đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, chính sách BHYT luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả, đặc biệt trong công tác phát triển đối tượng tham gia với độ bao phủ BHYT ngày càng cao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam (1-7)

Chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân

Chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân

Tuyên truyền chính sách BHYT tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Lang Chánh. Ảnh: Tô Hà

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, thực hiện BHYT toàn dân là tạo một cơ chế tài chính hướng tới mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mang tính công bằng. Đóng vai trò trụ cột trong đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, chính sách BHYT luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, có hiệu quả, đặc biệt trong công tác phát triển đối tượng tham gia với độ bao phủ BHYT ngày càng cao.

Tính đến hết tháng 5-2019, toàn tỉnh có trên 3,1 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ trên 87,5% (đạt 99,97% kế hoạch BHXH Việt Nam giao), tỷ lệ người dân trên địa bàn tham gia BHYT sẽ tiếp tục tăng và BHXH tỉnh phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 90%.

Để đạt được con số “ấn tượng” trên BHXH tỉnh đã vận dụng linh hoạt đồng bộ các giải pháp khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt là công tác truyền thông. Theo đó, công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHYT đã được BHXH tỉnh đẩy mạnh cùng với vai trò thiết thực của chính sách BHYT đã giúp người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của BHYT từ đó chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự phòng chăm lo sức khỏe cho cá nhân cũng như các thành viên trong gia đình. Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng hóa, phù hợp hơn với các nhóm đối tượng như nông dân, người cận nghèo, học sinh, sinh viên, người lao động và chủ sử dụng lao động. Chú trọng tuyên truyền thông qua các cuộc đối thoại, tọa đàm, tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT, tổ chức các chương trình tập huấn chính sách, hội nghị lồng ghép..., góp phần quan trọng đưa Nghị quyết số 21 và các Luật BHXH, BHYT dần đi vào cuộc sống. Sau 5 năm thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 có nhiều thuận lợi như mở rộng quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, tăng mức hưởng của một số đối tượng, đặc biệt là người nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, việc duy trì giữ vững đối tượng tham gia BHYT vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là việc quản lý, giám sát đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn quỹ BHYT trong khi giá dịch vụ y tế tiếp tục được điều chỉnh theo lộ trình tính đúng, tính đủ của Chính phủ và chính sách thông tuyến trong KCB BHYT. Năm 2019, BHXH tỉnh đã ký hợp đồng KCB BHYT với 82 cơ sở KCB. Trong đó, tuyến Trung ương có 2 cơ sở KCB, tuyến tỉnh có 15 cơ sở KCB, 60 bệnh viện, phòng khám tuyến huyện, 5 trạm y tế cơ quan, đơn vị; 610 trạm y tế xã, phường, thị trấn ký hợp đồng thông qua bệnh viện đa khoa huyện, qua đó, tiết kiệm về thời gian và chi phí đi lại cho người dân. Đến nay 100% cơ sở KCB BHYT đã liên thông dữ liệu KCB BHYT và kết nối trực tuyến hằng ngày qua hệ thống thông tin giám định BHYT. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi KCB BHYT, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với Sở Y tế mở rộng cơ sở KCB BHYT, tạo điều kiện cho người bệnh có nhiều sự lựa chọn, tăng thêm nguồn lực cho khu vực KCB BHYT. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng KCB BHYT; kịp thời chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện đúng các quy định, cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ kỹ thuật, tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám, điều trị bệnh BHYT. Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm dụng quỹ KCB BHYT.

Chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân

Truyền thông trực quan đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân.

Phát triển BHYT bền vững trong điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn đòi hỏi cơ chế, chính sách phù hợp, sự năng động, tích cực của những người làm công tác BHXH, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan. Để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT ở địa phương theo kế hoạch, BHXH tỉnh đang tập trung thực hiện một số giải pháp, trong đó trọng tâm là chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh có các phương án sử dụng nguồn ngân sách địa phương, các nguồn quỹ, nguồn huy động để hỗ trợ thêm phần kinh phí thuộc trách nhiệm phải đóng của người tham gia BHYT. Trong đó chú trọng mở rộng đối tượng tham gia BHYT tập trung vào nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. Do số người tham gia BHYT hộ gia đình chưa xứng với tiềm năng trong khi các nhóm đối tượng khác đều đạt tỷ lệ cao, một số nhóm đạt tỷ lệ tuyệt đối, BHXH tỉnh đã và đang chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến nhóm tham gia BHYT hộ gia đình; đồng thời, tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý thu BHYT, phát huy vai trò của những tổ chức đoàn thể, cá nhân có uy tín trong các khu dân cư để vận động người dân tham gia BHYT, qua đó thúc đẩy phát triển BHYT theo hộ gia đình.

Thời gian tới, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật BHYT để mỗi người dân, các tổ chức hiểu về lợi ích, trách nhiệm tham gia BHYT, xác định: Mỗi cán bộ tuyên truyền phải là một cánh tay nối dài đưa chính sách BHXH, BHYT đến với từng người dân; tuyên truyền hiệu quả phải gắn với chất lượng dịch vụ, thái độ cũng như tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH..., BHXH tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB tăng cường kiểm tra thủ tục KCB BHYT và quản lý bệnh nhân điều trị nội trú đảm bảo đúng người, đúng thẻ, đúng thời gian điều trị. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá việc cung ứng, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và tính hợp lý các chỉ định chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng KCB BHYT, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Hướng tới phát triển BHYT toàn dân bền vững, Ngày BHYT Việt Nam (1-7) năm nay, với chủ đề truyền thông “Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân” nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT; nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật BHYT; đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân của người làm công tác BHYT và đội ngũ y, bác sĩ... BHXH tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa: Tiếp tục quan tâm đầu tư đổi mới, tăng cường công tác truyền thông; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định, quản lý quỹ BHYT; nâng cao ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ, trong đó tăng cường phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về BHYT, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT, tầm quan trọng của chính sách BHYT trong cuộc sống người dân và cộng đồng...

Nội dung các thông điệp truyền thông:

- Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

- Sức khỏe cộng đồng gắn liền với BHYT toàn dân.

- BHXH, BHYT - trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.

- Tham gia BHYT là quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

- BHYT chia sẻ gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh với người mắc bệnh mạn tính.

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHYT.

- Tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

- Phát động cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT, phấn đấu mục tiêu đạt trên 90% dân số tham gia BHYT vào năm 2020.

- BHYT - tấm thẻ vàng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Toàn xã hội chung tay để 100% người dân có thẻ BHYT.

Nguyễn Văn Tám

Giám đốc BHXH tỉnh


Nguyễn Văn Tám

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]